Kleine Ondernemersregeling vernieuwd

Wat betekent dit voor u?

De Kleine Ondernemersregeling (KOR) is vernieuwd. Onder de nieuwe regeling bestaat meer duidelijkheid en meer keuzevrijheid: per 1 januari 2020 is het mogelijk om een vrijstelling van de BTW toe te passen wanneer de btw-belaste omzet maximaal € 20.000 bedraagt. De vrijstelling is alleen toepasbaar wanneer deze vooraf bij de Belastingdienst is aangevraagd en mits aan het omzetvereiste wordt voldaan.

Vraag van een van onze Volksuniversiteiten was of de vrijstelling van BTW komt te vervallen, zoals die nu nog geldt voor bijvoorbeeld het geven van taalles. Het antwoord op die vraag is: nee, de huidige vrijstellingen van de BTW blijven ook onder de nieuwe regeling van kracht, want Taalonderwijs was, is en blijft een vrijgestelde prestatie, ook onder de nieuwe KOR (zie het overzicht van de vrijstellingen op de website van de Belastingdienst).

Zolang de btw-belaste omzet niet meer bedraagt dan € 20.000 kan de vrijstelling worden toegepast. Hier staat tegenover dat de vrijstelling ertoe leidt dat recht op aftrek van voorbelasting niet meer bestaat.
N.B. om nog voor 2020 in aanmerking te komen voor de vrijstelling, moest de aanvraag van de ondernemer uiterlijk 20 november 2019 door de Belastingdienst zijn ontvangen.

Meer weten?

Lees voor meer informatie ook nog het bericht van onze preferred supplier, Mazars, over de Kleine Ondernemersregeling. Ook kunt u voor informatie en eventuele doorverwijzing contact opnemen met onze helpdesk via 030-2303740 of cao@cultuurconnectie.nl