Nieuwsbrief 7, 18 juni 2019

Terugblik voorjaarscongres 2019 | Landelijke opening iktoon | Publicaties | Laat je niet hacken!
 
20190605 alv liggende reeks foto's
Terugblik voorjaarscongres 2019 'Toekomstproof'

Op 5 en 6 juni 2019 vonden de Algemene Ledenvergadering en het congres 'Toekomstproof' van Cultuurconnectie plaats. Met dit thema gaf Cultuurconnectie gehoor aan de wens van veel leden en relaties om met elkaar de uitdagingen te bespreken en te onderzoeken waar we als sector in de nabije en verdere toekomst mee te maken zullen krijgen. Met een grote opkomst en geanimeerde deelnemers was het voorjaarscongres wederom een groot succes.

Lees meer...
20190605 cao ledenraadpleging AM
Cao-ledenraadpleging

Voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering van Cultuurconnectie op 5 juni jongstleden werden de leden geïnformeerd over de onderhandelingen van de nieuwe gezamenlijke CAO Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken door de cao-delegatie van Cultuurconnectie. Cees de Wildt, woordvoerder van de cao-delegatie, vertelde de leden over het proces en de inhoudelijke lijn. De delegatie hoopt binnen afzienbare tijd een onderhandelingsresultaat aan de achterban te kunnen voorleggen.

20190605 stemmen
Bestuurswisselingen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op woensdag 5 juni jongstleden zijn Jenny Doest (Rozet, Arnhem) en Pim Luiten (VRIJDAG, Groningen) met algemene stemmen benoemd als bestuursleden van Cultuurconnectie. Zij nemen daarmee de plaats in van de vertrekkende bestuursleden Douwe Zeldenrust en Lidewij Verheggen. De termijnen van de zittende bestuursleden Henk Satijn en Gertjan Endedijk werden eveneens met algemene stemmen verlengd.

20190605 Lidewij ontvangt oorkonde van Betty
Steinmetz-penning voor Verheggen

Vertrekkend bestuurslid Lidewij Verheggen ontving tijdens de ALV op 5 juni jongstleden uit handen van de voorzitter van Cultuurconnectie Betty van Oortmerssen-Schutte de Professor dr. S.R. Steinmetz-penning. Ook ontving zij een bijbehorende oorkonde voor haar bijzondere inzet als directeur van de Volksuniversiteit Amsterdam in de periode 1992–2017 en als warm pleitbezorger van het volksuniversiteitswerk in Nederland binnen het bestuur van Cultuurconnectie. 

ikTOON
Landelijke opening iktoon 2019

Op zaterdag 1 juni en zondag 2 juni 2019 kwamen ruim 700 amateurkunstenaars samen in het monumentale Raadhuis van Hilversum voor de landelijke opening van iktoon, editie 2019. Speciaal voor deze feestelijke opening schreef componist Ruud Bos, bekend van zijn liedjes voor onder meer De Fabeltjeskrant, een openingscompositie. Meer dan elf verenigingen brachten deze compositie ten gehore.

Lees meer...
Cybersecurity man nieuwsbrief
Cybersecurity event 27 juni in Ede

In samenwerking met MKB-Nederland en de preferred suppliers Stadhouders Advocaten, Concordia de Keizer en Eagerly Internet organiseert Cultuurconnectie een informatieve kennissessie over digitale veiligheid voor marketeers, IT-ers en directieleden. In één ochtend is uw kennis up-to-date. De bijeenkomst is gratis voor Cultuurconnectie-leden.

Lees meer...
Eerste Kamer zaal rechtenvrije foto
Bijeenkomst WAB op 4 juli in Houten

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is door de Eerste Kamer. Hoog tijd om ons verder te laten informeren over deze wet die grote gevolgen heeft voor het arbeidsrecht. Dat kan voor de leden van Cultuurconnectie op donderdag 4 juli van 14:00-16:30 uur in Aan de Slinger in Houten. Onze preferred supplier Stadhouders Advocaten zal ons dan meenemen door de nieuwe wetgeving.

Lees meer...
20190614 krachtige cultuurkernen kck
Publicatie Krachtige Cultuur Kernen

Tijdens het congres ‘Toekomstproof’ op 6 juni 2019 is de handreiking Krachtige Cultuur Kernen gepresenteerd. De drie deelnemers aan de talkshow ontvingen uit handen van Cultuurconnectie-directeur Jan Brands de eerste exemplaren. Ook alle deelnemers aan het congres hebben na afloop een exemplaar mogen ontvangen. De leden van Cultuurconnectie die niet op het congres aanwezig waren krijgen een exemplaar van deze publicatie van brancheorganisatie Cultuurconnectie toegezonden.

Lees meer...
Handreiking_Kom_Erbij
Publicatie Kom Erbij!

Onlangs is de Handreiking Kom Erbij! Met Kunst en Cultuur gepubliceerd. Deze handreiking is tot stand gekomen met behulp van de ervaringen en leeropbrengsten van de ‘Kom Erbij Festivals Kunst & Cultuur’, die tijdens de ‘Week tegen de Eenzaamheid 2018’ door tien leden van Cultuurconnectie werden georganiseerd. De handreiking helpt culturele en sociale professionals om hun krachten te bundelen en biedt ondersteuning bij de vorming van lokale coalities tegen eenzaamheid. Tijdens het voorjaarscongres van Cultuurconnectie werd de publicatie door Jan Brands (Cultuurconnectie) en Sanne Scholten (LKCA) gepresenteerd.

Lees meer...
Uitruil medewerkers Cultuurconnectie en VSCD beëindigd

Door ontwikkelingen binnen de organisaties van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) wordt de uitwisseling van medewerkers van Cultuurconnectie en de VSCD beëindigd. De VSCD en de WNP verwachten hierdoor de structuur te verhelderen en zich te focussen op de eigen doelstellingen en werkzaamheden. Daarmee komt een einde aan de inzet van Anne Marie ’t Hart die per oktober 2016 voor de VSCD en WNP ingezet is onder andere ten behoeve van de CAO Nederlandse Podia en de Arbeidsmarktagenda. Kim Hulscher die zich geruime tijd ook voor Cultuurconnectie inzette, zal derhalve uitsluitend voor de VSCD en de WNP werkzaam zijn. Ook aan de inzet van René de Kok ten behoeve van het ledenvoordeel voor de VSCD komt een einde, zijn taken worden overgenomen door Sonja Broersma van de VSCD. Binnen de Federatie Cultuur, waar zowel de VSCD als Cultuurconnectie bij aangesloten zijn, blijft samenwerking op het gebied van arbeidsvoorwaarden voorop staan.

 
Certificering
 
Logo_CBCT_4x4

Onlangs ontvingen de volgende leden van Cultuurconnectie het certificaat 'Kwaliteit in Beeld':

Cultuurconnectie feliciteert directeuren Jildou Renema (Muziekschool Kunstbedrijven Westerkwartier), Lisette Lagerwij (Muzehof), Akke Wiersma (Kubus) en Angelina Schoonewille (Kaliber) én hun medewerkers met het behalen van het certificaat 'Kwaliteit in Beeld'.

Een overzicht van alle gecertificeerde organisaties kunt u vinden op de website van de CBCT. Voor meer informatie over kwaliteitszorg kunt u terecht bij Jan-Willem Kluën of kijk op www.cultuurconnectie.nl/certificering.

 
Ledennieuws
 
Voortbestaan Muziekschool Katwijk bedreigd

Het college van B&W van de gemeente Katwijk wil per september 2020 de Muziekschool Katwijk opheffen. Dit als onderdeel van een heel pakket bezuinigingsmaatregelen. De gemeenteraad beslist hier uiteindelijk over. Op 13 juni jongsteleden was de eerste raadsvergadering. Leerlingen, ouders en verzorgers van leerlingen, scholen, culturele partners en andere betrokkenen spannen zich nu in om een gezamenlijk geluid te laten horen tegen de voorgenomen bezuingiginsmaatregelen. Hiervoor is online een petitie ingericht.

Lees meer...
 
Agenda
 
20190614 cybersecurity man vierkant
27 juni
Cybersecurity bijeenkomst in Cultura, Ede

Op donderdag 27 juni 2019 organiseert Cultuurconnectie in samenwerking met MKB-Nederland een voor leden gratis toegankelijke kennissessie over cybersecurity.

Eerste Kamer zaal rechtenvrije foto
4 juli
Informatiebijeenkomst Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in Houten

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is door de Eerste Kamer. Hoog tijd om ons verder te laten informeren over deze wet die grote gevolgen heeft voor het arbeidsrecht.