Nieuwsbrief 5, 2 april 2019

Cultuurparticipatie | ALV en congres | CAO KE 2019 | Leden- en certificeringsnieuws
 
Cultuurparticipatie_compilatie_generic
Cultuurparticipatie in 2021-2024

Eind 2018 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een adviesaanvraag bij de Raad voor Cultuur neergelegd voor de periode 2021-2024. Het Platform Cultuurparticipatie heeft proactief contact gelegd met de Raad voor Cultuur om mede inhoud en invulling te kunnen geven aan het gevraagde advies.

Lees meer...
ALV_2
Save-the-date: ALV en voorjaarscongres Cultuurconnectie

Op 5 en 6 juni 2019 vinden de Algemene Ledenvergadering en het voorjaarscongres van Cultuurconnectie plaats in Veghel. Reserveer nu alvast deze data in uw agenda! Op een later moment zal meer gedetailleerde informatie beschikbaar komen.

Lees meer...
CAO_KE_2019_4x3
CAO Kunsteducatie 2019

Eerder berichtten wij al dat de nieuwe CAO Kunsteducatie (geldig van 1 januari tot en met 30 juni 2019) algemeen verbindend is verklaard en in werking is getreden. Inmiddels is deze ook in een publieksversie te downloaden van onze website. Op moment van schrijven werken de cao-partijen volop samen om per 1 juli 2019 een gezamenlijke cao met de bibliotheken te realiseren.

Lees meer...
2019_Onderzoek_Duurzaamheid
Onderzoek Duurzaamheid

De Boekmanstichting en DPM (Duurzaamheid in Podia en Musea) zijn een onderzoek gestart naar duurzaamheid binnen de culturele sector. Het doel hiervan is om meer te weten te komen over de manieren waarop culturele organisaties met duurzaamheid bezig zijn, over eventuele knelpunten en over wensen die er mogelijk bestaan voor ondersteuning bij het aanpakken van verduurzaming. 

Lees meer...
 
Certificering
 
Logo_CBCT_4x4

Onlangs ontvingen de volgende leden van Cultuurconnectie het certificaat 'Kwaliteit in Beeld':

Cultuurconnectie feliciteert directeuren Bert Frölich (Kunstwerk!) en Jenny Doest (Rozet) én hun medewerkers met het behalen van het certificaat 'Kwaliteit in Beeld'.

Een overzicht van alle gecertificeerde organisaties kunt u vinden op de website van de CBCT. Voor meer informatie over kwaliteitszorg kunt u terecht bij Jan-Willem Kluën of kijk op www.cultuurconnectie.nl/certificering.

KiB_Kunst_Centraal
Certificering Kunst Centraal feestelijk gevierd

Op maandag 25 maart 2019 ontving Kunst Centraal het keurmerk voor organisaties in de culturele sector uit handen van Willem Camphuis van de CBCT. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts van de provincie Utrecht was daarbij aanwezig. Zij is trots: “Wat er in het Utrechtse gebeurt op het gebied van cultuureducatie wordt niet alleen binnen, maar ook buiten de provincie gezien.”

 
Ledennieuws
 
Leden_Kleinkunstig_4x4
Uitgelicht: Kleinkunstig, groot in kunsteducatie

Kleinkunstig is een van de nieuwe leden van Cultuurconnectie. Toch bestaan zij al sinds 2005 en mogen zich tot een van de grootste aanbieders van kunsteducatie voor het primair- en voortgezet onderwijs in Nederland rekenen. Jaarlijks bereiken zij zo’n 75.000 leerlingen, hebben twee keer zoveel contactmomenten en bezoeken bijna 500 scholen. Om dit te kunnen realiseren werkt Kleinkunstig samen met 250 freelance workshopleiders! Lees verder om meer te weten te komen over hun visie op kunsteducatie en innovatieve workshops.

CHV_Academy
Terugblik: Dag van de Toekomstmuziek.

Op 24 maart jongstleden organiseerden CHV Academy, Circle of Talent Meierijstad, de Brabantse Bond van Muziekverenigingen en het Prinses Christina Concours de eerste Dag van de Toekomstmuziek, die in het teken stond van jeugd, muziek en ontmoeting. Klik op onderstaande link voor een sfeerimpressie.

WOZ_aanslag
Aanslag of WOZ-beschikking ontvangen?

Let op! De termijn voor bezwaar van de meeste nieuwe aanslagen OZB 2019 verloopt op maandag 8 april aanstaande. Wanneer u als lid van Cultuurconnectie wil profiteren van mogelijke belastingvoordelen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met onze preferred supplier Drevast Bouw en Waarderingen.

 
Personalia
Madeleine Heijligers nieuwe directeur-bestuurder Platform C (Amstelveen)

Met ingang van 1 april 2019 is Madeleine Heijligers als directeur-bestuurder van Platform C (Amstelveen) aangetreden. Madeleine Heijligers is al enige jaren werkzaam voor Platform C en een van haar rechtsvoorgangers, Stichting Muziek- & Dansschool Amstelveen. Zij volgt Marcel Jansen op die de nieuwe directeur-bestuurder van Cultuurbedrijf Noordoostpolder is geworden.

Lees meer...

 
Agenda
 
Intervisiebijeenkomsten_generic
Intervisiebijeenkomsten 'gecommitteerden'

Gecommitteerden, die betrokken zijn bij de examinering van de HaFaBra-diploma’s, komen bijeen tijdens één van de drie inspirerende intervisiedagen in 2019.

ALV_2
ALV en voorjaarscongres 2019

Op 5 en 6 juni 2019 vinden de Algemene Ledenvergadering en het voorjaarscongres van Cultuurconnectie plaats in Veghel.