Nieuwsflits 15 maart 2018

NIEUWSFLITS | Visiebrief ‘Cultuur in een open samenleving’
 
Visiebrief_Cultuur_in_een_open_samenleving_Cover

Op maandag 12 maart 2018 presenteerde minister Ingrid van Engelshoven haar visiebrief ‘Cultuur in een open samenleving‘. De minister geeft aan meer ruimte te willen geven aan cultuureducatie, nieuwe cultuur en nieuwe makers, aan internationaal cultuurbeleid en te gaan investeren in erfgoed. Daarnaast ondersteunt zij de sector in de verdere uitwerking van de Arbeidsmarktagenda om zo een sterke culturele sector te bevorderen. De minister benadrukte dat kunst, cultuur en erfgoed niet per se een doel hoeven te dienen, maar hun eigen intrinsieke waarde hebben die van onmisbaar belang is voor een open samenleving: “de kunsten en het erfgoed laten ons het eigene met andere ogen zien”. Zij kiest daarmee een nieuwe koers, die afwijkt van de meer instrumentele benadering van kunst en cultuur van haar voorgangers. Cultuurconnectie is positief over de Cultuurbrief en ziet de nieuwe beleidslijnen als veelbelovend en zal waar mogelijk graag een bijdrage leveren om de branche te verstevigen en te ontwikkelen.

Cultuur- en erfgoededucatie

Met haar brief geeft minister Van Engelshoven een eerste invulling aan de eerder aangekondigde investeringen van dit kabinet: “Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen van jongs af aan meedoen aan cultuur; het maken of er gewoon van genieten,” aldus minister Van Engelshoven. Zij roept nu ook provincies en gemeenten op om het voorbeeld van het kabinet te volgen en ook meer te investeren. Zij wil met hen in gesprek over verdere samenwerking om kunst en cultuur in de regio te versterken. Cultuurconnectie hecht zeer veel waarde aan de uitkomsten van dat gesprek omdat de cultuureducatie voor het merendeel regionaal en lokaal georganiseerd is.

Regie en de regio

Het aangekondigde beleid om kinderen in staat te stellen om tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum of een ander museum kunnen bezoeken, krijgt zijn beslag. Hoewel dit extra budget zeer welkom is, was er vanuit onze branche al eerder kritisch gereageerd op deze punten uit het regeerakkoord, omdat er spanning bestaat met het rijksprogramma 'Cultuureducatie Met Kwaliteit' (CMK), waarin de eigen regie en keuzevrijheid van het onderwijs en speerpunt is. Cultuurconnectie zou graag in ieder geval graag gezien hebben dat de jaarlijks toenemende investering ten behoeve van museumbezoek door scholen ook zou gelden voor de ‘Impuls Muziekonderwijs’ waarvoor in 2018 eenmalig een bedrag is uitgetrokken. Met dat bedrag kunnen nóg meer scholen goed muziekonderwijs gaan geven. Op dit moment maken al ruim 1.000 scholen gebruik van een subsidieregeling en dat wordt uitgebreid naar 1.600 scholen. Cultuurconnectie stelt de vraag hoe het effect van deze impuls verduurzaamd en verbreed gaat worden.

Amateurkunst onderbelicht

De rol van de amateurkunst - en met name de actieve beoefenaars - heeft een indirecte rol gekregen in het belang dat aan cultuurparticipatie wordt gehecht: participatie wordt namelijk toch vooral uitgelegd als bezoek aan en consumeren van kunst en cultuur, terwijl vele actieve beoefenaars ook bijdragen aan de culturele rijkdom door te maken en actief te zijn in het culturele verenigingsleven. Cultuurconnectie zal met alle belanghebbenden blijven pleiten voor meer inzet op actieve cultuurparticipatie door het rijk, in samenwerking met provincies en gemeenten, zoals ook verwoord in onze verkiezingsboodschap voor de lokale politiek ‘Cultuur Deel Je’.

Samenvattend

Enkele hoofdpunten nogmaals op een rij:

  • het kabinet wil dat nog meer scholen goed muziekonderwijs kunnen geven. Met een eenmalige investering van € 5 miljoen wordt de laatste aanvraagronde van de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs verdubbeld;
  • met een investering van € 2,1 miljoen in 2018 maakt het kabinet het mogelijk dat alle kinderen tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum of een ander museum bezoeken. Dit bedrag loopt op tot € 4,9 miljoen in 2019 en verder;
  • scholen worden uitgedaagd om ook cultuur te bezoeken die schuurt. Met € 1,5 miljoen per jaar investeert het kabinet de komende jaren in EYE Filmmuseum en in jeugdtheatergezelschappen;
  • in 2018 ondersteunt het kabinet de verdere uitwerking van de arbeidsmarktagenda.

Lees ook de reacties van Kunsten’92 en het LKCA.

De Cultuurbrief is via deze link direct te downloaden.

Lees meer...