Nieuwsbrief 14, 10 december 2019

Terugblik najaarscongres | eindadvies curriculum.nu | begrotingsdebat cultuur
 
2019.11.21_ALV_collage
Terugblik najaarscongres Cultuurconnectie

Op donderdag 21 november jongstleden vonden de Algemene Ledenvergadering (ALV) en het najaarscongres van Cultuurconnectie plaats in Cultuurhuis Garenspinnerij te Gouda. Het was een inspirerende en informatieve bijeenkomst. Naast de besloten ALV waren er sessies over arbeidsvoorwaarden, cao-ontwikkelingen, de arbeismarktagenda en een panelgesprek over duurzaamheid en samenwerking. De dag werd afgesloten met het avondprogramma 'Gouda by Night'. Via de onderstaande link vindt u een sfeerimpressie van deze bijeenkomst. Voor de leden van Cultuurconnectie is een uitgebreidere terugblik terug te vinden op het besloten Ledennet.

Lees meer...
CC_Prettige_Feestdagen
Kerst- en eindejaarsgroet Cultuurconnectie

Het bestuur en de medewerkers van Cultuurconnectie wensen alle leden van onze branchevereniging, onze samenwerkingspartners en relaties prettige feestdagen en een goede jaarwisseling toe! In de periode van 23 december 2019 tot en met 3 januari 2020 is het bureau van Cultuurconnectie gewoon geopend, maar heeft het wel een beperkte bezetting. Daarom kan het voorkomen dat er in deze periode op uw vragen en informatieverzoeken wat later wordt gereageerd dan u van ons gewend bent.

EAM_Web
Europese Agenda voor Muziek

De Europese Agenda voor Muziek (EAM) heeft tot doel de vele en diverse stemmen uit de muzieksector in Europa samen
te brengen en een permanente dialoog op te starten tussen beleidsmakers en belanghebbenden van deze muzieksector. De EAM is als PDF-document te downloaden via onderstaande link. Via info@cultuurconnectie.nl kunt een fysiek exemplaar bestellen tegen verzendkosten á € 3,24.

Download EAM.pdf

2019.10.10_Curriculum.nu_Minister_Slob
Eindadvies curriculum.nu gepresenteerd

Het afgelopen anderhalf jaar zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd om input te leveren aan het Ontwikkelteam Kunst en Cultuur in het kader van de curriculumherziening Curriculum.nu. Het eindadvies dat uit deze consultaties voortvloeide werd op 10 oktober jongstleden aan Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, gepresenteerd.

Lees meer...
Tweede_Kamer
Begrotingsdebat cultuur 18 november 2019

Op maandag 18 november 2019 vond onder zeer grote belangstelling het begrotingsdebat cultuur in de Tweede Kamer plaats. Navolgend hebben op 26 november de stemmingen plaatsgevonden over de ingediende moties. Op de website van Kunsten '92 is een overzicht terug te vinden van de aangenomen moties

Lees meer...
C+O_Handreiking_BIS_CCG
Bezig met een aanvraag voor de BIS?

Houd er dan ook rekening mee dat bij het beoordelingskader van de Raad voor Cultuur van de organisaties wordt gevraagd “inzichtelijk te maken hoe ze de Codes in de periode 2021-2024 (stapsgewijs) vertalen in concrete uitvoering van beleid.” Het gaat om de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie. Cultuur+Ondernemen, houder van de Governance Code Cultuur, heeft een handreiking gemaakt om organisaties te helpen bij het formuleren van een antwoord op hoe culturele organisaties de Governance Code Cultuur toepassen volgens het principe van ‘pas toe én leg uit’. De handreiking is te vinden via onderstaande link.

Lees meer...
 
Certificering
 
Logo_CBCT_4x4

Onlangs ontving het volgende lid van Cultuurconnectie het certificaat 'Kwaliteit in Beeld':

Cultuurconnectie feliciteert directeur Sander Boschma (Triade) én zijn medewerkers met het behalen van het certificaat 'Kwaliteit in Beeld'.

Een overzicht van alle gecertificeerde organisaties kunt u vinden op de website van de CBCT. Voor meer informatie over kwaliteitszorg kunt u terecht bij Jan-Willem Kluën of kijk op www.cultuurconnectie.nl/certificering.

Logo_Taalhuis
Certificering van Taalhuizen in 'Kwaliteit in Beeld'

In de periode vanaf april 2020 tot 2023 worden de Taalhuizen in Nederland - ook wel digitaalhuizen of taalpunten genoemd - stapsgewijs gecertificeerd. De eerste ervaringen hiermee zijn al opgedaan in een pilot. Hiervoor is een kwaliteitskader ontwikkeld door een groep organisaties die nauw betrokken is bij de Taalhuizen en bij de bestrijding van laaggeletterdheid. Dit kwaliteitskader maakt onderdeel uit van het certificeringskader 'Kwaliteit in Beeld'.

 
Ledennieuws
 
Logo_Rotterdamse_VU
Even voorstellen: de Rotterdamse Volksuniversiteit

De Rotterdamse Volksuniversiteit is op de ledenvergadering van 21 november jongstleden gepresenteerd als nieuw lid van Cultuurconnectie. “Ons lidmaatschap bij Cultuurconnectie stelt ons in staat om expertise uit te wisselen, krachten te bundelen en gezamenlijk de kansen die de huidige tijd met zich meebrengt te benutten. We kijken dan ook uit naar een prettige samenwerking!”, aldus Teun de Booij, directeur van de Rotterdamse Volksuniversiteit. Cultuurconnectie heet De Rotterdamse Volksuniversiteit welkom als lid en stelt hen graag nader aan u voor.

 
Personalia
Alex van Zijl nieuwe directeur-bestuurder De Kubus (Lelystad)

Alex van Zijl treedt per 1 februari 2020 aan als de nieuwe directeur-bestuurder van Stichting De Kubus in Lelystad. Hij volgt daarmee Akke Wiersma op, die afgelopen augustus afscheid nam.

Lees meer...

In memoriam Jan Stoffels (1954-2019)

Hierbij brengen wij u op de hoogte van het overlijden van Jan Stoffels. Jan Stoffels was tot voor kort directeur van Kunstbalie, de organisatie die in juni 2018 samen met bkkc is gefuseerd tot Kunstloc Brabant. Hij bouwde mee aan de totstandkoming van Kunstloc en de verhuizing naar de LocHal, waar hij zich tot het najaar van 2018 met hart en ziel voor inzette. Een paar maanden voordat hij met vervroegd pensioen zou gaan werd Jan ernstig ziek. Kort na zijn uitdiensttreding is hij overleden.

Lees meer...

 
Agenda
 
Logo_Boekmanstichting_4x4
12 december
Update Cultuurindex Nederland

Op 12 december 2019 presenteert de Boekmanstichting de update van de Cultuurindex Nederland. Hierin wordt gekeken naar de trends en cijfers in de sector, en hoe deze een rol spelen wanneer we naar de toekomst kijken.

Logo_Mazars_4x4
21 januari 2020
Seminar 'Fiscaal in Control'

Bent u op de hoogte van de laatste wijzigingen op het gebied van de loonbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting? Mazars, preferred supplier van Cultuurconnectie, nodigt u graag uit voor een kosteloos seminar ‘Fiscaal in control’.

ACM_leiderschapsprogramma
3 februari 2020
Bijeenkomst 1: 'persoonlijk leiderschap'

De Academie voor Cultuurmanagement - preferred supplier van Cultuurconnectie - organiseert ook dit jaar weer een leiderschapsprogramma. Dit jaar is het thema ‘inclusief leiderschap’.

Logo_Planned_Culture_4x4
4 februari 2020
Planned Culture: themabijeenkomst

Jaarlijks organiseert Planned Culture, preferred supplier van Cultuurconnectie, een themabijeenkomst voor klanten en andere geïnteresseerden om ideeën en ervaringen uit te wisselen over hoe je regie voert op cultuureducatie.