STEAD Advisory

Roerige tijden wat betreft huisvesting van culturele instellingen. Bij regelmaat zijn er nieuwsberichten over te kostbare huisvestingsplannen of aanbestedingen die mislukken omdat de bouwsector momenteel tot over haar oren in het werk zit. Ook komt het steeds vaker voor dat instellingen gezamenlijke huisvesting dienen te betrekken. Ondanks deze roerige tijden is het toch van belang dat u zich niet laat afschrikken om met huisvestingsvraagstukken aan de slag te gaan. STEAD Advisory helpt u daar graag bij. Vanaf het prille begin tot en met de laatste lik verf.

Huisvestingvraagstukken zijn van alle dag net als de doorontwikkeling van uw culturele instelling. In een substantieel deel van de gevallen zijn de plannen, ambities die u heeft met uw culturele instelling direct gekoppeld aan wijzigingsbehoefte van uw huisvesting. Of worden huisvestingsontwikkelingen ingegeven door een behoefte, of misschien wel zachte dwang, om gezamenlijke huisvesting van meerdere culturele instellingen op een centrale plaatst te realiseren. Daarom is het van belang tijdig stil te staan bij wat nu u werkelijke huisvestingsbehoefte voor nu en de toekomst zal zijn. Zeker in tijden waarin aanpassingen aan uw huisvesting extra kostbaar kunnen zijn is het belangrijk tijdig het proces op te starten. Goed in kaart brengen van de huisvestingsbehoefte en dat door vertalen naar een haalbaarheidsstudie zijn processen die hun tijd nodig hebben. Zeker indien meerdere partijen, culturele instellingen, betrokken zijn bij het proces die ieder hun eigen behoefte hebben die weer over en weer kansen en bedreigingen geven. Als voorgaande proces tot een positief resultaat leidt dat is het uitwerken ook een proces dat zorgvuldig en wel afgewogen dient te geschieden. De grootste valkuil die er in zo’n proces kan zijn is tijdsdruk. Geen ruimte meer om te anticiperen op wijzigende marktomstandigheden leidt vaak alsnog tot kostenoverschrijdingen of in het slechtste geval tot voortijdig stoppen van het project.

Advisering

STEAD Advisory helpt u graag, met haar kennis en expertise met betrekking tot ontwikkeling/(ver)bouw van cultureel vastgoed, bij uw huisvestingsvraagstukken. Graag brengen wij met u in beeld hoe u huisvesting er uit dient te zien en waar de kansen liggen. Heeft u behoefte om een vastgelopen proces vlot te trekken? Ook daar helpen wij u graag bij.

Neem vrijblijvend contact op met Richard van Bladel, telefoon 06-29533776 of richard@steadadvisory.com