Koningin Máxima bezoekt feestelijke SamenDOOR!dag

Op woensdag 27 juni jongstleden bracht Hare Majesteit Koningin Máxima een bezoek aan het muzikale spektakel SamenDOOR! bij Adams Muziekcentrale te Ittervoort. Deze feestelijke dag stond volledig in het teken van muziekonderwijs en de bijzondere positie die Limburg hier al in heeft. Koningin Máxima, erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, was getuige van het ondertekenen van het convenant waarin alle betrokken partners beloofden zich sterk te maken voor meer muziek in de klas.

Foto: Annemieke van der Togt

De SamenDOOR!dag werd georganiseerd door DOOR! masterplan muziekonderwijs Limburg in samenwerking met de stichting Méér Muziek in de Klas. De dag startte met een spectaculair concert met een koor van meer dan 300 kinderen, 100 Pabo-studenten en philharmonie zuidnederland (onder leiding van dirigent Sander Teepen). Door een swingend optreden lieten Basisschool De Violier (Maasbree) en jeugdfanfare Sint Aldegondis (Maasbree) onder leiding van Wouter Pletzers hun succesvolle samenwerking zien. Met het ondertekenen van het convenant SamenDOOR! & Méér Muziek in de Klas Lokaal en het SamenDOOR!lied, gemaakt door Guido Dieteren (muziek) en Bart Storcken (tekst), werd het concert afgesloten.

Convenant

Het convenant werd ondertekend door de partners: Provincie Limburg, Huis voor de Kunsten Limburg, Conservatorium Maastricht, Fontys Hogescholen en Zuyd Hogeschool, philharmonie zuidnederland, Adams Muziekcentrale, Directeurenoverleg Centra Kunsteducatie Limburg, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, gemeenten, Jeugdfonds Cultuur Limburg, LBM, LBT, OLS, VNK-L en Pop in Limburg. Hiermee beloofden zij dat in 2020 alle schoolkinderen in de provincie Limburg structureel muziekonderwijs krijgen. Hare Majesteit Koningin Máxima was getuige van de ondertekening van het Limburgse convenant en ging op de foto met alle partners. Aan Lex Uiting was de eer om het feestelijke SamenDOOR!concert te presenteren.

Workshops

Na het concert waren er vijf workshops voor medewerkers van kunstencentra en poppodia, bestuursleden van muziekverenigingen, pabo- en conservatoriumstudenten, leerkrachten van de basisschool en vakleerkrachten van de middelbare school. De workshops werden geleid door ervaren muziekprofessionals. De workshops werden afgesloten met een netwerkborrel.

DOOR! masterplan muziekonderwijs Limburg

DOOR! is een provinciale campagne die muziekonderwijs in beweging zet. DOOR! maakt hierbij de verbinding vanaf de bron. Opleidingen, primair onderwijs en voortgezet onderwijs, allen samen op weg naar structureel muziekles in de klas. Samen met de culturele omgeving worden optimale kansen voor leerkracht en leerling gerealiseerd zodat zij talenten kunnen gebruiken en ontwikkelen.

Méér Muziek in de Klas Lokaal

Het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal is gestart om duurzame verankering van muziekonderwijs op basisscholen in de regio te realiseren. Dit gebeurt door regionale partijen met elkaar te verbinden en te laten samenwerken. Het programma is opgezet door de stichting Méér Muziek in de Klas. Deze landelijke organisatie wil ervoor zorgen dat in 2020 alle 1,6 miljoen kinderen op de basisschool structureel muziekonderwijs krijgen.