Kennismeeting MIX-project

Tweede 'Transnational Learning Activity' succesvol verlopen

Cultuurconnectie, het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (België) en Lapin musiikkiopisto (Finland) werken samen in het kader van het Erasmus+ programma van de EU: het project 'MIX' heeft tot doel innovatie, kennisontwikkeling en -deling op het gebied van muziekeducatie in het Europese werkveld te bevorderen.

V.l.n.r. Jan Brands, Caecilia Thunnissen (expert/gastspreker), Jan-Willem Klu├źn, Maria Ala-Hannula, Sophie Spillemaeckers, Hans Laureyn, Ludovic Schweitzer en Els Mussels.

Inbreng Cultuurconnectie

De drie samenwerkingspartners organiseren elk een eigen kennismeeting ('Transnational Learning Activity') binnen hun eigen werkveld en met een eigen specifieke inbreng in het project. De partners respresenteren daarbij de nationale werkvelden van België, Nederland en Finland en hebben op hun beurt hun eigen (lokale/nationale) partners voor de inhoudelijke invulling van het project. Vanuit Nederland wordt er kennis verzameld en gepresenteerd op het gebied van onderwijsinnovatie en wel vanuit drie invalshoeken:

  1. innovatie muzieklespraktijk middels ICT
  2. ‘gamification’ van het muziekonderwijs
  3. ludodidactiek.

N.B. De Belgische partners richten zich op thema's als diversiteit, outreach en 'special needs education'. De Finse partners brengen kennis en ervaring in vanuit hun unieke onderwijs-/schoolsysteem en creativiteitsontwikkeling.

Terugblik kennismeeting

Van 3 tot en met 6 oktober jongstleden vond de tweede van de drie geplande kennismeetings plaats van het MIX-project. Cultuurconnectie was dit keer organisator en gastheer van de kennismeeting. Thema's van de 'Nederlandse' kennismeeting waren innovatie, gamification en ludo-didaktiek. De volgende experts gaven presentaties en namen deel aan geanimeerde gesprekken (Q&A) over muziekeducatie: Willem-Jan Renger (HKU College), Thijs Spook (Kabaallokaal, HKU), Jeroen van der Schenk (Performance Solutions), Wouter Wierda (Platform-C, Music&Me) en Caecilia Thunnissen (Oorkaan, WannaPlayground). De laatste kennismeeting in het project staat gepland voor januari 2020 en zal door de Finse partner, Lapin musiikkiopisto, worden georganiseerd.

V.l.n.r. Willem-Jan Renger, Thijs Spook, Jeroen van der Schenk, Wouter Wierda en Caecilia Thunnissen.

MIX Music Education Platform

Op basis van de kennismeetings wordt een online platform voor kennisdeling en verdere kennisontwikkeling gecreëerd. Het platform heeft in aanloop naar de opbouw en lancering al een naam gekregen: het MIX Music Education Platform.

Naast methodologische informatie zal via het platform ook audio- en videomateriaal beschikbaar komen dat door muziekdocenten kan worden geraadpleegd. Ook zal het platform een grote verzameling aan voorbeelden, 'good practices' en showcases gaan bevatten die muziekdocenten kan ondersteunen in (de ontwikkeling van) hun lespraktijk. Het platform zal ingericht worden voor het internationale werkveld en zal daarom vooralsnog Engelstalig zijn. De hierboven geschetste inhoud van het kennisplatform kan uiteindelijk afwijken in de definitieve versie.

Het project wordt medio 2021 opgeleverd. Via de website en nieuwsbrief van Cultuurconnectie wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen in dit project.