Nieuwsbrief 10, 21 juli 2020

Akkoord CAO KE en Openbare Bibliotheken | Platform ACCT | coronaschade | MBO Card
 
CAO_KE_salaristabel
Definitief akkoord CAO Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken

Er is een mijlpaal bereikt in de totstandkoming van de gezamenlijke CAO Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken: na een jarenlang onderhandelingsproces door werkgeversorganisaties Cultuurconnectie en VOB met maar liefst vier vakbonden, FNV, CNV, AVV en de Kunstenbond, verheugt het ons zeer nu te kunnen melden dat er op beide cao-tafels een akkoord ligt over dezelfde afspraken. De afspraken zullen de komende maanden worden uitgewerkt naar cao-teksten, waarna de nieuwe gezamenlijke cao dit najaar een feit zal zijn.

Lees meer...
Brands_Jan_800x600
Bestuurswisseling Platform ACCT

Jan Brands, directeur van Cultuurconnectie, heeft per 6 juli 2020 zijn zetel in het bestuur van Platform ACCT namens de Federatie Cultuur (FC) overgedragen aan Mirjam Terpstra, directeur NAPK (Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten). Jan Brands heeft in de afgelopen periode een zeer actieve inbreng gehad namens de werkgevers in de cultuursector op het arbeidsmarktgebied: in de adviescommissie van de SER ('Passie Gewaardeerd'), in de werkgroep Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector en in de Regiegroep voor de uitvoering van deze agenda.

Lees meer...
VNG
2e ronde inventarisatie coronaschade

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de cultuursector verzocht om een nieuwe schadeinventarisatie te leveren voor de 2e en 3e tranche van het steunpakket om de coronaschade in de sector op te vangen. Cultuurconnectie zal net als de collega-brancheverenigingen kerngegevens aanleveren om de uitwerking van het pakket met steunmaatregelen mogelijk te maken. Ten behoeve van de 3e tranche zal Cultuurconnectie nog een aanvullende inventarisatie in de branche uitvoeren om het beeld te actualiseren.

Lees meer...
Logo_C+O
Opleidingsprogramma bestuurders en toezichthouders

De coronacrisis maakt culturele organisaties kwetsbaar en daarmee is de noodzaak voor goed bestuur en toezicht groter dan ooit. Wilt u zich verder ontwikkelen als bestuurder of toezichthouder? Bent u een nieuwe toezichthouder in de cultuur? Cultuur+Ondernemen heeft hiervoor een opleidingsaanbod ontwikkeld in samenwerking met drie partners: crmLiNK, het Nationaal Register en Universiteit Utrecht LinC.

Lees meer...
Boekman Extra #20: Kunst en de coronacrisis

De coronacrisis heeft vergaande consequenties voor de culturele sector. Financieel staat veel instellingen en kunstenaars het water aan de lippen. Maar de crisis levert ook nieuwe vergezichten op. Digitale ontwikkelingen zijn in een stroomversnelling gekomen en de publieke sector wordt meer gewaardeerd dan voor de crisis. In deze Boekman Extra ook aandacht voor de rol die kunst en cultuur voor de samenleving kunnen spelen in de toekomst.

Lees meer...
CMK_Cultuureducatie_met_kwaliteit
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Eind mei ging de meerjarige subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 open voor aanvragers. Er wordt dus ook de komende vier jaar geïnvesteerd in goede cultuureducatie, voor alle kinderen in Nederland. Deze periode is er extra ruimte voor kansengelijkheid, de vernieuwing van het curriculum, aansluiting binnen- en buitenschools aanbod en zijn er meer mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs en het mbo.

Lees meer...
MBO-card
Einde subsidie MBO Card

Minister van Engelshoven (OCW) heeft aangekondigd dat ze de subsidie voor de MBO Card gaat beëindigen. Ze negeert daarmee het advies van Berenschot dat op basis van onderzoek, uitgevoerd in opdracht van OCW, concludeert dat juist een versterking van de MBO Card wenselijk is. JOB en CJP ondersteunen de wens van de minister om cultuur en beroepsonderwijs aan elkaar te verbinden, maar vinden het in dit licht onwenselijk en teleurstellend dat de subsidie voor de MBO Card stopt.

Lees meer...
ikTOON
Terugblik iktoon 2020

De maand juni is voorbij, en daarmee ook de vijfde editie van iktoon. Dit jaar met veel digitale activiteiten; livestreams, filmopnames op 1,5 meter, online challenges, inspiratie voor kunst in quarantaine en tutorials om thuis zelf aan de slag te gaan. Met elkaar vierden we de creativiteit op een nieuwe manier. We vonden verbinding zonder fysiek bij elkaar te komen.

Lees meer...
Ouderschapsverlof 4x3
Invoering aanvullend geboorteverlof

Vanaf woensdag 1 juli 2020 kunnen partners maximaal vijf keer het aantal werkuren per week – dus bij een volledig dienstverband: vijf weken – aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV.

Lees meer...
Transitievergoeding verlagen door vergroten inzetbaarheid

Met ingang van 1 juli 2020 kunnen werkgevers ook de kosten voor activiteiten gericht op een andere functie binnen de eigen organisatie in mindering brengen op de transitievergoeding. Kosten die worden gemaakt om de inzetbaarheid van de werknemer te vergroten, bestaan met name uit scholing. Door de scholing zou de werknemer makkelijker een nieuwe baan kunnen vinden en dat is één van de doelen van de transitievergoeding.

Lees meer...
Zomer_impressie
Fijne zomer!

Tijdens de zomerperiode is het kantoor van Cultuurconnectie in verband met vakanties beperkter bezet. Wel zijn we de gehele zomer telefonisch en via e-mail bereikbaar. De eerstvolgende nieuwsbrief kunt u eind augustus tegemoet zien. Namens bestuur, directie en medewerkers wensen wij u een hele fijne zomer toe!

 
Ledennieuws
 
Logo_Artamuse_4x4
Artamuse: het doek valt

Artamuse, de muziek- en dansschool in Zuid-Limburg, stopt alle activiteiten. De 36 vaste medewerkers verliezen per 1 september 2020 hun baan. De gemeente Sittard-Geleen besloot in november 2018 om de subsidie in drie jaar naar nul terug te brengen. Daarmee valt meer dan 70% van de subsidie weg. Er is een reorganisatieplan om in de gemeenten Beek en Stein door te gaan, maar de noodzakelijke afvloeiing van personeel kan niet betaald kan worden. Een triest einde van de op één na grootste muziekschool van Limburg.

 
Personalia
Vincent Schouten directeur a.i. Muziekschool Katwijk

Vincent Schouten is aangesteld als directeur a.i. van Muziekschool Katwijk. Schouten volgt hiermee Natan Heikens op die per 1 april jongstleden een nieuwe aanstelling aanvaardde bij Cultuurgebouw Hoofddorp.

Lees meer...

 
Agenda
 
ALV 23 april 2020
Save the date: 18 en 19 november 2020 ALV en najaarscongres

Op 18 en 19 november 2020 staan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering en het najaarscongres van Cultuurconnectie gepland in Rozet te Arnhem. Reserveer deze data alvast in uw agenda.

Logo_VU_klein
8 oktober
LDOV-COV

Het eerstvolgende Directeuren- en Coördinatorenoverleg (LDOV-COV) vindt plaats op donderdag 8 oktober 2020. Deelnemers kunnen voor meer informatie terecht op het besloten Ledennet.