HIT Profit

Vanuit de Wet Milieubeheer zijn bedrijven en instellingen met een verbruik van meer dan 50.000 kWh per jaar verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar terugverdiend worden. Sinds 1 juli is daar de informatieplicht bijgekomen; bedrijven dienen zelf de overheid actief te informeren over welke maatregelen genomen zijn.

Dit hoeft echter geen probleem te zijn voor bedrijven, besparen is juist positief voor alle partijen. Voor bedrijven met weinig budget voor duurzaamheid is de HIT Energy Solution dan ook een relatief goedkope methode om aan de wettelijke verplichting te voldoen. HIT Profit vindt het belangrijk dat organisaties hierin zoveel mogelijk ontzorgd worden, met name als het op dit soort zaken aankomt. Maatregelen die op dit gebied genomen moet worden, leveren ondernemers extra werk op. 

Echter, er valt ook veel winst te behalen. Als ondernemer wil je natuurlijk graag een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst én op termijn kostenbesparend kunnen ondernemen, zonder al te veel tijd kwijt te zijn aan het regelen hiervan. Sinds juli komt daar vanuit de overheid ook nog de plicht bij om alle energiebesparende maatregelen te rapporteren. Dit kan HIT Profit verzorgen voor haar klanten: HIT Profit rapporteert alle genomen, erkende, maatregelen, geheel conform de Wet Milieubeheer.

Meer weten? Aan de slag?

Wilt u meer weten? Kijk dan op de informatiepagina van preferred supplier HIT Profit. Wilt u ook niet langer praten over duurzaamheid, maar er echt mee aan de slag? Neem dan contact op met Koen Prinsen via 06-46428491 of via koen@hitprofit.nl.