Cybercriminaliteit

100% veiligheid bestaat niet!

Door de toenemende digitalisering zullen de cyberrisico’s ook bij leden van de Cultuurconnectie de komende jaren alleen maar toenemen. De vraag is dan ook niet óf je met cybercriminaliteit te maken krijgt, maar wanneer. 

Cybercriminaliteit

Cybercriminaliteit is een veelomvattende term: van phishing, het platleggen van een netwerk of website (bijvoorbeeld door DDOS, ransom- of cryptoware) tot het bekijken en stelen van gegevens. Het lekken van persoonsgegevens ontstaat niet alleen door risico’s van buitenaf. Zo’n lek kan ook ontstaan wanneer bijvoorbeeld een medewerker/vrijwilliger de beveiligingsmaatregelen omzeilt, zijn password laat slingeren of bestanden vernietigt zonder back-up. Maar ook een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens of een verloren laptop veroorzaken dan een datalek. 

Cyberverzekering voor leden Cultuurconnectie!

De Cultuurconnectie cyberverzekering vergoedt dan de financiële schade en biedt een totaal ontzorgconcept.

  • Via (gratis) scans en tools geeft de cyberverzekering je inzicht in de specifieke cyberrisico’s voor je organisatie. Ook krijg je aanbevelingen om deze risico’s te beperken. Zo verklein je de kans dat je slachtoffer wordt en verklein je de impact van een cyberincident.
  • Wanneer het je tóch overkomt dan biedt de cyberverzekering een financiële vergoeding. Maar de cyberverzekering dekt meer dan de kosten als gevolg van een cyberincident.
  • Bij een cyberincident zijn de eerste 48 uur cruciaal om de schade te beperken. Je krijgt daarom via de cyberverzekering van Cultuurconnectie toegang tot een Incident Respons Team. Dit is een team van cyber IT-specialisten, juridisch adviseurs en communicatieprofessionals die je bijstaan wanneer een incident plaatsvindt. Dit team is 24/7 bereikbaar en zorgt ervoor dat je je activiteiten snel weer kunt hervatten.

CultuurconnectieRisk / Concordia de Keizer

Cultuurconnectie Risk / Concordia de keizer is partner van Cultuurconnectie op het gebied van (cyber)verzekeringen en helpt de leden van Cultuurconnectie bij het in kaart brengen van hun (cyber)risico’s. Wilt u meer weten over dit aanbod of andere interessante collectieve oplossingen voor leden van Cultuurconnectie? Mail dan naar: risk@cultuurconnectie.nl of bel Marco Nieuwenhuizen 06-42366129 voor het maken van een afspraak. Kijk voor algemene informatie over het preferred supplierpagina van Cultuurconnectie Risk / Concordia de Keizer.

Voor meer informatie: