Nieuwsbrief 8, 9 juli 2019

Terugblik WAB-bijeenkomst | Cao-onderhandelingen | MuziekMatch | ALV 21 november | Fijne zomer!
 
2019.07.04 - WAB_informatiebijeenkomst
Terugblik informatiebijeenkomst WAB

Op donderdag 4 juli jongstleden vond in Houten de informatiebijeenkomst plaats over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze wet die op 1 januari 2020 in werking treedt, moet de kloof tussen vast en flexibel werk verkleinen door het aannemen van vast personeel aantrekkelijker te maken voor de werkgever. Tijdens de bijeenkomst spraken onder andere Anne Marie 't Hart en adviseurs van preferred supplier Stadhouders Advocaten over de impact van de nieuwe wet. De wet riep veel vragen op bij de aanwezigen. De presentatie en meer informatie is voor leden beschikbaar. Met vragen kunnen onze leden terecht bij cao@cultuurconnectie.nl.

CAO_KE_2019_4x3
Stand van zaken onderhandelingen nieuwe CAO Kunsteducatie en Bibliotheken

Sinds begin 2018 voeren wij in opdracht van onze leden onderhandelingen tot een gezamenlijke nieuwe cao voor de branches kunsteducatie en openbare bibliotheken. Een akkoord om tot een nieuwe cao te komen, lijkt steeds dichterbij. Lees het nieuwsbericht op onze site over het finale voorstel richting de bonden en het verwachte tijdspad.

Lees meer...
MMIK_MuziekMatch2020_4x3
MuziekMatch: 1 miljoen voor muziekonderwijs op basisscholen

Op 27 juni jongstleden maakte minister Van Engelshoven de MuziekMatch bekend. Om structureel muziekonderwijs op basisscholen in de regio verder te stimuleren, stelt het ministerie van OCW 1 miljoen euro extra beschikbaar voor 2019 en 2020. Regionale partijen kunnen er aanspraak op maken indien zowel private als publieke partijen zich samen inzetten voor dit doel. De MuziekMatch is gekoppeld aan Méér Muziek in de Klas Lokaal.

Lees meer...
MMIK_Logo_LangLeveDeMuziekShow
Deelnemende scholen Lang Leve de Muziek Show bekend

Donderdag 6 juni 2019 werd bekend welke twaalf scholen dit najaar te zien zullen zijn in het nieuwe seizoen van het televisieprogramma Lang Leve de Muziek Show. Dit jaar levert iedere provincie één school, die gekozen is tijdens de auditiedagen. In elke uitzending strijden drie scholen uit verschillende provincies tegen elkaar om hun provincie als ‘de provincie met de muzikaalste school’ op de kaart te zetten. De Lang Leve de Muziek Show is vanaf 9 november 2019 iedere zaterdag om 18.30 uur bij Zapp op NPO 3 te zien. Op zaterdag 21 december is de finale en weten we welke provincie de muzikaalste klas van het land heeft.

Lees meer...
eenzaamheid handen
Eenzaamheid lokaal aanpakken: nu kan dat.

Het programma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS biedt gemeenten kosteloze ondersteuning om tot een duurzame, effectieve aanpak van eenzaamheid bij ouderen te komen. Vorige maand stond volgens een brief van VWS de teller op 117 gemeenten die actief zijn aangesloten. Gemeenten moeten zich wél zelf aanmelden. Bent u niet van een gemeente, maar wilt u wél dat de gemeente waarin u werkt meer gaat doen tegen eenzaamheid? Leg dan contact met de gemeenteambtenaar die over eenzaamheid of 'sociaal domein' gaat en wijs hem of haar op het VWS-programma.

Lees meer...
locatie museumcongres 19
Museumcongres & Museumkennisdag

Op 3 en 4 oktober 2019 vinden respectievelijk het Museumcongres en de Museumkennisdag plaats. Dit jaar stelt de organisator van de evenementen, de Museumvereniging, de vraag hoe musea alle inwoners van Nederland kunnen verbinden met museale collecties. Bovendien richt het programma zich op 40.000 mensen die zich dag in dag uit inzetten voor een kwalitatieve museumsector: álle medewerkers en vrijwilligers.

Lees meer...
Duurzaamheid uitgave Boekman juli 19
Duurzaamheid in de culturele sector

Verduurzaming is één van de belangrijkste uitdagingen én kansen van deze tijd. Hoe gaat de cultuursector hiermee om? De Boekmanstichting en Bureau 8080 deden een verkennend surveyonderzoek, inventariseerden welke initiatieven en organisaties zich met verduurzaming van de sector bezighouden en interviewden duurzame koplopers. De publicatie 'Duurzaamheid in de culturele sector' die hieruit voortvloeide is nu te downloaden.

Lees meer...
Save the date pin
ALV op 21 november

Houdt alvast donderdag 21 november 2019 vrij in uw agenda voor de ALV en het najaarscongres. De locatie en invulling van de dag worden na de zomer bekendgemaakt.

vakantie boek
Fijne zomer!

Tijdens de zomerperiode is het kantoor van Cultuurconnectie in verband met vakantie minder goed bezet. Wel zijn we de gehele zomer telefonisch bereikbaar. De eerstvolgende nieuwsbrief kunt u eind augustus tegemoet zien. Alvast een hele fijne zomer!

 
Certificering
 

Onlangs ontving het volgende lid van Cultuurconnectie het certificaat 'Kwaliteit in Beeld':

Cultuurconnectie feliciteert directeur Gertjan Endedijk én zijn medewerkers met het behalen van het certificaat 'Kwaliteit in Beeld'.

Een overzicht van alle gecertificeerde organisaties kunt u vinden op de website van de CBCT. Voor meer informatie over kwaliteitszorg kunt u terecht bij Jan-Willem Kluën of kijk op www.cultuurconnectie.nl/certificering.

 
Agenda
 
Logo_VU_4x4
3 oktober
Directeuren- en Coördinatoren overleg Volksuniversiteiten (LDOV/COV )

Op 3 oktober 2019 staat het eerstvolgende Directeuren- en Coördinatorenoverleg (LDOV/COV) gepland. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in de Volksuniversiteit Utrecht.