Update Wet DBA: gedeeltelijke vertraging

In het regeerakkoord 2017-2021 staan drie uit te werken maatregelen voor zelfstandigen: een maatregel specifiek voor de onderkant van de arbeidsmarkt (arbeidsovereenkomst bij laag tarief ALT), een maatregel specifiek voor de bovenkant van de arbeidsmarkt (de mogelijkheid van een ‘opt out’) en een opdrachtgeversverklaring voor de groep in het midden. Het doel van de vernieuwing van huidige Wet DBA is het verschaffen van meer duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer.

Minister Wouter Koolmees

Maandag 26 november 2018 verscheen er een brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën en mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. In deze brief wordt een beschrijving van de activiteiten gegeven, een voortgangsverslag en de verwachtte afrondingsdatum. De afronding van de nieuwe maatregelen loopt vertraging op. De uitwerking van maatregelen blijkt (juridisch) complex.

  1. Opdrachtgeversverklaring: via webmodule moet het mogelijk worden om duidelijk te krijgen of er sprake is van een dienstbetrekking. Dit loopt op schema en wordt eind 2019 verwacht.
  2. Verduidelijking gezag: conform de ingediende motie is de uitwerking van wanneer er gezag is versneld beschikbaar gesteld. In de brief is te lezen dat dit 1 januari 2019 in werking treedt. De tekst is beschikbaar via deze link. Opdrachtgevers hebben hiermee een handvat om te beoordelen of er sprake is van gezag (en daarmee van een dienstverband).
  3. Arbeidsovereenkomst bij laag tarief (ALT): het is de bedoeling dat het straks niet meer mogelijk is om langdurig zelfstandigen in te huren tegen een laag tarief. Uit onderzoek van het ministerie is echter gebleken dat er waarschijnlijk strijd is met het Europese recht als een opdrachtovereenkomst dan automatisch een arbeidsovereenkomst wordt. Meer onderzoek is nodig en kijkt naar alternatieven. Er wordt gekeken naar uitwerking van een minimumtarief. Dit houdt in dat zelfstandigen niet minder dan een tarief tussen de 15 en 18 euro per uur betaald mogen krijgen. Beoogd wordt de wetgeving voor de onder- en bovenkantmaatregelen in de eerste helft van 2019 uit te zetten voor internetconsultatie, waardoor de invoering van de wet wordt verlaat naar 1 januari 2021.
  4. Opt-out: hiermee kunnen opdrachtnemers met een hoog uurtarief ervoor kiezen geen loonheffing en premies meer te betalen. Ook hiervoor wordt een webmodule gemaakt, maar deze wordt eerst voor de zomer 2019 aan de Tweede Kamer voorgelegd.

De handhaving van de Wet DBA blijft tot in ieder geval 1 januari 2020 opgeschort, met uitzondering van kwaadwillenden. Er kan - totdat de nieuwe wet van kracht is - dus nog met de modelovereenkomsten worden gewerkt.