Cultuur tegen eenzaamheid: 10 'Kom erbij'-festivals

In 2018 vinden voor het eerst vanuit de Kunst en cultuur tien speciale ‘Kom erbij’ Festivals plaats. Verspreid over het land, organiseren tien centra voor de kunsten gevarieerde en aantrekkelijke programma’s om de strijd tegen eenzaamheid te versterken. Vanuit kunst en cultuur willen zij bijdragen aan effectieve interventies tegen eenzaamheid en een krachtig middel zijn om de spiraal van eenzaamheid te doorbreken.

Bestrijden van eenzaamheid

Eenzaamheid is een actueel en urgent vraagstuk. De Week tegen Eenzaamheid vraagt hier ook in 2018 aandacht voor. In deze actieweek vinden in het hele land honderden activiteiten plaats waarmee iedereen wordt uitgenodigd en uitgedaagd om mee te doen. Met als doel om mensen die eenzaam zijn of dreigen dat te worden te verbinden met andere mensen en organisaties. Van aandacht voor eenzaamheid naar verbondenheid tegen eenzaamheid.

De potentie van kunst en cultuur

Kunst en cultuur hebben unieke mogelijkheden in de strijd tegen eenzaamheid:

(1) kunstenaars kunnen buiten bestaande grenzen de ontmoeting tussen mensen en groepen stimuleren;
(2) de relatie tussen kunstenaar en niet-kunstenaars is gericht op het ontdekken en benutten van talenten en stimuleert de verbeeldingskracht;
(3) dit zet vervolgens veranderingsprocessen in gang, boort levenslust aan en biedt nieuwe zingeving.

Tien verschillende festivals

De Kom erbij Festivals zijn programma’s met in elke gemeente een andere invulling. De festivals sluiten daarmee aan op de lokale situatie en benutten de kracht van de lokale centra voor de kunsten en die van samenwerkingspartners. De volgende organisaties nemen deel aan dit initiatief.

  • Artiance (Alkmaar)
  • Centrum voor de Kunsten Eindhoven, CKE (Eindhoven)
  • Kaliber Kunstenschool (Enschede)
  • KOO (Den Haag)
  • Kubus (Lelystad)
  • Kunst Educatie Walcheren (Middelburg)
  • Trias (Rijswijk)
  • Parkvilla (Alphen aan de Rijn)
  • Projectbureau Akte2 / Cultuurkwartier (Sneek)
  • SKVR (Rotterdam)

Wanneer?

Deze 'Kom erbij' Festivals vinden plaats tijdens de Week tegen eenzaamheid, van donderdag 27 september tot en met zondag 6 oktober 2018.

Financiering, organisatie en initiatiefnemers

De Kunst en cultuurfestivals zijn mogelijk gemaakt door het VSBfonds en worden georganiseerd door tien verschillende lokale centra voor de kunsten. De festivals zijn een initiatief van Coalitie Erbij: hét nationale samenwerkingsverband tegen eenzaamheid. Coalitie Erbij en de meer dan veertig bij haar aangesloten organisaties werken samen om mensen die zich eenzaam voelen of dreigen te vereenzamen te steunen. In het project werkt Coalitie Erbij samen met Cultuurconnectie en het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). De projectgroep organiseert ook intervisiebijeenkomsten voor de deelnemende organisaties en ondersteunt hen met advies bij de ontwikkeling van hun festivals.

Vervolg

Partijen willen de mogelijkheden van kunst en cultuur in de strijd tegen eenzaamheid op lokaal niveau borgen en verder verspreiden. Partijen zorgen voor kennisdeling, het vastleggen van succes- en faalfactoren en andere instrumenten die het in de toekomst mogelijk maakt om kunst en cultuur vaker en door meer organisaties in te zetten bij het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid.

Meer informatie

Op de website 'Samen tegen eenzaamheid' is een speciale informatiepagina ingericht die actuele informatie bevat over het project en de deelnemende festivals (klik daarvoor op deze link). Mocht u daarna nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Hugo van den Beld, projectmanager voor Coalitie Erbij, 06-81715500 en info@hugovandenbeld.nl