Lancering digitale bouwplaats voor beleidsmakers cultuureducatie en cultuurparticipatie

Sjoerd Feitsma (cultuurwethouder van de gemeente Leeuwarden) en Marijke van Hees (voorzitter van de Raad van Cultuur) lanceren op 14 juni 2018 de digitale beleidstool www.cultuurbeleidschoolenvrijetijd.nl. Het doel van deze gratis digitale tool is het ontwikkelen van nieuw of gewijzigd beleid voor beleidsmakers en adviseurs in cultuureducatie en cultuurparticipatie gemakkelijker te maken.

Hulpmiddel bij beleidsvorming

De beleidstool biedt op een gestructureerde manier inzicht in de belangrijkste bouwstenen voor cultuurbeleid op school en in de vrije tijd die je al hebt of wilt ontwikkelen. Door hier keuzes in te maken ontstaat een kader voor beleid op maat. Sprekende voorbeelden laten zien hoe het beleid in praktijk gebracht wordt. 

De website is ontwikkeld voor professionals die inhoudelijk en strategisch werkzaam zijn op het gebied van cultuureducatie en cultuur-participatie, overheden of adviseurs van overheden. Zowel voor de beginnende als de gevorderde professional. Het helpt strategische en inhoudelijke keuzes te maken.

Bouwplaats voor beleid

De website is een vervolg op de 'Handreiking Cultuureducatie' van de VNG uit 2006. Ook bevat de tool een praktische vertaling van de toekomstperspectieven voor Nederlandse gemeenten uit het advies ‘Meedoen is de Kunst’ (2014) van de Raad van Cultuur. Cultuurbeleidschoolenvrijetijd.nl is een initiatief van VNG, LKCA, Raad van twaalf en Cultuurconnectie. De feestelijke lancering vindt plaats op 14 juni aanstaande tijdens het Voorjaarscongres van Cultuurconnectie in Leeuwarden. Vanaf dat moment is de tool online en gratis beschikbaar.

Webinar

Op 5 juli 2018 organiseert het LKCA een webinar over de bouwplaats voor beleid. Tijdens het webinar komen de achtergronden, de eerste ervaringen en praktische tips voor gebruik in de praktijk aan bod. Meer informatie over de webinar is te vinden via www.lkca.nl.

Meer weten?

Zoals gezegd wordt de digitale bouwplaats op donderdag 14 juni aanstaande tijdens het congres van Cultuurconnectie te Leeuwarden gepresenteerd. Het congres met de titel ‘Iepen Mienskip, hoe cultuur de samenleving versterkt’ heeft een breed en uitgebreid programma en is toegankelijke voor geïnteresseerden na aanmelding. Meer informatie over het congres en wijze van aanmelden, is te vinden via deze link.