Ledenbrief 14.726.JB.kh

Arbeidsvoorwaarden Special 2019, Nr.1
 
Euro_trendline
Geïndexeerde Beloningsrichtlijn directeur-bestuurder

Sinds 2009 bestaat in de sector kunsteducatie de ‘Beloningsleidraad directeur-bestuurder kunsteducatie’ ten behoeve van raden van toezicht. Eind januari 2019 heeft Cultuurconnectie de raden van toezicht van kunsteducatie-lidorganisaties door Cultuurconnectie per reguliere post voorzien van de nieuwe leidraad met de geïndexeerde beloningsrichtlijn aangaande het jaar 2018. U vindt deze leidraad in digitale vorm op het Ledennet van Cultuurconnectie (na inloggen) onder ‘Werkgeverszaken > Documentenbibliotheek> Directeur-bestuurder documentatie’. De beloningsleidraad bevat vijf salarisgroepen die jaarlijks per 1 januari worden geïndexeerd.

Lees meer...
CAO_KE_2019_4x3
Nieuwe CAO Kunsteducatie algemeen verbindend verklaard

De tekst van de nieuwe CAO Kunsteducatie, die loopt van 1 januari tot 1 juli 2019, is definitief en algemeen verbindend verklaard. U vindt de volledige tekst van de CAO Kunsteducatie via deze link. Er zal nog een opgemaakte versie van verschijnen. In de nieuwe cao is een loonstijging van 1,5% opgenomen, daarnaast is het premiepercentage OAK gedaald van 0,7 naar 0,65% van de bruto loonsom. Cao-partijen zetten vol in op een gezamenlijke cao met de bibliotheken per 1 juli 2019.

OAK_COAOB
Constructieve sfeer gezamenlijke onderhandelingen CAO KE en Openbare Bibliotheken

Op 29 januari en 21 februari jongstleden vonden onderhandelingen plaats van het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB) en Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK). Zij onderhandelen samen over de nieuwe gezamenlijke cao Openbare bibliotheken en Kunsteducatie die vanaf 1 juli 2019 moet ontstaan.

Lees meer...
2019.01.21_Arbeidsmarktagenda_collage
Terugblik Werkconferentie Arbeidsmarktagenda

Op 21 januari jongstleden vond in TivoliVredenburg te Utrecht de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda plaats. 'Overleg, treed samen op en wees eensgezind', dat was de boodschap. Namens het ministerie van OCW was minister Ingrid van Engelshoven aanwezig. "Toon eenheid, dan maken we de sector sterker", aldus Van Engelshoven. Vanuit Cultuurconnectie waren directeur Jan Brands en hoofd beleidszaken Anne Marie 't Hart aanwezig. Zij leidden afzonderlijke werksessies met als titels 'Vergroot de eenheid onder werkgevers', respectievelijk 'Ontwikkeling Sociale Agenda'. Aan de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve sector is een speciale website gewijd. Daar vindt u ook het uitgebreide verslag terug van de werkconferentie.

Lees meer...
zzp_tarief_4x3
Mogelijke opening voor minimumtarieven zzp’ers

Het is al langer bekend dat er zzp’ers binnen de culturele en creatieve sector zijn die tegen zeer lage tarieven werken. Deze zzp’ers leveren in op arbeidsongeschiktheids-verzekeringen en pensioen en leven op bijstandsniveau, terwijl zij wel veel uren werken. Er wordt al enige tijd een mogelijke oplossing gezien in het vastleggen van minimumtarieven, al dan niet vastgelegd in cao’s. Daar lijkt nu een mogelijke opening in te kunnen komen.

Lees meer...
Tweede_Kamer
Tweede Kamer stemt in met Wet Arbeidsmarkt in Balans

Op donderdag 31 januari jongstleden heeft de Tweede Kamer ruim twaalf uur gedebatteerd over het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans. Tijdens dit fikse debat werd er stevig en kritisch gedebatteerd o.a. over proeftijd, cumulatiegrond, en payrolling. Op 5 februari daaropvolgend zijn amendementen ingediend en heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel.

Lees meer...
Euro_munten
Meer vrije ruimte werkkostenregeling per 2020

Werkgevers kunnen vanaf 2020 per jaar in totaal tot € 2.000,- hogere onbelaste vergoedingen geven aan hun werknemers. De zogenaamde werkkostenregeling, waarmee werkgevers bijvoorbeeld een kerstpakket of een bedrijfsuitje kunnen geven, wordt verruimd. Dit wordt gedaan op zo’n manier dat kleine werkgevers relatief het meeste voordeel hebben. Dit heeft de ministerraad besloten op voordracht van staatssecretaris Snel van Financiën. Het is de bedoeling dat de verruiming gaat gelden vanaf 1 januari 2020.

Lees meer...
Veelgestelde vragen

Regelmatig beantwoordt Cultuurconnectie vragen van individuele leden, die ook interessant kunnen zijn voor andere leden. Cultuurconnectie laat u graag meelezen met een van deze vragen en het antwoord daarop.

Lees meer...
Meer weten?

Voor vragen over de inhoud van deze Nieuwsbrief kunt u terecht bij Anne Marie 't Hart en Kim Hulscher of stuur voor uw algemene vragen op het gebied van werkgeverszaken een e-mail naar cao@cultuurconnectie.nl