Circle of Talent

Vijf Brabantse kunstencentra tekenen convenant

Kunst is investeren in de toekomst. Kinderen en jongeren moeten geïnspireerd en gestimuleerd worden om hun talent te ontdekken en te ontwikkelen. Vijf kunstencentra in Brabant hebben de handen ineen geslagen voor een gezamenlijke missie. Samen met partners uit het onderwijs, bedrijfsleven, (gemeentelijke) overheid en kunstonderwijs, bouwen zij aan nieuwe coöperaties: Circle of Talent.

Circle of Talent Brabant: partners

CHV Academy, Circle of Talent is een initiatief van Stichting Phoenix Cultuur in de gemeente Meierijstad. Vier collega kunstencentra uit Brabant hebben zich nu bij dit initiatief aangesloten: CKE (Eindhoven), KunstLokaal (Gemert-Bakel), CultuurCompaan (Roosendaal) en Kunstencentrum Waalwijk gaan samenwerken met CHV Academy. Gezamenlijk hebben zij de ambitie om in de eigen gemeenschap met lokale partners een coöperatieve Circle of Talent te bouwen. Op deze manier willen zij een belangrijke bijdrage leveren aan talent- en creativiteitsontwikkeling in de eigen gemeenschap en vervolgens in Brabant.

Om hun samenwerking te bevestigden tekenden de directeuren Trudie Stalpers (CultuurCompaan), Karin Visser (CKE), Barbara Brouwer (CHV Academy, Phoenix Cultuur), Remko Boesveld (KunstLokaal) en Francesco van Mierlo (Kunstencentrum Waalwijk) op woensdag 29 januari 2019 het convenant Circle of Talent Brabant 2019. Door ondertekening van dit convenant verstevigen deze vijf partners hun samenwerking, spreken zij hun gezamenlijke ambitie uit en onderschrijven zij de gedeelde filosofie en basisprincipes van de Circle of Talent. 

De vijf partners vormen een Brabantse coöperatieve Circle of Talent. Zij werken samen op het gebied van kennisdeling, ontwikkeling, communicatie en ondersteunen elkaar of, indien aan de orde, trekken gezamenlijk op naar (potentiële) partners bij overheden, bedrijfsleven en onderwijs.

Circle of Talent: het principe

Het op een vroege leeftijd kennis maken met kunst en cultuur en het stimuleren en inspireren van talent resulteert in jonge, creatieve, nieuwe denkers en makers die aansluiten bij de nieuwe, snel veranderende maatschappij, het bedrijfsleven en het onderwijs. De Circle of Talent gebruikt de sportwereld als inspiratie. Daar kunnen kinderen zich vanaf de breedtesport, via selecties, doorontwikkelen naar de topsport. In de Circle of Talent kunnen kinderen en jongeren door middel van structureel kunstonderwijs, verzorgd door een kunstprofessional, hun talenten ontdekken en ontwikkelen in de breedtekunst (het primair en voortgezet onderwijs). Vervolgens gaat hun ontwikkeling verder van talentklassen in de vrije tijd naar de topkunst kunstvakopleidingen) en geven zij als volwassene op hun beurt hun kennis, ervaring en passie door aan nieuwe generaties, terug aan de gemeenschap. Natuurlijk hoeft niet elk kind een kunstprofessional te worden. Wel staan ze bij de Circle of Talent voor het ontdekken van je talenten: met kunst leer je jezelf kennen, ontwikkel je je creativiteit en krijg je meer zelfvertrouwen!

Over Circle of Talent

CHV Academy, Circle of Talent is een initiatief van Phoenix Cultuur. De opstelling en ondertekening van het convenant is een open samenwerking. Brabantse partners, kunstprofessionals, organisaties dan wel collectieven die een aanjaagfunctie en verbindende spil kunnen zijn in hun eigen gemeenschap, worden uitgenodigd en zijn welkom om aan te sluiten. Kijk voor meer informatie over CHV Academy, Circle of Talent op www.chvacademy.nl en mail voor (aan-)vragen naar info@chvacademy.nl