Europees samenwerkingsproject MIX

Eind 2018 zijn door Cultuurconnectie, het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (België) en Lapin musiikkiopisto (Finland) de eerste stappen gezet binnen een samenwerking in het kader van het Erasmus+ programma van de EU: dit project 'MIX' heeft tot doel innovatie, kennisontwikkeling en -deling op het gebied van muziekeducatie in het Europese werkveld te bevorderen.

v.l.n.r. Jan Brands, Hans Laureyn, Sophie Spillemaeckers, Kaisa Kuula-Bullat, Katri Säkö-Arias, Jan-Willem Kluën

Partners

De partners respresenteren de nationale werkvelden van België, Nederland en Finland en hebben op hun beurt hun eigen (lokale/nationale) partners voor de inhoudelijke invulling van het project. De drie samenwerkingspartners zullen in 2019 elk een eigen transnationale kennismeeting organiseren binnen hun eigen werkveld en met een eigen specifieke inbreng in het project.

Inbreng Cultuurconnectie

Vanuit Nederland wordt er kennis verzameld en gepresenteerd op het gebied van onderwijsinnovatie en wel vanuit drie invalshoeken:

  1. innovatie muzieklespraktijk middels ICT
  2. ‘gamification’ van het muziekonderwijs
  3. ludodidactiek.

N.B. vanuit de Belgische partners zal aandacht uitgaan naar o.a. diversiteit, outreach en 'special needs education'. De Finse partners brengen kennis en ervaring in vanuit hun unieke onderwijsklimaat en creativiteitsontwikkeling.

Kennisdeling en -ontwikkeling

Op basis van de transnationale kennismeetings wordt uiteindelijk een platform voor kennisdeling en verdere kennisontwikkeling gecreëerd. Naast methodologische informatie zal via het platform ook audio- en videomateriaal beschikbaar komen dat door muziekdocenten kan worden geraadpleegd. Verder zal het platform een grote verzameling aan voorbeelden, 'best practices' en showcases gaan bevatten die muziekdocenten kan ondersteunen in (de ontwikkeling van) hun lespraktijk. Het platform zal ingericht worden voor het internationale werkveld en zal daarom vooralsnog Engelstalig zijn. De hierboven geschetste inhoud van het kennisplatform kan uiteindelijk afwijken in de definitieve versie.

Het project wordt medio 2021 opgeleverd. Via de website en nieuwsbrief van Cultuurconnectie wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen in dit project.