Nieuwsbrief 12, 29 oktober 2019

Onderhandelingsresultaat CAO KE & OB | onderzoek arbeidstevredenheid | MuziekAkkoord Helmond
 
CAO_stemming_vergadering
Instemming met onderhandelingsresultaat CAO Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken

De leden van Cultuurconnectie hebben op 29 oktober 2019 ingestemd met het onderhandelingsresultaat tot een nieuw gezamenlijke CAO Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken. Cultuurconnectie is verheugd met deze instemming van haar achterban. Al eerder reageerde de klankbordgroep cao positief op het resultaat. Ook de leden van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) hebben op 29 oktober 2019 ingestemd. Nu is het nog wachten op de uitslag van de vier vakbonden Kunstenbond en AVV namens kunsteducatie, en CNV en FNV namens Openbare Bibliotheken. Op 1 november 2019 zullen de uitslagen van hun achterbanraadplegingen bekend zijn. Wanneer alle partijen instemmen hebben we daarmee een definitief cao-akkoord bereikt. Via de volgende links kunt u het in stemming gebrachte onderhandelingsresultaat en de toelichting downloaden.

Onderzoek_survey
Onderzoek arbeidstevredenheid kunstprofessionals

Eerder vroegen wij aandacht voor het onderzoek dat Cultuurconnectie samen met het LKCA en andere partners doet naar de arbeidstevredenheid van kunstprofessionals in de vrije tijd. Met de resultaten kunnen overheden, brancheorganisaties, koepels en ondersteunende instellingen hun beleid ontwikkelen en verbeteren, zodat kunstprofessional ook in de toekomst een aantrekkelijk beroep blijft. We nodigen kunstdocenten en artistiek begeleiders daarom nogmaals uit om vóór 15 november 2019 de vragenlijst in te vullen. Het invullen neemt circa 10 minuten in beslag. Ga direct naar de vragenlijst of volg onderstaande link voor meer informatie.

Lees meer...
MMIK_Maxima_Convenant_Liemers

Foto: Roy Beusker

Helmond ondertekent MuziekAkkoord

Koningin Máxima bezoekt als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, op 20 november 2019 Hogeschool De Kempel, een pabo die een voorbeeldfunctie heeft voor muziekonderwijs op basisscholen. Ze is aanwezig bij de ondertekening van het MuziekAkkoord dat die dag wordt getekend tijdens een muzikaal schoolfestival. Middels het MuziekAkkoord beloven dertig basisscholen in de gemeente Helmond dat zij structureel muziekonderwijs op hun eigen school willen realiseren en waar nodig verbeteren. Hiermee wordt voor ruim negenduizend leerlingen structureel muziekonderwijs verzekerd.

Lees meer...
2020_Concorso_Musicale_Internazionale
8e International Musical Competition 'Città di Palmanova'

Van 11 tot en met 17 mei 2020 vindt de 8e International Musical Competition 'Città di Palmanova' plaats in Palmanova (Udine, Italië). Het concours is voor jonge muzikanten tot 24 jaar en kent drie hoofdcategorieën: (1) (muziek)scholen, (2) solisten/ensembles (Unesco City Award) en (3) koren. Omdat ook muziekscholen voor de eerste categorie een afvaardiging kunnen inschrijven, brengt Cultuurconnectie dit graag onder uw aandacht. Wellicht weet u ook partijen te interesseren om zich te melden in een van de andere categorieën. Inschrijven kan tot 6 april 2020. Voor meer informatie volgt u onderstaande link.

Lees meer...
 
Personalia
Claudia Doesburg nieuwe directeur van SKVR (Rotterdam)

Per 1 november 2019 wordt Claudia Doesburg de nieuwe directeur van SKVR. Met de benoeming van Claudia Doesburg, momenteel bestuurder van Stichting Un1ek, kiest de Raad van Toezicht van SKVR bewust voor een directeur die de verbinding met de stad en de Rotterdammers wil aangaan en samenwerking met andere partijen in de stad belangrijk vindt.

Lees meer...

Vertrek Han Eygenraam bij KEW en Cultuurkwadraat (Walcheren)

Per 1 april 2020 vertrekt Han Eygenraam als directeur-bestuurder van Kunsteducatie Walcheren (KEW) en Cultuurkwadraat, het provinciale kennisplatform voor cultuureducatie. Hij maakt gebruik van vervroegd pensioen en blijft daarnaast actief in ontwikkeling van cultuurbeleid en het aanjagen van kansrijke culturele initiatieven. De werving- en selectieprocedure voor een nieuwe directeur-bestuurder wordt in oktober 2019 gestart.

Lees meer...

 
Agenda
 
Artiance logo vierkant
Inspiratiebijeenkomst marketeers 7 november 2019 in Alkmaar

Met het einde van het kalenderjaar in zicht is het hoog tijd voor het delen van kennis en ervaring, en het opdoen van inspiratie voor en door marketeers van de kunstencentra!

Garenspinnerij logo
21 november
ALV en najaarscongres 21 november 2019 in Gouda

Op donderdag 21 november 2019 vinden de ALV en het najaarscongres van Cultuurconnectie plaats in De Garenspinnerij in Gouda.