BHV.nl

Hoe veilig werkt Nederland?

Ieder jaar publiceert het Ministerie van SZW een onderzoek naar de veiligheid in bedrijven: de Staat van de arbeidsveiligheid. Marc Kuipers, Inspecteur-generaal Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt dat er nog steeds sprake is van tekortschietende arbeidsveiligheid en dat gezond en veilig werken onlosmakelijk verbonden moet zijn met het denken en doen van alle betrokkenen: werkgevers én werknemers.

Staat bedrijfsveiligheid voor dit jaar al bij u op de agenda? Het is in ons gezamenlijk belang dat wie gezond naar het werk gaat of uw organisatie bezoekt ook weer gezond en veilig thuiskomt. Dit artikel geeft een samenvatting en de belangrijkste conclusies uit het onderzoek van het Ministerie van SZW.

Het aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten moet de komende jaren omlaag

Bijna 11% van de werknemers (dat zijn zo rond de 700.000 mensen) kampt met een beroepsziekte. De meest voorkomende beroepsziekten zijn burn-outklachten, depressies, rugaandoeningen en klachten aan knie, arm, nek en schouder.

Meer meldingen en gestarte ongevalsonderzoeken

In de afgelopen vijf jaar bleef het aantal bij de Inspectie gemelde ongevallen stijgen; in 2017 zelfs tamelijk fors met 12% naar 4.250. Ook het aantal gestarte ongevalsonderzoeken blijft stijgen: in 2017 met 7%. Volg deze link hoe u uw BHV-kennis altijd up to date kunt houden met BHVcontinu.

Jonge en oudere werknemers zijn oververtegenwoordigd in de statistieken

De meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen vallen in de leeftijdscategorieën 15 tot en met 24 jaar en 55 jaar en ouder (respectievelijk gemiddeld 37 en 39 slachtoffers per 100.000 arbeidsjaren).

Positief verband tussen adequate RI&E en veiligheid

Slechts 27% van de bedrijven heeft een RI&E waarin alle belangrijke risico’s zijn opgenomen. Daar werkt 60% van alle werknemers, wat betekent dat 40% werkt bij bedrijven zonder een adequate RI&E. Dat is met name het geval bij bedrijven met minder dan 10 werknemers, het aantal ernstige ongevallen is bij deze bedrijven verhoudingsgewijs veel hoger dan bij middelgrote en grote bedrijven: gemiddeld 64 per 100.000 werknemers, tegen respectievelijk 47 en 11. Een goede RI&E, met een plan van aanpak én regulier overleg met werknemers zorgt voor de minste veiligheidsrisico’s. Slechts 15% van de bedrijven voldoet aan deze combinatie van verplichtingen.

Veiligheidscultuur: een belangrijke sleutel tot minder ongevallen en beroepsziekten

De wil om ongevallen en beroepsziekten te voorkomen, moet uit de bedrijven zelf komen. Veiligheid moet als het ware zo geworteld zijn in de eigen bedrijfscultuur dat het breed gedragen wordt door management én werknemers. Daarom moet naast compliance (i.e. het opvolgen van regels en protocollen) de nadruk liggen op het bevorderen van een cultuur waarin arbeidsveiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van werkgever en werknemers.

Zet veiligheid op de agenda met BHV.NL en maak gebruik van uw ledenvoordeel

Iedere organisatie heeft andere veiligheidsrisico’s dit is afhankelijk van de dienstverlening, het gebouw maar ook de werknemers en bezoekers. BHV.NL heeft specifieke oplossingen voor uw organisatie en specialisten voor de cultuurbranche. Meer weten? Kijk op de informatiepagina van preferred supplier BHV.NL en ontdek wat BHV.NL voor u kan betekenen. Zij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek over passende veiligheidsoplossingen voor uw organisatie.