Cursad

Betaalbaar, functioneel

De afgelopen 25 jaar bouwde Cursad samen met instellingen stap voor stap - en op basis van de dagelijkse praktijk - aan het functioneel meest complete systeem voor centra voor de kunsten, muziekscholen, onderwijs projectorganisaties en volksuniversiteiten. Dit is wat Cursad doet. Hier ligt hun focus en met de jaren ook hun specialisme.

Het is de visie van Cursad dat zij alleen samen met een grote groep gebruikers in de sector kunnen bouwen. Samen voor de uitwisseling van specifieke kennis, maar ook samen om de systemen betaalbaar en in balans te houden. Cursad staat met een sterk groeiend aantal gebruikers in de belangstelling. Daar zijn zij niet alleen trots op, maar het betekent ook dat zij met een hoog ontwikkelbudget sneller kunnen inspelen op de snel veranderende sector.

uren-informatiescherm voor docenten

Dit jaar staat in het thema van informatieuitwisseling:

  • Met Rest API kan Cursad invulling geven aan de brede vraag om slim te koppelen met websites, tussenlagen, marketing -systemen en de leer app’s.
  • En dan natuurlijk niet te vergeten de Cursad App voor docenten, medewerkers, ouders verenigingen, scholen.

Meer weten?

Erik Peter Vermaat
Tel.: 06-54728728
www.cursad.nl 
erik@cursad.nl