Curriculum.nu: Kunst & Cultuur in primair- en voortgezet onderwijs

Onder de naam Curriculum.nu zijn er negen ontwikkelteams gevormd die met een advies komen voor een nieuw curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. Een van de teams werkt aan het leergebied kunst en cultuur.

Algemeen

Dit jaar buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en 84 scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Voor negen leergebieden, waaronder Kunst & cultuur. Met de opbrengst van dit ontwikkelproces zullen kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd. 

Consultatie

De ontwikkelteams, die vanuit het onderwijs zijn samengesteld, presenteerden na elke ontwikkelsessie de (tussen)opbrengsten, hun dilemma’s en vragen. Na de ontwikkelsessies vinden consultatieperioden plaats. Tijdens zo een consultatieperiode kan iedereen feedback geven op de tussenproducten van de ontwikkelteams.

Input vanuit de branchevereniging

LKCA en Kunsten '92 hebben consultatiebijeenkomsten in het land georganiseerd. Cultuurconnectie heeft daar een bijdrage aan geleverd en zal ook rechtstreeks een reactie geven aan de organisatie van Curriculum.nu. Cultuurconnectie vraagt onder meer aandacht voor de aansluiting tussen binnenschoolse en buitenschoolse kunst- en cultuureducatie, de samenhang binnen het leergebied en de samenhang tussen de leergebieden, de inbedding van kunst en cultuur in de andere vakken en de vakinhoudelijke ontwikkeling.

Geef uw input

Cultuurconnectie ontvangt graag uw input en feedback om zo een gebundelde en eensluidende reactie te geven op de consultatievragen. U kunt uw bijdrage sturen naar info@cultuurconnectie.nl. Wij dragen dan zorg voor een gecoördineerde reactie binnen deze consultatieronde. Voor achtergrondinformatie gaat u naar Curriculum.nu en in het bijzonder op het gedeelte dat over Kunst en Cultuur gaat. Volg daarvoor deze link. De consultatievragen zijn terug te vinden in de Conceptversie van het Ontwikkelteam Kunst en Cultuur, en deze  is te downloaden via deze link.