Nieuwsbrief 1, 14 januari 2020

CAO Kunsteducatie 2019-2021 | nieuwe leden | certificering | onderzoeksconferentie cultuur
 
CAO_stemming_vergadering
Nieuwe CAO Kunsteducatie 2019-2021

Sociale partners in de branche kunsteducatie, Cultuurconnectie (namens werkgevers) en vakbonden Kunstenbond en AVV, zijn gekomen tot een akkoord over een tussen-CAO Kunsteducatie. Dit akkoord is door de achterbannen bekrachtigd.
De afgelopen jaren is volop ingezet op een gezamenlijke CAO Kunsteducatie met de Openbare Bibliotheken en een gezamenlijk akkoord was ook zeer dichtbij. De vakbonden aan bibliotheekzijde, FNV en CNV, hebben echter meer tijd nodig. Daarom zijn sociale partners in de Kunsteducatie in overleg getreden over een ‘tussen-CAO Kunsteducatie’, dit om duidelijkheid te verschaffen aan werkgevers en werknemers in deze branche. De 'tussen-CAO Kunsteducatie’ heeft een looptijd van twee jaar (van 1 juli 2019 tot 1 juli 2021) en is van toepassing op de kunstencentra en muziekscholen in Nederland.

Lees meer...
 
Certificering
 
Logo_CBCT_4x4

Onlangs ontving het volgende lid van Cultuurconnectie het certificaat 'Kwaliteit in Beeld':

Cultuurconnectie feliciteert directeur Monica van der Ent (Het Cultuurgebouw) én haar medewerkers met het behalen van het certificaat 'Kwaliteit in Beeld'.

Een overzicht van alle gecertificeerde organisaties kunt u vinden op de website van de CBCT. Voor meer informatie over kwaliteitszorg kunt u terecht bij Jan-Willem Kluën of kijk op www.cultuurconnectie.nl/certificering.

 
Ledennieuws
 
Ketting_link
Nieuwe leden

In Nieuwsbrief #14 van het vorige jaar berichtten wij al over het nieuwe lidmaatschap van de Rotterdamse Volksuniversiteit. Kort daarop hebben ook de Volksuniversiteit Amersfoort, Globe - centrum voor kunst en cultuur (Hilversum) en Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) zich als lid aangesloten bij Cultuurconnectie. Cultuurconnectie is vanzelfsprekend zeer verheugd en heet de nieuwe leden ook op deze plaats van harte welkom.

Logo_KCR
Nieuw lid: Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam

KCR is een onafhankelijk Rotterdams netwerk- en adviescentrum, dat een brug slaat tussen onderwijs en cultuur in één van de meest dynamische steden van ons land. Daarnaast biedt KCR met het Cultuurtraject een rijk cultureel programma aan, waarmee jaarlijks bijna 40.000 leerlingen worden bereikt. KCR is er ook voor professionals en organiseert jaarlijks meerdere cursussen, netwerkbijeenkomsten en workshops, waar kennis en ervaringen gedeeld worden.

 
Personalia
Barbara Wittebol nieuwe directeur-bestuurder Kunst Centraal

Barbara Wittebol wordt per 1 maart 2020 de nieuwe directeur-bestuurder van Kunst Centraal (Bunnik). Barbara was hiervoor werkzaam als zakelijk leider bij Theatergroep Max in Rotterdam en als productioneel directeur bij Stage Entertainment Nederland. Barbara Wittebol volgt Frank van der Hulst op die, na bijna dertien jaar als directeur-bestuurder, per 1 april 2020 met pensioen gaat.

 
Agenda
 
Logo_Mazars_4x4
21 januari
Seminar 'Fiscaal in Control'

Bent u op de hoogte van de laatste wijzigingen op het gebied van de loonbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting? Mazars, preferred supplier van Cultuurconnectie, nodigt u graag uit voor een kosteloos seminar ‘Fiscaal in control’.

ACM_leiderschapsprogramma
3 februari
Bijeenkomst 1: 'persoonlijk leiderschap'

De Academie voor Cultuurmanagement - preferred supplier van Cultuurconnectie - organiseert ook dit jaar weer een leiderschapsprogramma. Dit jaar is het thema ‘inclusief leiderschap’.

Logo_Planned_Culture_4x4
4 februari
Planned Culture: themabijeenkomst

Jaarlijks organiseert Planned Culture, preferred supplier van Cultuurconnectie, een themabijeenkomst voor klanten en andere geïnteresseerden om ideeën en ervaringen uit te wisselen over hoe je regie voert op cultuureducatie.

Logo_Boekmanstichting_4x4
10 februari
Onderzoeksconferentie cultuureducatie, -participatie en -beleid

Op 10 februari 2020 organiseren de Boekmanstichting en het LKCA een onderzoeksconferentie: met elkaar leren, krachten bundelen en ideeën uitwisselen tijdens de 12e Onderzoeksconferentie cultuureducatie, -participatie en -beleid.

Logo_VU_4x4
26 maart
Landelijk Directeuren- en Coördinatorenoverleg (LDOV/COV)

Het eerstvolgende LDOV/COV zal plaatsvinden op donderdag 26 maart 2020 vanaf 11:00 uur bij Volksuniversiteit Utrecht.