Meer vrije ruimte in werkkostenregeling per 2020

Werkgevers kunnen vanaf 2020 per jaar in totaal tot € 2.000,- hogere onbelaste vergoedingen geven aan hun werknemers. De zogenaamde werkkostenregeling, waarmee werkgevers bijvoorbeeld een kerstpakket of een bedrijfsuitje kunnen geven, wordt verruimd. Dit wordt gedaan op zo’n manier dat kleine werkgevers relatief het meeste voordeel hebben. Dit heeft de ministerraad besloten op voordracht van staatssecretaris Snel van Financiën. Het is de bedoeling dat de verruiming gaat gelden vanaf 1 januari 2020.

Op dit moment mogen werkgevers tot 1,2% van het totale fiscale loon (de loonsom van alle medewerkers samen) onbelast vergoeden of verstrekken. Dit is de vrije ruimte. Daarbovenop kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen geven die zijn vrijgesteld, zoals voor reiskosten, een telefoon of opleidingskosten. Dit percentage wordt verhoogd naar 1,7% voor de eerste € 400.000,- van het totale fiscale loon. Dit betekent bij een loonsom van € 400.000,- dat werkgevers in de nieuwe situatie € 6.800,- onbelast beschikbaar kunnen stellen in plaats van € 4.800,- nu. Voor het bedrag boven € 400.000,- blijft het percentage van 1,2% gelden. Met name midden- en kleinbedrijven (het MKB) hebben hier voordeel van.

Daarnaast wordt de vergoeding die de werkgever aan de werknemer mag geven voor het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) voortaan toegevoegd aan de lijst vrijstellingen.

De verruiming is een uitwerking van de 100 miljoen euro die door het kabinet in augustus 2018 beschikbaar is gesteld voor lagere lasten op arbeid voor het MKB.