Eindadvies curriculum.nu gepresenteerd

Samen werken, samen vieren. Er is het afgelopen anderhalfjaar met veel mensen hard gewerkt aan de nieuwe voorstellen voor curriculum.nu. Op 10 oktober 2019 vond de feestelijke overhandiging plaats aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, Arie Slob. Niet vaak stonden er zoveel bevlogen onderwijsmensen samen op een podium.

In het Montaigne Lyceum heerste een feestelijke en enigszins opgewonden stemming. De stands waren ingericht, de posters opgehangen, de overzichten met bouwstenen lagen klaar. Op het podium stonden 150 leraren en schoolleiders. De minister laveerde tussen de verschillende teams, stelde aan elk team vragen over het proces en de inhoud en nam met grote bewondering voor de inspanning van de leden alle voorstellen in ontvangst. Namens het ontwikkelteam Kunst & Cultuur overhandigde Rik Weeting het eindproduct aan de minister.

"Door de bijeenkomsten die we zijn gaan organiseren voor PO en VO, zijn twee werelden met elkaar verbonden. Dat wordt (sic) zichtbaar in ons definitieve eindvoorstel"

Rik Weeting

Videoverslag 10-10-2019

Van de bijeenkomst is ook een videoverslag beschikbaar.

Producten leergebied Kunst & Cultuur

Het ontwikkelteam heeft in het eindadvies voor het leergebied Kunst & Cultuur de volgende producten aangeboden:

 • de eindversie van visie, grote opdrachten en bouwstenen voor het leergebied Kunst & Cultuur, inclusief aanbevelingen voor de bovenbouw;
 • de toelichting op de definitieve voorstellen;
 • een schematisch overzicht van grote opdrachten en bouwstenen;
 • het consultatieverslag;
 • een samenvatting met bijbehorende animatie.

In de toelichting beschrijft het team welke inhoudelijke keuzes er zijn gemaakt tijdens het gehele ontwikkelproces. Het consultatieverslag beschrijft welke feedback er tussen mei en september is binnengekomen en tot welke aanpassingen dat heeft geleid. In de samenvatting staat kort wat de kern is van het leergebied, wat hetzelfde blijft en wat er binnen het leergebied gaat veranderen. Alle opbrengsten zijn te vinden op deze webpagina.

"Het is fantastisch dat er zo veel mensen de moeite hebben genomen om naar onze tussenproducten te kijken. Ons voorstel is er echt beter en vollediger door geworden."
Petra Beers, lid van het ontwikkelteam.

"Het was een intensief, boeiend en interessant traject. Ik heb ontzettend veel geleerd over de andere kunstvakken in het leergebied, van collega’s uit andere onderwijssectoren en over curriculumontwikkeling en ben blij dat ik deze kans heb gekregen."
Marijke Smedema

En nu?

De minister heeft de voorstellen uit het eindadvies op 10 oktober 2019 met een toelichtende brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet komt hierop met een inhoudelijke reactie. Vervolgens gaat de Tweede Kamer over de inhoud en het vervolg in gesprek.

Het ontwikkelteam Kunst & Cultuur

Het ontwikkelteam Kunst & Cultuur laat weten dat zij iedereen die meegedacht heeft via feedback, gesprekken of mails, heel hartelijk danken: leerlingen, leraren, vakverenigingen, wetenschappers, opleiders en ouders. Dankzij de input van zoveel verschillende partijen, ligt er een product waar het team trots op is. Het vormt een prachtige basis voor de actualisering van de kerndoelen.

Teamleden:

 • Anne Bos
 • Gwenny van Hasselt
 • Kirsten van Muijen
 • Nadine van der Graaf-Janssen
 • Roos Koenders
 • Anouk Nooteboom
 • Ingrid Habets
 • Marijke Smedema
 • Petra Beers
 • Tamaar Tóth Varjú
 • Debbie Klarenbeek
 • Kim Spook
 • Michelle Struick
 • Rik Weeting
 • Viola van Lanschot Hubrecht
 • Moniek Warmer
 • Pascal Marsman
 • Stefanie van Tuinen