Volksuniversiteit De Kring Spijkenisse

Uitdelen certificaten uitgesteld tot september

Cultuurconnectie heeft in coronatijden contact opgenomen met een aantal aangesloten volksuniversiteiten. Hoe gaat het met hen? Hoe staat de volksuniversiteit ervoor? En lukt het met de online lessen?

Tom de Groot, Volksuniversiteit De Kring Spijkenisse, geeft direct het verschil aan tussen de normale situatie en de situatie nu in de coronacrisis: “Bij de VU De Kring Spijkenisse loopt het seizoen normaliter vanaf eind september tot en met de maand maart met een uitloop of inhaal naar de maand april. Vanaf 16 maart 2020 zijn de lessen gestopt vanwege de coronamaatregelen tot 6 april en later naar 28 april 2020. Als VU De Kring hebben wij toen besloten definitief te stoppen met het vervolg van de lessen. De cursisten hadden op dat moment nog recht op 2 tot 3 lessen.”

Maar helemaal stilgevallen zijn de lessen zeker niet in Spijkenisse: “Wij hebben de cursisten en docenten van ons besluit op de hoogte gesteld en tevens de vraag gesteld aan de docenten naar hun mogelijkheden tot voortzetting van de lessen op een andere wijze. Door de docenten is daar verschillend op gereageerd. In een aantal gevallen is onderling tussen de cursisten en docenten besloten te stoppen met de lessen. In andere gevallen heeft de docent het initiatief genomen om digitaal via onder andere Zoom vanaf 9 april 2020 de lessen voort te zetten of anderszins via WhatsApp en/of email thuisopdrachten te geven, die dan vervolgens door de docent worden nagekeken.”

Voor Volksuniversiteit De Kring Spijkenisse is dit cursusjaar nog niet helemaal afgesloten: “Wij houden na de maand april nog een evaluatie van de bevindingen c.q. resultaten van de genomen initiatieven. Ook melden wij de cursisten dat wij na afloop van de cursus normaliter certificaten uitdelen. Echter, dat gaat gezien de situatie niet lukken. Wij willen dat nu gaan doen op de twee informatieavonden in de maand september 2020. Na de digitale lessen is ons cursusjaar ten einde en hopen we weer te kunnen starten aan het einde van de maand september 2020. Het programma wordt normaliter samengesteld in de maanden april en mei, waarna het definitieve programma medio juli wordt gepubliceerd op onze website. Wij hebben nog wel even de tijd, maar wat ons de toekomst zal brengen is nog ongewis. Het bestuur van de VU Spijkenisse volgt dan ook met aandacht de besluiten van het Kabinet ten aanzien van bijeenkomsten van en onderwijs aan personen in 1 ruimte. Deze aanwijzingen kunnen van invloed zijn op ons aanbod voor het cursusjaar 2020/2021”.