Rubriek Vraag & Antwoord

Q: Het is zeer slecht weer en mijn werknemer zegt dat hij niet op het werk kan komen. Moet ik hem nu doorbetalen?
A: Het (op tijd) op het werk verschijnen komt voor rekening van de werknemer. Het kan natuurlijk voorkomen dat de treinen niet rijden. Ga dan in overleg met de werknemer en bespreek de overige opties om op het werk te komen. Is er geen mogelijkheid om op het werk te komen, bespreek dan of er mogelijkheden zijn om thuis wat werkzaamheden te verrichten. Als dat ook niet mogelijk is, overleg dat of uw werknemer de gemiste werktijd op een ander moment kan inhalen of hiervoor vakantie wenst op te nemen.

Q: Tijdens de Kerstborrel misdraagt een werknemer zich. Wat kunt u doen?
A: Het is weer de tijd van het jaar dat veel werkgevers een gezellige Kerstborrel organiseren. Een mooi moment om het afgelopen jaar te vieren en wat stoom af te blazen. Er wordt vaak alcohol gedronken tijdens deze bijeenkomsten. Soms kan het dan ook gebeuren dat werknemers zich ernstig misdragen. De misdraging kan dusdanig ernstig zijn dat een ontslag op staande voet gerechtvaardigd kan zijn. 

Drie jaar geleden werd een 58-jarige metselaar ontslagen omdat hij nadat hij teveel had gedronken, ruzie bleef maken met zijn directeur en hem zelfs aanviel. De kantonrechter en ook het Hof lieten het ontslag in stand. Het 25-jarige dienstverband, zijn leeftijd en gezondheidstoestand zorgden er niet voor dat het ontslag van tafel ging. De werknemer had geen recht op de transitievergoeding en kreeg geen uitkering.

Dit voorbeeld is uiteraard extreem, maar het kan wel goed zijn om het personeel vooraf te laten weten wat de fatsoensnormen zijn en hen te waarschuwen voor overmatig alcoholgebruik. Ook een alcoholvrije Kerstborrel komt in veel organisaties vaker voor.
Mocht een werknemer zich misdragen zonder dat dit een ontslag rechtvaardigt, spreek de werknemer hier dan direct op aan. Leg dit ook altijd na afloop schriftelijk richting de werknemer vast.