Consultatierondes Kunst & Cultuur in primair- en voortgezet onderwijs

Onder de naam Curriculum.nu zijn er negen ontwikkelteams gevormd die met een advies komen voor een nieuw curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. Een van de teams werkt aan het leergebied kunst en cultuur.

De ontwikkelteams zijn 8 maart jongstleden van start gegaan en zullen in de loop van dit jaar drie consultatierondes houden met het veld. Het LKCA organiseert samen met Kunsten’92 en zo veel mogelijk andere partners uit het veld drie regiobijeenkomsten om gezamenlijk een reactie te formuleren.

Deze bijeenkomsten worden op de volgende dagen en locaties gehouden:

Regio Noord / Oost
Dinsdag 3 april 2018, 13.30 – 17.30 uur
ArtEZ Academie voor Art & Design Zwolle
Rhijnvis Feithlaan 50, Zwolle

Regio Midden / West
Woensdag 4 april 2018, 13.30 – 17.30 uur
Open Schoolgemeenschap Bijlmer
Gulden Kruis 5, Amsterdam

Regio Zuid
Donderdag 5 april 2018, 13.30 – 17.30 uur
Design Academy Eindhoven
Emmasingel 14, Eindhoven

Dank aan ArtEZ Zwolle, de Open Schoolgemeenschap Bijlmer en de Design Academy Eindhoven voor hun bereidheid om van hun locatie gebruik te mogen maken.

Tijdens de bijeenkomsten wordt er gewerkt met een presenterswall, dus breng een mobiele telefoon of tablet mee. Er wordt ingegaan op de vragen die gesteld worden door het ontwikkelteam Kunst & Cultuur. Voor erfgoed wordt een aparte landelijke bijeenkomst georganiseerd op 11 april in Utrecht, waarbij naar de vragen uit een aantal ontwikkelteams gekeken zal worden.

Aanmelden

Omdat er slechts beperkt plaats is op deze bijeenkomsten wordt iedereen verzocht zich bij het LKCA via deze link aan te melden. Op basis van de aanmeldingen wordt een keuze gemaakt voor een zo evenwichtig mogelijk samengestelde groep. Mogelijk kan niet meer dan één persoon per organisatie per subgroep worden toegelaten. Vanwege de korte tijdsplanning kan de organisatie pas heel laat bekend maken of u inderdaad kunt komen. Aanmelden kan tot 28 maart 2018 maar doet u dit vooral zo snel mogelijk omdat bijeenkomsten vol kunnen zijn. De bevestigingen zullen op donderdag 29 maart verstuurd worden.

Meer informatie?

Bij vragen over de aanmeldingen kunt u contact opnemen met Eveline Simons van het LKCA (evelinesimons@lkca.nl). Voor alle overige vragen kunt u terecht bij Ronald Kox, afdelingshoofd cultuureducatie bij het LKCA (ronaldkox@lkca.nl).

Kijk voor meer informatie op de webpagina van het LKCA