Nieuwsbrief 5, 17 april 2018

Interview Marco de Souza | Curriculum.nu | consultatie WAB | overgangsregeling LKV
 
MZO_Marco_de_Souza
Interview Marco de Souza (MZO, Leerorkest)

Hij staat bekend als de geestelijk vader van het Leerorkest, is sinds jaar en dag de drijvende kracht achter het Muziekcentrum Zuidoost en werd in 2014 uitgeroepen tot ‘Amsterdammer van het Jaar’: Marco de Souza zette onlangs weer een nieuwe stap met de lancering van de ‘Pak Aan!’-campagne die er op gericht is kinderen uit gezinnen met een krappe beurs een muziekinstrument in bruikleen te geven. Cultuurconnectie sprak met hem over zijn werk, over educatie en wat hem daarin beweegt: "Ieder kind heeft er recht op om te worden gezien en gehoord."

Lees meer...
Logo_Curriculum.nu
Curriculum.nu

Onder de naam Curriculum.nu zijn er negen ontwikkelteams gevormd die met een advies komen voor een nieuw curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. Een van de teams werkt aan het leergebied kunst en cultuur. Cultuurconnectie roept haar achterban op om gebruik te maken van de mogelijkheid om input te geven binnen deze consultatie.

Lees meer...
Logo_Jeugdfonds_Sport_Cultuur
Jeugdcultuurfonds verder als Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds gaan samen verder als het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Beide fondsen zetten zich al heel lang in om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren die opgroeien in armoede, toch aan sport of kunst en cultuur kunnen doen.

Lees meer...
RIP_Abreu
Abreu, grondlegger 'El Sistema', overleden

Op zaterdag 24 maart 2018, 78 jaar oud, overleed José Antonio Abreu. Abreu was de grondlegger van 'El Sistema', een sociaal programma dat voor de armste kinderen in Venezuela toegang tot muziekbeoefening mogelijk maakte. Voor zijn werk werd Abreu genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. Hij kreeg vele andere prijzen, waaronder de Erasmusprijs, die hem in 2010 door Prins Willem Alexander werd uitgereikt.

Lees meer...
Logo_Rijksoverheid
Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in internetconsultatie

Het Ministerie van OCW beoogt een aanpassing van de Wet werk en zekerheid (Flexwet). Deze aanpassing sluit grotendeels aan bij de afspraken uit het Regeerakkoord. Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees komt daarom met een pakket aan maatregelen die dit samen bereiken. Deze nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) gaat langs een internetconsultatie. De minister wil het wetsvoorstel voor de zomer naar de Raad van State sturen en daarna naar de Tweede Kamer. Cultuurconnectie is nauw betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe wetgeving. Leden kunnen met vragen en opmerkingen terecht via cao@cultuurconnectie.nl. Ook willen wij u oproepen om vooral gebruik te maken van de internetconsultatie van het ministerie, zodat de specifieke branche-problematiek goed aan het licht komt. U vindt het bericht en de consultatie via onderstaande link.

Lees meer...
Logo_Fonds_21
Programmaregeling Kunsteducatie voor mbo

Met de programmaregeling Kunsteducatie voor mbo’ers stimuleert Fonds 21 professionele kunstinstellingen om kwalitatief en toegankelijk aanbod te ontwikkelen voor jongeren die een mbo-opleiding volgen. Professionele kunstinstellingen kunnen tot 30 augustus 2018 een projectaanvraag indienen via de website van Fonds 21. De bijdrage bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000 per project. In oktober beoordeelt een commissie de aanvragen, hun besluit volgt half november.

Lees meer...
Website_Vereniging_van_het_Jaar
Reactietermijn verkiezing 'Vereniging van het Jaar' verlengd

Onlangs is de verkiezing 'Vereniging van het Jaar' van start gegaan. Deze verkiezing is een initiatief van NOC*NSF, Kunstbende en het LKCA samen met de Rabobank. De verkiezing heeft als doel de kracht van de sport- en cultuurvereniging bij zoveel mogelijk Nederlanders in de schijnwerpers te zetten. Doordat de aanmeldingen van verenigingen en stichtingen nog steeds binnenstroomden, is de nominatiefase van de verkiezing verlengd tot en met 23 april.

Lees meer...
Logo_AWVN
Regel tijdig de overgangsregeling LKV

Sinds 1 januari 2018 vervangt het loonkostenvoordeel (LKV) de oude premiekortingsregeling voor arbeidsgehandicapte en oudere werknemers. Om in aanmerking te komen voor de overgangsregeling is een aantal voorwaarden belangrijk. Lees voor meer informatie het kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland.

Lees meer...
Kunsten92_Logo
Cultuur & Erfgoed in de collegeakkoorden

Kunsten '92 heeft teksten gepubliceerd om Cultuur en Erfgoed een plek te geven in de collegeakkoorden die momenteel overal gevormd worden. Het betreft tien korte tekstfragmenten die elk de aandacht vestigen op een specifiek aspect van Cultuur in het gemeentelijk beleid.

Lees meer...
Logo_Boekmanstichting
Boekman: lezingenreeks Inclusiviteit

Steeds meer wordt duidelijk dat er onder cultuurmakers en cultuurconsumenten nog steeds groepen bestaan die geen aansluiting vinden bij het cultuurbestel. In de lezingreeks 'Inclusiviteit' komen op 24 april Erik Schrijvers (WRR) en Kivilcim Özmen (Federatie Cultuur: Cultuur en creatief inclusief) aan het woord.

Lees meer...
VU logo
Zoeksysteem Volksuniversiteit.nl vernieuwd

Op het portaal van de Volksuniversiteiten is het cursusaanbod te vinden van alle volksuniversiteiten die zijn aangesloten bij Cultuurconnectie. Onlangs is het zoeksysteem geoptimaliseerd om de vindbaarheid van de cursussen te verbeteren. Ook benieuwd welke cursussen in uw buurt worden aangeboden? Ga dan naar www.volksuniversiteit.nl

Lees meer...
 
Ledennieuws
 
Logo_Haagse_C
Haagse C: de prijs voor Cultuurparticipatie

CultuurSchakel bestaat 5 jaar en wie jarig is, trakteert! De organisatie, die deelname aan kunst en cultuur stimuleert, pakt het groots aan met de lancering van de Haagse C, de gloednieuwe prijs voor Cultuurparticipatie in Den Haag. Haagse kunst- en cultuurinitiatieven, die een bijzondere bijdrage leveren aan verbinding in de stad, maken nu kans op een grote dosis erkenning, een gratis promofilm én een mooie (geld)prijs!

 
Agenda
 
Netwerk_PO
24 april
Bijeenkomst Netwerk Personeel & Organisatie

Op 24 april aanstaande vindt een inhoudelijke bijeenkomst plaats van het Netwerk P&O van Cultuurconnectie.

Datum: dinsdag 24 april 2018
Tijd: 10:00 -

...
ALV Cultuurconnectie
13 + 14 juni
Voorjaarsvergadering (ALV) en congres Cultuurconnectie

Op 13 en 14 juni 2018 vinden de Algemene Ledenvergadering (ALV) en het congres van Cultuurconnectie plaats in Leeuwarden. Reserveer deze data alvast in uw agenda. Nadere informatie met

...