Nieuwsbrief 3, 19 februari 2019

Certificering in beeld | Zeeland | arbeidsmarktontwikkelingen | statistieken | directiewisselingen
 
CBCT_Camphuis
Interview Willem Camphuis (CBCT)

Sinds 2016 staat Willem Camphuis aan het hoofd van zíjn certificeringsorganisatie. Waar de organisatie eerder alleen certificeringen exclusief voor bibliotheken deed, verzorgt deze nu ook de certificeringen voor kunsteducatie instellingen en taalprogramma’s onder het vaandel van ‘Kwaliteit in Beeld’. Naast een bevlogen bedrijfskundige en kwaliteitsmanager in de branche, blijkt zijn betrokkenheid bij cultuur ook uit zijn inzet voor de renovatie van enkele historische kerkorgels en als bestuurslid van de Haydn Stichting. Cultuurconnectie sprak met hem in zijn kantoor in Den Haag over zijn werk, wat kwaliteit voor hem betekent en zijn ervaringen met cultuurorganisaties.

Lees meer...
MMIK_2018.06.27_Liemers

Foto: Roy Beusker

Convenant muziekonderwijs Zeeland

Hare Majesteit Koningin Máxima zal, als erevoorzitter van het landelijk initiatief Méér Muziek in de Klas, op 20 februari 2019 getuige zijn van de ondertekening van het lokale samenwerkings-convenant muziekonderwijs in Zeeland. Momenteel krijgen kinderen op 40% van de Zeeuwse basisscholen structureel muziekonderwijs in de klas. Alle betrokken Zeeuwse partijen garanderen in dit convenant dat het percentage in 2021 80% van de scholen in het primair onderwijs zal bedragen.

Lees meer...
FiksNederland_4x3
Campagne Fiks Nederland gelanceerd

Tijdens het congres ‘Cultuur Werkt voor de Provincie!’ op 14 februari 2019 in Apeldoorn is de campagne Fiks Nederland gelanceerd, een initiatief van Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Kunsten ’92. De campagne jaagt het debat aan over de ontwerpkwaliteit van de grote verbouwing van het maatschappelijke landschap met websites, bijeenkomsten en artikelen. De campagne Fiks Nederland roept op om die verbouwing te beschouwen als een culturele daad om Nederland nog mooier maken.

Lees meer...
Logo_Mazars
Terugblik Mazars seminar VPB

Op 5 februari 2019 gaf preferred supplier Mazars een seminar over vennootschaps- en omzetbelasting voor stichtingen en verenigingen. De bijeenkomst werd goed bezocht en door de deelnemers als bijzonder nuttig ervaren. Mazars maakte voor iedereen die niet aanwezig kon zijn een korte samenvatting. Exclusief voor leden van Cultuurconnectie is de powerpointpresentatie van het besloten Ledennet te downloaden.

Lees meer...
CBS_Flexwerkers
Aantal flexwerkers in 15 jaar met drie kwart gegroeid

Het aantal flexibele werknemers is de afgelopen vijftien jaar toegenomen van 1,1 miljoen naar bijna 2 miljoen. Het aantal zzp’ers groeide van ruim 630 duizend in 2003 naar 1,1 miljoen in 2018. De grootste groepen flexwerkers zijn nu de zzp’ers die eigen diensten of arbeid aanbieden (28 procent) en de oproepkrachten (18 procent). Dat melden CBS en TNO op basis van een gezamenlijke analyse van de nieuwste gegevens over flexibel werk in Nederland.

Lees meer...
Placeholder_verwijderd_beeld_4x3
Recordaantal bedrijfsoprichtingen in 2018

In 2018 zijn ruim 191 duizend bedrijven opgericht, voor het overgrote deel eenmans-bedrijven. In 2018 zijn ook veel bedrijven (bijna 107 duizend) opgeheven, maar het saldo van oprichtingen en opheffingen is met bijna 85 duizend het hoogste na 2007. Maar liefst 94 procent van alle bedrijfsoprichtingen in 2018 betreft eenmansbedrijven. Dat meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers over bedrijfsoprichtingen en
-opheffingen.

Lees meer...
ACM: 'Prijsafspraken voor kwetsbare zzp'ers tegen race naar de bodem'

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat onderzoeken of voor kwetsbare zzp'ers een uitzondering kan worden gemaakt op het verbod op collectieve tariefafspraken. Het zou om onder meer pakjesbezorgers, schoonmakers en taxichauffeurs gaan. Dat zegt bestuursvoorzitter Martijn Snoep vrijdag 15 februari jongstleden in Het Financieele Dagblad (FD).

Lees meer...
Tweede_Kamer
Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen door Tweede Kamer

Op 5 februari jongstleden heeft de Tweede Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen; de Tweede Kamer diende eind januari een aantal amendementen op het wetsvoorstel in. Met de WAB wil het kabinet het verschil tussen vast werk en flexwerk verkleinen en vaste contracten aantrekkelijker maken. Het wetsvoorstel gaat nu door naar de Eerste Kamer. Momenteel is nog niet bekend wanneer de behandeling plaats gaat vinden.

Lees meer...
Hedwig_Verhoeven
Hedwig Verhoeven nieuwe directeur-bestuurder FCP

Hedwig Verhoeven wordt per 1 maart 2019 directeur-bestuurder van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). Hedwig Verhoeven was tot voor kort directeur van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) en de Stichting Promotie Theater- & Concertbezoek (SPTC). Zij volgt Jan Jaap Knol op, die het FCP sinds de oprichting 10 jaar geleden leidde.

Lees meer...
Gabbi_Metsers
Gabbi Mesters nieuwe directeur VSCD

Gabbi Mesters wordt per 1 april 2019 directeur van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). Momenteel is Gabbi curator van het diversiteitsprogramma Theater Inclusief, waarbinnen zij samenwerkt met de 13 standplaatstheaters en 9 BIS-theatergezelschappen. Zij volgt Hedwig Verhoeven op, die binnenkort start als directeur-bestuurder van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Lees meer...
Yolande_Melsert
Yolande Melsert directeur Erasmus Huis in Jakarta

Per 1 mei aanstaande neemt Yolande Melsert afscheid als directeur van de NAPK. Zij wordt de nieuwe directeur van het Erasmus Huis, het Nederlands Cultureel Centrum in Jakarta, Indonesië. Als cultureel attachee is ze verantwoordelijk voor het cultuur- en communicatiebeleid van de Nederlandse ambassade en zal vanuit deze functie de Nederlandse culturele sector faciliteren en internationale samenwerking tussen Nederland en Indonesië bevorderen.

Lees meer...
 
Certificering
 
Logo_CBCT_4x4
Stichting Kunstencentrum De Kunstbeweging

Onlangs is weer een lid van Cultuurconnectie gecertificeerd: Stichting Kunstencentrum De Kunstbeweging (Emmen), met als officiële ingangsdatum van het certificaat 4 december 2018. Cultuurconnectie feliciteert directeur Rineke Marwitz én haar medewerkers met het behalen van het certificaat 'Kwaliteit in Beeld'.

Een overzicht van alle gecertificeerde organisaties kunt u vinden op de website van de CBCT. Voor meer informatie over kwaliteitszorg kunt u terecht bij Jan-Willem Kluën of kijk op www.cultuurconnectie.nl/certificering.

 
Personalia
Marcel Jansen nieuwe directeur-bestuurder Cultuurbedrijf Noordoostpolder

Marcel Jansen wordt de nieuwe directeur-bestuurder van Cultuurbedrijf Noordoostpolder (Emmeloord). Per 1 april 2019 volgt hij interim-directeur Hennie Bogaards op die sinds januari tijdelijk de leiding op zich heeft, na het vertrek van Peter de Haan. Marcel Jansen is tot dat moment als directeur nog verbonden aan Platform C (Amstelveen).

Lees meer...

 
Agenda
 
Intervisie_2018
17 januari t/m 28 maart
Intervisiebijeenkomsten Kunstvakdocenten, serie 1

Thema: 'Bereiken van je doelgroep'
Periode: 17 januari t/m 11 april 2019
Locaties: Eindhoven, Utrecht en Amsterdam

Intervisie_2018
14 maart
Intervisiebijeenkomst Kunstvakdocenten, serie 2 (Middelburg)

Datum: 14 maart 2019
Tijdstip: 09:30 - 12:30 uur
Locatie: Zeeuwse Muziekschool

Netwerken
21 maart
Directeuren- en Coördinatorenoverleg (LDOV/COV)

Op 21 maart 2019 zal het eerstvolgende Directeuren- en Coördinatorenoverleg (LDOV/COV) plaatsvinden. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in de Volksuniversiteit Utrecht.

Intervisiebijeenkomsten_generic
22 maart
Intervisiebijeenkomst 'gecommitteerden'

Gecommitteerden, die betrokken zijn bij de examinering van de HaFaBra-diploma’s, komen bijeen tijdens één van de drie inspirerende intervisiedagen in 2019.