Cultuurparticipatie in 2021-2024

Platform Cultuurparticipatie levert input voor adviesaanvraag aan Raad voor Cultuur

Eind 2018 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een adviesaanvraag bij de Raad voor Cultuur neergelegd over het stelsel voor de periode 2021-2024. De minister stelde daarbij vragen over cultuurparticipatie in de regioprofielen, de afstemming met andere overheden en over het programma cultuurparticipatie. Het Platform Cultuurparticipatie heeft daarop proactief contact gelegd met de Raad voor Cultuur om mede inhoud en invulling te kunnen geven aan het gevraagde advies. 

Op 6 maart jongstleden heeft Cultuurconnectie deelgenomen aan het gesprek van het Platform Cultuurparticipatie met de Raad voor Cultuur over de beleidsvorming rondom de toekomst van cultuurparticipatie. De vertegenwoordigers van de Raad waren zeer geïnteresseerd en herkenden de aandachtspunten die werden ingebracht. Hierop werd het Platform Cultuurparticipatie gevraagd om de speerpunten voor toekomstig beleid in een adviestekst te vervatten. Dit heeft geresulteerd in een aantal aanbevelingen.

Via onderstaande links zijn de brieven en de uiteindelijke advisering richting Raad voor Cultuur te downloaden.

Partners

Het Platform Cultuurparticipatie bestaat uit de volgende partners:

 • Cultuurconnectie
 • Cultuurschakel
 • Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Holland Dance Festival
 • Iktoon
 • Jeugdfonds Sport & Cultuur
 • KNMO
 • Koornetwerk Nederland
 • Kunstbende
 • LKCA
 • Meer muziek in de klas
 • NAPK
 • Platform Theater
 • POPNL
 • Raad van twaalf
  - CAF (Flevoland)
  - Cultuur Oost (Gelderland)
  - Huis voor de Kunsten Limburg (Limburg)
  - Keunstwurk (Friesland)
  - Kunst & Cultuur (Drenthe)
  - Kunst Centraal (Utrecht)
  - Kunstgebouw (Zuid-Holland)
  - Kunstloc Brabant (Noord-Brabant)
  - Plein C (Zuid-Holland
  - Rijnbrink (Overijssel)
  - VRIJDAG (Groningen)
  - ZB Planbureau en Bibliotheek (Zeeland)
 • Special Arts
 • VNPF
 • VOB
 • VSCD
 • ZIMIHC