Nieuwsflits 16 oktober 2018

Braenworks Academy
Open dagen Braenworks Academy

Braenworks begeleidt creatieve ondernemers en kunstenaars bij de groei en ontwikkeling van de zakelijke kant van kunst- en cultuureducatie. Het is belangrijk dat kunstenaars en creatieve ondernemers financieel zelfredzaam kunnen zijn, om daarmee een divers aanbod van kunst en cultuur te kunnen blijven waarborgen. Hiervoor gaat op 1 januari 2019 de eerstvolgende Braenworks Academy weer van start. Op 27 oktober en 24 november aanstaande vinden de open dagen van de Braenworks Academy plaats waar je kennis kunt maken met de Braenworks Academy en het team, de Academy Masters en de alumni te ontmoeten. Daarbij volg je een crash course met uitleg over de 7 lesmodules, neem je deel aan een verdiepende workshop en kun je nieuwe contacten opdoen bij onze lunch en netwerkborrel.

Lees meer...
Netwerken
Nieuwe kennisnetwerken?

Binnen de vereniging ondersteunt en faciliteert Cultuurconnectie enkele Netwerkgroepen rondom bepaalde aandachtsgebieden. Zo is er een Netwerk Personeel & Organisatie, een Netwerk Marketing & PR, een Netwerk Financials & Controllers en een Netwerk Volksuniversiteiten. De kennisuitwisseling en -ontwikkeling wordt binnen deze netwerkgroepen als uiterst waardevol ervaren. Op dit moment onderzoekt Cultuurconnectie de behoefte aan twee nieuwe netwerkgroepen. Indien die behoefte er in de breedte is, zal Cultuurconnectie de start van deze netwerkgroepen ook gaan faciliteren en ondersteunen