Nieuwsbrief 6, 17 mei 2018

Congres Cultuurconnectie | Terugblik 'At the Watergate' | Regionale Cultuurindex
 
CC_Congres_2018_Banner
Voorjaarscongres Cultuurconnectie: ‘Iepen Mienskip, hoe cultuur de samenleving versterkt’

Op 13 en 14 juni 2018 vinden de Algemene Ledenvergadering (ALV) en het congres van Cultuurconnectie plaats in Leeuwarden. In 2018 is Leeuwarden-Fryslân de Culturele Hoofdstad van Europa. Het jaarlijkse tweedaags Cultuurconnectie congres vindt dan ook vanzelfsprekend in Leeuwarden plaats met als titel ‘Iepen Mienskip, hoe cultuur de samenleving versterkt’. Met de vele gasten en aansprekende inhoudelijke workshops is een afwisselend en actueel programma samengesteld, waarvoor u van harte bent uitgenodigd. Voor meer informatie over het congres en wijze van aanmelden, volgt u de onderstaande link.

Lees meer...
ATW2018_Opening
'At the Watergate' groot succes

Het muziekspektakel ‘At the Watergate’ is vrijdag 11 mei in Sneek afgesloten met een groot concert voor de circa 6.000 jongeren uit de twintig deelnemende Europese landen. "Met 'At the Watergate' is andermaal aangetoond dat muziek verbindt en tevens is de organisatiekracht, ambitie en het gezonde culturele klimaat van Súdwest-Fryslân nogmaals onderstreept", aldus Lieuwe Toren, festivaldirecteur.

Lees meer...
Cultuurindex_Regionaal
Eerste resultaten Regionale Cultuurindex

Op 30 mei zal tijdens een congres in De Harmonie te Leeuwarden de nieuwe editie van de Atlas voor Gemeenten worden gepresenteerd. Daarmee worden ook de eerste resultaten van de Regionale Cultuurindex bekend gemaakt. De Boekmanstichting ontwikkelt de Regionale Cultuurindex in samenwerking met Atlas voor Gemeenten.

Lees meer...
2018.05.09_Music_in_the_Mienskip
Terugblik 'Music in the Mienskip'

Het congres Music in the ‘Mienskip’, het belevingscongres over de kracht van muziek voor de gemeenschap, vormde op woensdag 9 mei jongstleden de opmaat van het 13e European Youth Music Festival (EYMF), het tweejaarlijks evenement dat onder auspiciën van de European Music School Union (EMU) wordt georganiseerd. Deskundigen, betrokkenen en congresgangers gingen met elkaar in gesprek over de rol van muziek in de gemeenschap, op lokaal, landelijk en internationaal niveau. Ofwel, Music in the 'Mienskip'.

Lees meer...
LKCA_Movisie_Onderzoek_vluchtelingen
Onderzoek naar cultuurprojecten met vluchtelingen

Het LKCA doet samen met Movisie onderzoek naar werkzame elementen in culturele projecten met vluchtelingen. Hiervoor is het LKCA op zoek naar projecten voor volwassen statushouders in hun nieuwe woonomgeving. De projecten moeten een bijdrage leveren aan de participatie en integratie. Heeft u onlangs zo’n project gedaan, zit u er middenin of zijn er plannen? Neem dan contact op met angelavandijk@lkca.nl of ingridsmit@lkca.nl.

Lees meer...
Kunstloc_Brabant
Kunstloc Brabant: Kunstbalie en bkkc samen verder

Kunstbalie en bkkc gaan per 1 juni samen verder als Stichting Kunstloc Brabant. Kunstloc Brabant zet zich in voor het brede kunst- en cultuurveld: cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst. Ook stimuleert de nieuwe organisatie kruisbestuiving tussen kunst, cultuur en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld leefbaarheid, landschap, economie en zorg. De fusie wordt per 1 juni geformaliseerd.

Lees meer...
Arbeidsmarktagenda_Hoorzitting_2K
Hoorzitting Arbeidsmarkt in de Tweede Kamer

Op woensdag 25 april 2018 vond in de Tweede Kamer een hoorzitting/rondetafelgesprek plaats over de arbeidsmarktpositie in de culturele en creatieve sector. Een selectie van vertegenwoordigers van de kunst- en cultuursector was uitgenodigd. De presenterende instellingen (podia, theaters en festivals) en ook de kunstopleidingen ontbraken in deze selectie. Omdat de Arbeidsmarktagenda (tijdens de hoorzitting toegelicht door Erik Akkermans) alle mensen achter en voor de schermen betreft, ging het gesprek niet alleen over de genodigden.

Lees meer...
MMIK_LLDMS
Audities Lang Leve de Muziek Show

Na de eerste selectieronde zijn de scholen die deelnemen aan de regionale audities bekend! Ruim 140 klassen doen mee aan de theateraudities en mogen hun muzikale act aan een professionele jury laten zien. Vóór die tijd krijgen de deelnemende groepen nog hulp van een vakleerkracht muziek om hun act verder te perfectioneren en de groepsleerkracht handvatten te bieden voor meer muziek in de klas.

Lees meer...
ABAB
Webinar ‘Is uw organisatie AVG-proof?

ABAB Accountants en adviseurs is preferred supplier van Cultuurconnectie en geeft op vrijdag 18 mei 2018 van 11.30-12.00 uur een webinar met als titel: ‘Is uw organisatie AVG-proof?’ Het webinar is ook voor niet-leden van Cultuurconnectie toegankelijk, maar vereist wel dat u zich aanmeldt. Kunt u 18 mei niet, maar heeft u wel interesse in het webinar? Meld u zich dan toch aan, want met uw inloggegevens kunt u het webinar namelijk ook achteraf bekijken.

Lees meer...
 
Certificering
 
Cultuurkeur

Recentelijk zijn de volgende leden van Cultuurconnectie gecertificeerd (beide per 1 april 2018): SCHUNCK* Muziek & Dans (Heerlen) en KOO - Kunst Onderwijsorganisatie (Den Haag). Cultuurconnectie feliciteert directeur-bestuurders Kor Bonnema (SCHUNK*) en Gertjan Bots (KOO) én hun medewerkers met het behalen van het CultuurKeur certificaat.

Een overzicht van alle CultuurKeur gecertificeerde organisaties kunt u vinden op de website van Hobéon. Voor meer informatie over kwaliteitszorg van Cultuurconnectie kunt u terecht bij Jan-Willem Kluën of kijk op www.cultuurconnectie.nl/certificering.

 
Ledennieuws
 
Logo_Muziekschool_Krimpen
Muziekschool Krimpen

Muziekschool Krimpen is een kleine maar heel actieve school in Krimpen aan den IJssel. Muziekschool Krimpen was voorheen een gemeentelijke organisatie, maar is in de afgelopen jaren stapsgewijs losgekomen van de gemeente. Per 1 januari 2018 is het proces van verzelfstandiging afgerond en zijn de docenten bij de zelfstandige stichting Muziekschool Krimpen in dienst getreden. Naast de staande activiteiten in het vrije tijds aanbod en in het basis- en voortgezet onderwijs, kent Muziekschool Krimpen twee nieuwe intiatieven, namelijk het Young Metropole Krimpen en de Metropole Juniors. In samenwerking met het jeugdorkest van het plaatselijk fanfareorkest hebben zij een orkest opgericht waarin naast de blazers van het jeugdorkest ook strijkers en een ritmesectie zijn toegevoegd vanuit de muziekschool. Het Metropole Juniors is eenzelfde soort orkestje, maar dan voor jongere kinderen. Voor wie meer wil weten over Muziekschool Krimpen en haar activiteiten, die is welkom om contact op te nemen met directeur Hans Bijloo (h.bijloo@muziekschoolkrimpen.nl).

Podcast_Artiance

Artiance heeft sinds onze laatste Nieuwsbriefvermelding weer enkele nieuwe afleveringen online gezet van de succesvolle podcast over cultuureducatie. De serie telt inmiddels al 21 afleveringen en wordt zeer goed beluisterd via iTunes en Spotify, maar ook via de website van Artiance en de website www.artiance.libsyn.com

 
Personalia
Clement Postmus nieuwe directeur De Reggehof en Muziekschool Hof van Twente

Clement Postmus is per 1 mei aangesteld als nieuwe directeur-bestuurder van cultureel centrum De Reggehof en de Muziekschool Hof van Twente. Hij volgt hiermee André Bouma op die deze functie ad interim vervulde na het eerdere vertrek van Ruud te Velthuis.

Lees meer

 
Agenda
 
Netwerk_PO
22 mei
Marketingsessie 2 Cursad

Naar aanleiding van de marketingsessie op 19 maart 2018 worden de verkregen inzichten, wensen en informatieonderdelen verwerkt in een geïntegreerd overzicht. Cursad zal tijdens

...

ALV Cultuurconnectie
13 + 14 juni
Voorjaarsvergadering (ALV) en congres Cultuurconnectie

Op 13 en 14 juni 2018 vinden de Algemene Ledenvergadering (ALV) en het congres van Cultuurconnectie plaats in Leeuwarden. Reserveer deze data alvast in uw agenda. Nadere informatie met

...