Loondoorbetalingsverplichting zieke werknemers voor kleine ondernemers makkelijker en goedkoper

Er is na jarenlang overleg een oplossing rond de loondoorbetaling bij ziekte. De nieuwe regeling zorgt ervoor dat de doorbetaling van twee jaar niet meer volledig voor rekening van het midden- en kleine bedrijven komt. Zij worden financieel en administratief ontlast via de verzekering. Cultuurconnectie is blij met deze maatregel.

Er komt een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering per 1 januari 2020, waardoor kleine werkgevers optimaal ontzorgd worden. Deze verzekering vangt het financiële risico op en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte.

Er is een andere constructie afgesproken dan in het regeerakkoord, namelijk dat dat de werkgevers minder hoeven te betalen voor de twee jaar ziekte via een betere verzekering. Zij moeten het tweede jaar dus nog steeds betalen, maar krijgen daarvoor wel meer budget via de premiekorting.

De afgesproken constructie levert ondernemers naar verwachting een voordeel op van in totaal circa 450 miljoen euro, de overheid draagt daaraan bij middels een premiekorting voor alle werkgevers. Die moet vooral bij kleine ondernemers (>25 werknemers) terechtkomen.

Lees hierover meer op de website van de Rijksoverheid.