Terugblik Algemeen Overleg vaste kamercommissie OCW

In de Tweede Kamer vond op 30 mei 2018 het Algemeen Overleg plaats tussen cultuurwoordvoerders en minister Van Engelshoven over de visiebrief ‘Cultuur in een Open Samenleving’. Er waren complimenten van vrijwel alle cultuurwoordvoerders aan het adres van de minister vanwege haar visie om cultuur te waarderen om de eigen waarde: "in een samenleving zonder cultuur gedijen mensen niet", aldus Van Engelshoven. Veel waardering was er ook inhoudelijk voor haar aanpak en voor het feit dat weer in de cultuursector kan worden geïnvesteerd.

Video-verslag

Een tekstuele samenvatting van dit Algemeen Overleg is terug te vinden op de website van Kunsten '92 via deze link.