Nieuwsflits 19 maart 2018

Consultatierondes onderwijs | BNG Cultuurparticipatieprijs | Vereniging van het Jaar
 
Curriculum.nu
Consultatierondes Kunst & Cultuur in PO/VO

Onder de naam Curriculum.nu zijn er negen ontwikkelteams gevormd die met een advies komen voor een nieuw curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. Een van de teams werkt aan het leergebied kunst en cultuur. De ontwikkelteams zijn op 8 maart jongstleden van start gegaan en zullen in de loop van dit jaar drie consultatierondes houden met het veld. Het LKCA organiseert samen met Kunsten’92 en zo veel mogelijk andere partners uit het veld drie regiobijeenkomsten om gezamenlijk een reactie te formuleren.

Lees meer...
BNG_Bank
BNG Bank Cultuurparticipatieprijs

Dit jaar wordt tijdens de iktoon-maand voor het eerst de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs uitgereikt aan de gemeente die zich het meest onderscheidt op het gebied van cultuurparticipatie. Met projecten, organisaties of initiatieven die een bijzondere of stimulerende rol vervullen in hun omgeving en die aansluiten bij het gemeentelijk beleid.

Lees meer...
Website_Vereniging_van_het_Jaar
Verkiezing 'Vereniging van het Jaar'

Onlangs is de verkiezing 'Vereniging van het Jaar' van start gegaan. Deze verkiezing is een initiatief van NOC*NSF, Kunstbende en het LKCA samen met de Rabobank. De verkiezing heeft als doel de kracht van de sport- en cultuurvereniging bij zoveel mogelijk Nederlanders in de schijnwerpers te zetten.

Lees meer...