Academie voor Cultuurmanagement

De Academie voor Cultuurmanagement gelooft dat cultuur je horizon verbreedt. Daarom wil ze bijdragen aan een vitale, vrolijke en uitnodigende culturele sector die zoveel mogelijk mensen bereikt en betrekt. Het leiderschapsprogramma staat dit jaar dan ook geheel in het teken van diversiteit en inclusie.

Inclusief leiderschap

In de vier sessies van dit programma staat u stil bij uw eigen leiderschap en het referentiekader dat bepaalt hoe u de wereld ziet. U krijgt zicht op uw blinde vlekken. Een eerlijk beeld daarvan heeft u nodig om anderen, binnen en buiten uw organisatie, te laten voelen dat ze welkom zijn en erbij horen. Bij inclusief leiderschap hoort ook het creëren van een werkelijk open en uitnodigende organisatiecultuur. Hoe krijg je daarin je medewerkers mee? In de laatste sessie speelt u een speciaal ontwikkelde game en maakt u de vertaling naar uw eigen praktijk.

Telkens zijn er twee inspirerende sprekers: een topspreker uit een andere branche (Rachid Berragyu, Esther Mollema en Jitske Kramer) én iemand met een echte praktijkcase (Marieke van Bommel en Adriaan Luteijn). En natuurlijk gaat u actief aan de slag met de handvatten die u krijgt aangereikt. Tijdens het diner wisselt u ervaringen uit en krijgt u de kans om te netwerken en de discussie te verdiepen.

Noteer alvast in uw agenda: 18 november 2019, 10 februari, 6 april en 11 mei 2020 van 16:00 tot 20:00 uur bij The Colour Kitchen te Utrecht. Medio september is de brochure gereed. Wilt u als eerste de brochure ontvangen en kunnen intekenen? Laat het de Academie voor Cultuurmanagement weten via office@academievoorcultuurmanagement.nl

Ledenvoordeel

Cultuurconnectie heeft in samenwerking met de brancheverenigingen binnen de Federatie Cultuur een mantelovereenkomst met de Academie voor Cultuurmanagement afgesloten op het gebied van scholing. De overeenkomst maakt dat leden met 15% korting gebruik kunnen maken van deze training en de andere open opleidingen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het bovenstaande cursusaanbod op deze pagina. Voor algemene informatie over het preferred supplierschap van de Academie voor Cultuurmanagement volgt u deze link. Meer weten of u inschrijven? Neem contact op met de Academie voor Cultuurmanagement via: office@academievoorcultuurmanagement.nl of bel met Marjolein de Boer, programmaleider (06-26058404) of met Cathelijne Feenstra, bureau & communicatie (06-47432918).

Voor meer informatie: