Veelgestelde vragen

Regelmatig beantwoordt Cultuurconnectie vragen van individuele leden, die ook interessant kunnen zijn voor andere leden. Cultuurconnectie laat u graag meelezen.

"We hebben een werknemer in dienst die met zwangerschaps- en bevallingsverlof gaat. Hoe moet ik dit aantal uren berekenen in het licht van de jaarurensystematiek van de cao en schoolvakanties?"

In de cao Kunsteducatie is geen aparte regeling getroffen voor zwangerschaps- en bevallingsverlof in relatie tot vakantieverlof. Dat betekent dat de Wet Arbeid en Zorg (Wazo) van toepassing is. Werkgevers en werknemers in de kunsteducatie hebben daarover wel een eenduidige interpretatie afgesproken.

Volgens de Wazo is er geen samenloop mogelijk tussen vakantieverlof en zwangerschaps- en bevallingsverlof. Schoolvakanties zijn echter niet allemaal vakantieverlof in de zin van de cao. Volgens de cao Kunsteducatie heeft men recht op 5 weken vakantieverlof. De andere vrije weken worden daarom gezien als roostervrije tijd en niet als vakantieverlof. Roostervrije tijd hoeft niet gecompenseerd te worden. Het is dus handig om van tevoren heldere afspraken te maken over welke weken als vakantie zullen worden opgenomen en welke weken als roostervrije tijd staan ingepland. Het is ook mogelijk dit fifty-fifty per dag in te plannen om zo de risico’s te spreiden.

Heeft een medewerkster buiten het zwangerschaps- en bevallingsverlof voldoende gelegenheid om in de andere schoolvakanties 5 weken vakantieverlof op te nemen, dan hoef je niet te compenseren. Die gelegenheid is er meestal wel (voorjaarsvakantie, meivakantie, herfstvakantie, kerstvakantie en dergelijken). Veel instellingen compenseren vanuit coulance toch maximaal 2 weken als de volledige zomervakantie samenvalt met het zwangerschaps- en bevallingsverlof, maar dit hoeft niet.