Jaarverslag 2017 van Bedrijfscommissie Markt II

Het jaarverslag 2017 van Bedrijfscommissie Markt II van de SER is verschenen. Een belangrijke taak van de bedrijfscommissies is het bemiddelen bij geschillen tussen onder meer ondernemingsraden en ondernemers. De commissie Markt II is gratis toegankelijk voor ondernemingsraden uit o.a. de branche Kunsteducatie voor geschillen en bemiddeling tussen ondernemingsraden en hun werkgevers.

Een andere belangrijke taak van de bedrijfscommissie is het geven van voorlichting over medezeggenschap. In dat verband voeren de bedrijfscommissies onder meer een digitale vraagbaak uit. In 2017 zijn er 277 vragen over medezeggenschap aan de vraagbaak voorgelegd. Het jaarverslag bevat enkele voorbeelden van gestelde vragen.
De bedrijfscommissies zijn ingesteld door de Sociaal-Economische Raad, die ook het secretariaat van de bedrijfscommissies voert. Net als de vorige jaren verschijnt het jaarverslag van de Bedrijfscommissies uitsluitend digitaal. Het jaarverslag bevat een overzicht van de werkzaamheden van beide bedrijfscommissies in 2017. Namens Cultuurconnectie en de Vereniging van Openbare Bibliotheken heeft Anne Marie ’t Hart, hoofd beleidszaken Cultuurconnectie en plaatsvervangend lidmaatschap in Bedrijfscommissie II.

Download

Klik hier om het jaarverslag 2017 te raadplegen.

Vragen en verzoeken

Naast verzoeken om bemiddeling kan men bij de bedrijfscommissie ook terecht met vragen over medezeggenschap, de uitvoering en toepassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en de werkwijze van de bedrijfscommissies. Dit kan zowel telefonisch (070-3499561) als via het vragenformulier op de website van de bedrijfscommissie.