Nieuwsbrief 2, 30 januari 2019

Arbeidsmarktagenda | Mazars nieuwe partner | ledennieuws
 
2019.01.21_Arbeidsmarktagenda_werkconferentie
Terugblik Werkconferentie Arbeidsmarktagenda

Op 21 januari jongstleden vond in TivoliVredenburg te Utrecht de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda plaats. 'Overleg, treed samen op en wees eensgezind',  dat was de kernboodschap. Namens het ministerie van OCW was minister Ingrid van Engelshoven aanwezig: "Toon eenheid, dan maken we de sector sterker", aldus Van Engelshoven. Vanuit Cultuurconnectie waren directeur Jan Brands en hoofd beleidszaken Anne Marie 't Hart aanwezig. Zij leidden beiden afzonderlijke werksessies met als titels 'Vergroot de eenheid onder werkgevers' respectievelijk 'Ontwikkeling Sociale Agenda'. Aan de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve sector is een speciale website gewijd. Daar vindt u ook het uitgebreide verslag terug van de werkconferentie.

2019.01.21_Arbeidsmarktagenda_collage

  

Lees meer...
2019.01.21_Werkconferentie_Arbeidsmarktagenda
Enquête inzet vrijwilligers

In opdracht van de regiegroep van de Arbeidsmarktagenda Culturele & Creatieve Sector voert de Boekmanstichting onderzoek uit naar de inzet van vrijwilligers, stagiairs en werkervaringsplaatsen (vsw’ers) in de cultuursector. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de vraag of deze inzet zorgt voor verdringing op de arbeidsmarkt: doen deze vsw’ers werk dat eigenlijk door betaalde krachten gedaan zou moeten worden of zijn hier eigenlijk geen aanwijzingen voor? Voor meer informatie en deelname aan de enquête volgt u onderstaande link.

Lees meer...
ArboNed_Checklist
Kennis over nieuwe Arbowet blijft achter

De vernieuwde Arbowet is ingegaan op 1 juli 2017 en de overgangsregeling eindigde een jaar later: per 1 juli 2018 moeten alle werkgevers voldoen aan de eisen uit de vernieuwde Arbowet. Echter: “Er is nog werk aan de winkel bij het mkb”, concludeert staatssecretaris Tamara van Ark. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in juni 2018 onderzocht in hoeverre het midden- en kleinbedrijf (mkb) en grootbedrijf bekend zijn met de vernieuwde Arbowet. Hieruit blijkt dat de kennis bij het mkb achterloopt.

Lees meer...
Logo_Mazars
Mazars nieuwe partner van Cultuurconnectie

Mazars - gespecialiseerd in accountancy, belastingadvies en consultancy - en Cultuurconnectie hebben per 1 januari 2019 een partnership gesloten. Leden van Cultuurconnectie genieten daardoor vele voordelen zoals sterk gereduceerde tarieven voor onder andere HR- en VPB-scans, 10% korting op controleopdrachten bij opdrachten groter dan € 25.000 en 5% korting op overige dienstverlening. Ook zal Mazars met enige regelmaat inhoudelijke bijdragen leveren ten behoeve van de leden van Cultuurconnectie. De leden van Cultuurconnectie hebben inmiddels een exclusieve uitnodiging ontvangen voor kosteloze deelname aan het Mazars Seminar ‘Belastingpositie (vpb en btw) voor de publieke sector’ op 5 februari 2019.

Lees meer...
2019.01.29_EUYO_call
Jonge musici gezocht voor 'European Youth Orchestra Academy'

Cultuurconnectie is door de European Youth Orchestra Academy gevraagd om het volgende onder de aandacht te brengen: de EYOA zoekt nog jonge musici (14-18 jaar) - met name violisten, alviolisten en contrabassisten - voor hun project. Meer informatie is te vinden via deze link. Wij vragen u deze informatie te verspreiden onder relaties, contacten, cursisten en leerlingen voor wie dit mogelijkerwijs interessant kan zijn.

Lees meer...
 
Certificering
 
Logo_CBCT_4x4

Het certificeringskader 'Kwaliteit in Beeld' geeft kwaliteitscriteria aan en voorziet in een toetsingskader. De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid. Wilt u meer weten over het nieuwe kader? Ga dan naar de website van de CBCT of lees de Nieuwsflits van december jongstleden. Voor meer informatie over het dossier kwaliteitszorg van Cultuurconnectie kunt u terecht bij Jan-Willem Kluën of volg onderstaande link.

 
Ledennieuws
 
Leden_Kleinkunstig_4x4
Nieuw lid: Kleinkunstig B.V.

Cultuurconnectie verwelkomt Kleinkunstig B.V. als nieuw lid van de branchevereninging. Kleinkunstig: "Wij zijn erg blij lid te zijn van Cultuurconnectie. Ongeveer 14 jaar geleden is Kleinkunstig opgericht als impresariaat. Al snel zijn we ons steeds meer gaan toeleggen op de organisatie van workshops, waarvan wij er inmiddels hebben zo'n 100 in heel Nederland in het primair en voortgezet onderwijs organiseren. Daarbij werken we samen met 250 freelance workshopleiders. We willen graag een actieve rol innemen in het versterken van cultuureducatie in Nederland."

Leden_KOEL
Nieuw lid: KOEL Creative Productions

Cultuurconnectie verwelkomt KOEL Creative Productions, een initiatief van Koen van der Wel en Eline Schmidt. Met KOEL hebben ze een duidelijk doel: mensen verbinden door muziek en theater en cultuureducatie toegankelijk te maken voor iedereen. Deze twee gepassioneerde Velsenaren richtten in 2017 hun bedrijf KOEL creative productions en daaropvolgend hun cultuurstichting op.

Leden_Babel
Fusie Babel (Den Bosch) afgerond

Per 1 januari jongstleden zijn de krachten van de Muzerije (lid Cultuurconnectie), Bureau Babel en Bibliotheek 's-Hertogenbosch e.o. gebundeld in de nieuwe organisatie Babel en vormt daarmee het brede platform voor mensen die zich maatschappelijk en cultureel willen ontplooien en willen (blijven) groeien.

 
Personalia
Nan van Schendel directeur-bestuurder van fusieorganisatie Babel (Den Bosch)

Nan van Schendel was al directeur van Bibliotheek 's-Hertogenbosch e.o. maar gaat met de afronding van de fusie tussen de Muzerije, Bureau Babel en Bibliotheek 's-Hertogenbosch e.o. nu als directeur-bestuurder leiding geven aan de nieuwe organisatie, Babel. Maurits Haenen, directeur ad interim van de Muzerije (lid Cultuurconnectie) vertrekt derhalve en draagt zijn verantwoordelijkheden aan haar over.

Lees meer...

 
Agenda
 
Intervisie_2018
14 maart
Intervisiebijeenkomst Kunstvakdocenten (Middelburg)

Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op het thema kwaliteit: kwaliteit van samenwerking, van persoonlijke competenties, in educatieve processen en ook hoe die kwaliteiten zichtbaar te kunnen maken.

Netwerken
21 maart
Directeuren- en Coördinatorenoverleg (LDOV/COV)

Op 21 maart 2019 zal het eerstvolgende Directeuren- en Coördinatorenoverleg (LDOV/COV) plaatsvinden. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in de Volksuniversiteit Utrecht.