Terugblik 'Music in the Mienskip'

Het congres Music for the ‘Mienskip’, het belevingscongres over de kracht van muziek voor de gemeenschap, vormde op woensdag 9 mei jongstleden de opmaat van het 13e European Youth Music Festival (EYMF), het tweejaarlijks evenement dat onder auspiciën van de European Music School Union (EMU) wordt georganiseerd.

Het congres was een initiatief van Lieuwe Toren van Cultuurkwartier Sneek en werd mede georganiseerd door Cultuurconnectie, het LKCA, Keunstwurk en de EMU. Het dagvoorzitterschap was in de kundige handen van Sanne Scholten, directeur van het LKCA.

Het congres werd geopend met een voorproefje uit de programmering het ‘At the Watergate’ Festival met een optreden van het Noordelijk Orkest Collectief onder leiding van dirigent Harmen Cnossen en met solistische bijdragen van het 14-jarige viooltalent Enzo Kok en sopraan Margriet van Reisen in werken van Saint-Saëns, Rossini en Moussorgsky.

Na de openingstoespraak door Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok, ging Prof. Dr. Evert Bisschop Boele, lector van het Kenniscentrum Kunst en Samenleving van de Hanzehogeschool Groningen, in op de achtergronden van Music for the ‘Mienskip’ - zoals de impact van muziek (maken) op onze identiteit, zingeving en sociale relaties in de verschillende fasen van ons leven - en ging met de zaal in gesprek aan de hand van een drietal stellingen. Ook de EMU-president, Philippe Dalarun, ging in op dit thema; hij belichtte het belang van muziekonderwijs voor de gemeenschap en benadrukte de verbindende rol van muziek binnen de Europese context en blikte daarbij ook vooruit op de komende dagen van het ‘At the Watergate’ Festival.

Tussendoor was er een kort optreden van het schoolorkest van de Thomas van Aquinoschool onder leiding van Tseard Verbeek, werd amateurmusicus Bert Voet geïnterviewd over zijn band en zijn inzet als vrijwilliger binnen het ‘At the Watergate’ Festival, en vertelde multi-instrumentalist Douwe Nauta heel bevlogen over zijn betrokkenheid bij het Umoja project in Africa en zijn werk voor het Leerorkest in de sloppenwijken van Rio de Janeiro.

Tot slot van het congres werd de intentieverklaring 'Meer Muziek in de Klas yn Fryslân' ondertekend door Jantien Westerveld (directeur van Stichting Méér Muziek in de Klas), Oeds Westerhof (directeur Network & Legacy LF2018), Douwe Zeldenrust (directeur Keunstwurk), Johan Meesters (schooldirecteur Nijdjip) en Pytsje de Graaf (wethouder Dongeradeel). 

De congresdeelnemers konden vervolgens het gesprek voortzetten tijdens de borrel en maakten zich op voor het openingsconcert van ‘At the Watergate’.

Downloads

Het programmablad van het congres is te downloaden via deze link.