Nieuwsbrief 9, 20 augustus 2019

Satellietrekening CBS online | Trends & Policies | Certificering
 
Benchmarking_Onderzoek

De zomervakantie loopt langzaam teneinde. Op de drempel van het nieuwe seizoen heeft Cultuurconnectie in deze nieuwsbrief enkele berichten bijeengebracht over onderzoek, gegevens, statistieken en inzichten ten behoeve van de ontwikkeling van nieuw beleid. Cultuurconnectie hoopt dat dit bijdraagt aan een degelijke voorbereiding op het nieuwe kunstenseizoen.

CBS_Statelietrekening_2015_4x3
Satellietrekening Cultuur en Media

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het CBS een eerste satellietrekening cultuur en media samengesteld. De publicatie ervan heeft in relatieve stilte in de zomermaanden plaatsgevonden. In deze satellietrekening wordt voor het jaar 2015 de bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie beschreven. Daarnaast wordt voor de cultuur- en mediasector zelf aangegeven wat de belangrijkste geproduceerde goederen en diensten zijn en welke bedrijfstakken hier een rol in spelen.

Lees meer...
Compendium_Cultural_Policies_Trends_4x3
Compendium of Cultural Policies & Trends

Vorige maand publiceerde het Compendium of Cultural Policies & Trends - een internationaal informatieplatform over cultuurbeleid - een uitgebreide update van het Nederlandse cultuurbeleidsprofiel, geschreven door de Boekmanstichting in samenwerking met het ministerie van OCW, DEN, DutchCulture en LKCA. Naast een beschrijving van het Nederlandse cultuurbeleid, bevat het profiel informatie over de verschillende sectoren en specifieke thema’s zoals diversiteit.

Lees meer...
Infodienst2019_Bauhaus_Europa
Infodienst 2019: Bauhaus Europa

Infodienst heeft haar magazine Nr. 132 gepubliceerd over kunstzinnige en culturele vorming in Europa: 'Bauhaus Europa, wie wollen wir leben?'. In dit magazine is ook een bijdrage opgenomen van Cultuurconnectie. Voor eenieder met een belang in en interesse voor kunsteducatie is het een lezenswaardige publicatie waarin het onderwerp vanuit verschillende nationale en internationale perspectieven en culturele speelvelden wordt belicht. Het magazine is te bestellen via deze website en de inhoudsopgave is via deze link te downloaden.

Lees meer...
Hans Onno van den Berg
In memoriam Hans Onno van den Berg

Op 14 augustus 2019 is Hans Onno van den Berg, oud-directeur van de VSCD en oud-voorzitter van de Federatie Cultuur, op 71-jarige leeftijd overleden. Hans Onno was voor velen in de sector cultuur en voor de collega brancheverenigingen een lichtend voorbeeld. Voor zijn grote betekenis voor de sector en cruciale rol bij het tot stand brengen van een brug tussen cultuur en ondernemerschap ontving hij in 2012 de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uit handen van de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan.

Lees meer...
Logo_Week_vd_Toegankelijkheid_4x3
Week van de Toegankelijkheid

Ook in 2019 worden organisaties opgeroepen om tijdens de Week van de Toegankelijkheid (7 tot en met 11 oktober 2019) te laten zien hoe mensen met een beperking net als iedereen mee kunnen doen. Het mooie van de week is dat elk jaar veel verschillende groepen en organisaties activiteiten organiseren. Poppodia, theaters, winkeliers, natuurbeheerders, zorgorganisaties, scholieren, studenten en regionale en lokale omroepen grijpen de Week aan om de toegankelijkheid van Nederland te verbeteren. Doet u ook mee?

Lees meer...
Logo_Arboned_Wit
Meldpunt Ongewenst gedrag en PSA-beleid

De CAO Kunsteducatie voorziet reeds jarenlang in een klachtenprocedure en een meldpunt bij ongewenst gedrag. Dit meldpunt wordt verzorgd verzorgd door ArboNed, preferred supplier van Cultuurconnectie. Wist u overigens dat werkgevers verplicht zijn om vanuit de Arbowet beleid op te stellen om zo psychosociale arbeidsbelasting te beperken of voorkomen? Ook over dit PSA-beleid adviseert ArboNed en heeft ook een PSA-checklist online gezet. Verder organiseert ArboNed enkele kennismeetings over dit onderwerp.

 
Certificering
 
Logo_CBCT_4x4

Onlangs ontvingen de volgende leden van Cultuurconnectie het certificaat 'Kwaliteit in Beeld':

Cultuurconnectie feliciteert directeuren Willem van den Broek (Cultuurhuis Garenspinnerij), Marco de Souza (Muziekcentrum Zuidoost) én hun medewerkers met het behalen van het certificaat 'Kwaliteit in Beeld'.

Een overzicht van alle gecertificeerde organisaties kunt u vinden op de website van de CBCT. Voor meer informatie over kwaliteitszorg kunt u terecht bij Jan-Willem Kluën of kijk op www.cultuurconnectie.nl/certificering.

KiB_Checklist
Informatiepagina auditproces CBCT online

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) heeft een nieuwe informatiepagina aangemaakt voor aankomende auditees én auditees die reeds in het proces zitten van de certificering, om zich te informeren over de audit en het proces en ook ervaringen van gecertificeerde organisaties te lezen. Met de informatie op deze pagina kan men zich voorbereiden op de audit. Er zijn Whitepapers ontwikkeld over de normen Compliance, Resultaten en Verantwoording en Middelen en die komen binnenkort online.

 
Ledennieuws
 
Logo_Quintus_4x4
Interview Hendrik jan Houtsma over kwaliteitszorg

Quintus voldoet sinds februari 2019 aan de eisen van Kwaliteit in Beeld. In de nieuwsbrief van de certificeringsorganisatie CBCT werd directeur Hendrik Jan Houtsma van Quintus Kampen bevraagd naar zijn ervaring met de toetsingsnormen, in het bijzonder de norm 'Resultaten en Verantwoording': “De uitdaging die wij zien naar aanleiding van de audit is het daadwerkelijk meten en dus kunnen verantwoorden van de impact van onze inzet op onze groep belanghebbenden. Gezien het compliment over de opvallende verankering van Quintus in de samenleving zijn we in ieder geval goed op weg!”

 
Personalia
Akke Wiersma vertrekt bij de Kubus (Lelystad)

Na bijna 12 jaar vertrekt Akke Wiersma per 1 september aanstaande bij Stichting de Kubus (Lelystad) om een nieuwe uitdaging aan te gaan in Leusden als bestuurder van Stichting Voila, een groep scholen in het basisonderwijs. De Raad van Toezicht kijkt met zeer veel waardering terug op de lange periode waarin Stichting De Kubus, met Kubus, Corneel, FleCk en CAF, onder haar leiding uitgroeide tot huis en aanjager voor de kunsteducatie, cultuurparticipatie, amateurkunst en popcultuur in Lelystad en Flevoland. Op donderdag 29 augustus aanstaande vindt een afscheidsreceptie plaats in de foyer van de Kubus.

Lees meer...

Robert Vroegindeweij nieuwe directeur Zeeuwse Muziekschool

Robert Vroegindeweij is benoemd tot de nieuwe directeur van de Zeeuwse Muziekschool. Robert Vroegindeweij is inmiddels begonnen in zijn nieuwe functie. Vroegindeweij was tot voor kort manager en teamleider onderwijs bij Cultuurkust in Harderwijk. Eerder was hij projectleider en docent aan de Muziekschool Noordwest Veluwe. Jan Hut, die ruim 28 jaar als directeur leiding gaf, neemt op 1 oktober afscheid wanneer hij met pensioen gaat. Tot dat moment zorgt hij voor de overdracht van taken.

Lees meer...

 
Agenda
 
Logo_VU_4x4
3 oktober
Directeuren- en Coördinatoren overleg Volksuniversiteiten (LDOV/COV )

Op 3 oktober aanstaande staat het eerstvolgende Directeuren- en Coördinatorenoverleg (LDOV/COV) gepland. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in de Volksuniversiteit Utrecht.

Save_the_date_4x4
21 november
ALV en najaarscongres Cultuurconnectie

Houd alvast donderdag 21 november 2019 vrij in uw agenda voor de ALV en het najaarscongres. De locatie en invulling van de dag worden na de zomer bekendgemaakt.