Nieuwsbrief Volksuniversiteiten, 2019/12

Nieuwe leden | contributiestelsel 2020 | voorzitter gezocht | BNVU-archief | fiscaal nieuws
 
VU logo
Nieuwsvoorziening op maat voor volksuniversiteiten

Hierbij sturen wij u de derde nieuwsbrief speciaal voor volksuniversiteiten. Input, vragen en wetenswaardigheden zijn van harte welkom om deze nieuwsbrief in de toekomst ook gestalte te kunnen blijven geven. René de Kok, als commercieel manager onder andere verantwoordelijk voor ledenwerving, -binding en -voordeel, is het eerste aanspreekpunt voor volksuniversiteitszaken en is bereikbaar via volksuniversiteit@cultuurconnectie.nl. Suggesties en wensen ten aanzien van deze nieuwsbrief voor volksuniversiteiten kunt u ook bij hem kenbaar maken.

Logo_Rotterdamse_VU_4x3
VU’s Rotterdam en Amersfoort lid van Cultuurconnectie

De Rotterdamse Volksuniversiteit en Volksuniversiteit Amersfoort hebben zich als lid aangesloten bij brancheorganisatie Cultuurconnectie. De Rotterdamse Volksuniversiteit werd reeds welkom geheten als nieuw lid en kort daarna heeft ook Volksuniversiteit Amersfoort zich aangemeld. Cultuurconnectie is vanzelfsprekend zeer verheugd en heet beide volksuniversiteiten ook op deze plaats van harte welkom. Welke volksuniversiteit mogen wij nog meer verwelkomen als lid?

Euros_magenta
Nieuw contributiestelsel Cultuurconnectie in 2020

Met ingang van verenigingsjaar 2020 kent Cultuurconnectie een nieuw éénduidig contributiestelsel voor alle (soorten) leden, uitgezonderd collectieven. Dit houdt in dat het contributiebedrag voor volksuniversiteiten niet langer gekoppeld is aan het aantal deelnemerscontacturen (dcu’s), maar aan de omzet. Het starttarief is verlaagd van 765 euro (in 2019) naar 550 euro (in 2020, bij een omzet van minder dan 100.000 euro).

Lees meer...
2019.11.19_Afscheid_MLoonen
Vertrekkend directeur Volksuniversiteit Utrecht ontvangt Steinmetz-erepenning

Michiel Loonen, de inmiddels vertrokken directeur van Volksuniversiteit Utrecht, heeft in zijn laatste week als directeur op 19 november jongstleden de Professor dr. S.R. Steinmetzpenning uitgereikt gekregen. Michiel ontving uit handen van Cultuurconnectie-voorzitter Betty Oortmerssen-Schutte de erepenning voor zijn toewijding en energie, gedurende meer dan 30 jaar, als directeur van de Volksuniversiteit Utrecht en als warm pleitbezorger van het volksuniversiteitswerk in Nederland in het algemeen. Onder toeziend oog van zijn opvolgster Els Schrama en collega’s, als ook de vice-voorzitter, directeur en coördinator volksuniversiteiten van Cultuurconnectie, werd een geëmotioneerde Michiel volledig verrast door de uitreiking van de penning en bijbehorende oorkonde. Cultuurconnectie feliciteert Michiel met de Professor dr. S.R. Steinmetzpenning en wenst hem alle goeds voor de toekomst.

Voorzittershamer_VU_logo
Nieuwe voorzitter LDOV/COV gezocht

Met het vertrek van Lidewij Verheggen uit het bestuur van Cultuurconnectie is tevens een vacature ontstaan voor voorzitter van het Landelijk Directeuren- en Coördinatorenoverleg (LDOV/COV). Tijdens het laatste overleg, toen voorgezeten door Henk Satijn (voorzitter a.i.), is reeds een oproep aan eenieder gedaan om na te denken over kandidaten. Overweegt u zichzelf kandidaat te stellen óf heeft u tips voor andere geschikte kandidaten? Neem dan contact op met René de Kok via het speciale e-mailadres voor volksuniversiteiten.

Belastingdienst_magenta_4x3
F.A.Q. Kleine Ondernemersregeling

Zoals wij eerder berichtten, is de Kleine Ondernemersregeling (KOR) vernieuwd. Onder de nieuwe regeling bestaat meer duidelijkheid en meer keuzevrijheid: per 1 januari 2020 is het mogelijk om een vrijstelling van de BTW toe te passen wanneer de btw-belaste omzet maximaal € 20.000 bedraagt. De vrijstelling is alleen toepasbaar wanneer deze vooraf bij de Belastingdienst is aangevraagd en mits aan het omzetvereiste wordt voldaan. Wat dit ook voor volksuniversiteiten betekent, kunt u in het kort lezen via onderstaande link.

Lees meer...
Uitgelicht: Toolkit Marketing & Communicatie

In 2016 en 2017 hebben een aantal inspirerende werksessies met medewerkers marketing en communicatie van negen volksuniversiteiten plaats gevonden. Resultaat was een professionele en handige toolkit waarin alle input van de werksessies is verwerkt en die direct toepasbaar is voor de marketing- en communicatiestrategie van jouw volksuniversiteit. Exclusief voor leden van Cultuurconnectie! In de toolkit zitten ook de presentaties/verslagen van de werksessies en de ‘Uitkomsten landelijk onderzoek inzake bekendheid van Volksuniversiteit en deelname aan opleidingen’ en bijbehorende presentatie. Dit onderzoek is ook gebruikt tijdens de werksessies en wordt met enige regelmaat bij Cultuurconnectie opgevraagd. U kunt de Toolkit nog steeds downloaden via deze link. Meer achtergrondinformatie leest u in de ledenbrief van 8 juni 2017.

BNVU_archief
Opname BNVU-archief in Noord-Hollands Archief collectie afgerond

Eerder dit jaar berichtten wij u al over het besluit van het Noord-Hollands Archief in Haarlem om het BNVU-archief op te nemen in hun collectie. Inmiddels is de overdracht van het BNVU-archief naar het Noord-Hollands Archief volledig afgerond. De ondertekening van de schenkingsakte door Cultuurconnectie-voorzitter Betty van Oortmerssen-Schutte vormt deze maand de formele afronding van het project. Lees meer over de archivering via onderstaande link.

Lees meer...
Netwerken
Online netwerk & forum volksuniversiteiten

Binnen het Ledennet van Cultuurconnectie is een besloten Netwerk volksuniversiteiten gecreëerd, exclusief voor de bij Cultuurconnectie aangesloten volksuniversiteiten. Daar vindt u de vergaderstukken van de LDOV/COV-vergaderingen, downloads en een forum. Op dit forum kunt u vragen plaatsen, oproepen doen en discussies opstarten. Zoals tijdens het laatste LDOV/COV besproken is het succes van dit forum gekoppeld aan de activiteit op dit forum van de aangesloten volksuniversiteiten. Log in en praat mee! Het Netwerk volksuniversiteiten vindt u via deze link.

Ketting
Meer volksuniversiteiten lid van Cultuurconnectie

Zoals het de wens is van de aangesloten volksuniversiteiten om het netwerk te vergroten, is het uiteraard ook de wens van Cultuurconnectie zoveel mogelijk volksuniversiteiten aangesloten te hebben bij onze brancheorganisatie. Wij doen daar alles aan, maar uiteraard kan je zelf daar ook een bijdrage aan leveren door een collega-volksuniversiteit waar je goede contacten mee hebt te enthousiasmeren over het lidmaatschap. Stuur gerust ook deze nieuwsbrief eens door zodat ze een indruk krijgen wat Cultuurconnectie ook voor hen kan betekenen. Hebben ze dan interesse om lid te worden of willen ze eerst meer informatie? Laat ze dan een email sturen naar volksuniversiteit@cultuurconnectie.nl en René de Kok neemt contact met hen op om een afspraak te maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 
Agenda
 
Logo_Mazars_4x4
21 januari 2020
Seminar 'Fiscaal in Control'

Bent u op de hoogte van de laatste wijzigingen op het gebied van de loonbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting? Mazars, preferred supplier van Cultuurconnectie, nodigt u graag uit voor een kosteloos seminar ‘Fiscaal in control’.

ACM_leiderschapsprogramma
3 februari 2020
Bijeenkomst 1: 'persoonlijk leiderschap'

De Academie voor Cultuurmanagement - preferred supplier van Cultuurconnectie - organiseert ook dit jaar weer een leiderschapsprogramma. Dit jaar is het thema ‘inclusief leiderschap’.

Logo_Planned_Culture_4x4
4 februari 2020
Planned Culture: themabijeenkomst

Jaarlijks organiseert Planned Culture, preferred supplier van Cultuurconnectie, een themabijeenkomst voor klanten en andere geïnteresseerden om ideeën en ervaringen uit te wisselen over hoe je regie voert op cultuureducatie.

Logo_VU_4x4
26 maart 2020
Landelijk Directeuren- en Coördinatorenoverleg

Het eerstvolgende LDOV/COV zal plaatsvinden op donderdag 26 maart 2020 vanaf 11:00 uur bij Volksuniversiteit Utrecht.