Nieuwsbrief 11, 1 september 2020

Seizoenstart | Zoomplatform VU's | 2e steunpakket cultuur | MuziekopleidersAkkoord
 
Nieuwsbrief_composite_11
Seizoen van start!

De zomervakantie zit er weer op en we staan op de drempel van het nieuwe cursusjaar en culturele seizoen. De coronacrisis heeft iedereen zwaar beproefd en te verwachten valt dat het nog niet over is. Toch verschijnt Cultuurconnectie na de zomer weer verfrist aan de start: wij zien dat de branche cultuureducatie weerbaar en flexibel met de uitdagingen van het eerste half jaar is omgegaan en we gaan van start met enkele goede nieuwsfeiten zoals het tweede pakket aan steunmaatregelen voor de culturele sector, ons innovatieve Zoomplatform voor volksuniversiteiten en het MuziekopleidersAkkoord. Dat sterkt ons vertrouwen. Natuurlijk blijven wij met grote waakzaamheid alle ontwikkelingen volgen en werken wij voor én achter de schermen hard verder om de branche te verstevigen om met huidige en toekomstige uitdagingen om te gaan. Cultuurconnectie wenst iedereen een mooie start en een goede gezondheid toe!

Jan Brands, directeur Cultuurconnectie

Logo_Zoom
Zoomplatform volksuniversiteiten

Cultuurconnectie is met ondersteuning van de Stichting tot steun aan het volksuniversiteitswerk een intitatief gestart waarmee alle volksuniversiteiten in Nederland voor het cursusjaar 2020-2021 kosteloos gebruik kunnen maken van het online platform Zoom. Naast licenties voor de docenten, wordt er vanuit het project ook ondersteuning geboden bij de implementatie, support en trainingen van de docenten. 

Lees meer...
COVID-19_econmic_damages
Tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector

Het kabinet trekt bovenop de algemene steunmaatregelen 482 miljoen euro extra uit voor de culturele sector. De culturele en creatieve sector kan ook een beroep doen op de algemene steunmaatregelen, zodat er naar verwachting ruim 700 miljoen euro beschikbaar is voor cultuur. Het nieuwe steunpakket voor cultuur komt bovenop de algemene steunmaatregelen voor de eerste helft van 2021.

Lees meer...
2020.10.07_Muziekopleiders_Akkoord
7 oktober 2020: ondertekening MuziekopleidersAkkoord

Op 20 juni 2019 maakte Méér Muziek in de klas samen met het ministerie van OCW en het FCP bekend dat alle pabo’s deelnemen aan de regeling Professionalisering muziekonderwijs pabo’s. De opleidingsinstituten hebben besloten een langetermijnsamenwerking aan te gaan; een essentiële stap op weg naar muziekonderwijs voor álle basisschoolkinderen in Nederland! Dit wordt op woensdag 7 oktober 2020 bezegeld met het MuziekopleidersAkkoord. Ook u kunt het MuziekopleidersAkkoord ondersteunen door die dag het event bij te wonen en mee te doen aan de actie op social media.

Lees meer...
COVID-19_Taskforce_lime_4x3
Culturele en creatieve industrie in actie

Het zijn roerige tijden voor de cultuursector. De coronacrisis raakt onze sector bovenmatig hard. Kunsten ’92, de NAPK, Platform Aanvang! en de Creatieve Coalitie ondernemen samen een aantal acties om richting Prinsjesdag de politiek bewust te maken van het essentiële belang om (podium)kunsten te stimuleren en te ondersteunen, juist in deze tijd. Zo gaat men op 7 september aanstaande in gesprek met cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer.

Lees meer...
Brands_Jan_800x600
Interview Jan Brands door Amateo

Deze zomer verscheen een kort interview met Jan Brands in het bulletin van Amateo (Amateo is het Europese netwerk voor actieve deelname aan culturele activiteiten). Brands: "het is belangrijk om internationale verbindingen te leggen en over grenzen heen samen te werken, omdat we van elkaar kunnen leren, geïnspireerd kunnen raken door andere landen, culturen en praktijken en omdat we samen kracht kunnen verwerven in het bereiken van onze gemeenschappelijke doelen."

Lees meer...
ArboNed_Gids_VeiligAanHetWerk_800x600
Praktische gids Veilig (weer) aan het werk

Gezond werken draait om meer dan de fysieke aspecten. Het werk kan ook mentaal het nodige vragen van u en uw mensen. De huidige coronacrisis kan tot angst en stress leiden, en dan wilt u er natuurlijk alles aan doen om uw werknemers een gezonde en veilige werkplek te bieden. Onze preferred supplier ArboNed heeft een beknopte, praktische gids gemaakt met handige tip en inspirerende voorbeelden. Met de handvatten in deze gids zorgt u dat uw werknemers gezond en veilig aan het werk zijn, fysiek en mentaal, thuis en op locatie.

Download de gratis gids

ArboNed_Webinar_20200917_800x600
Gratis webinar

Hoe gaat u om met onrust en angst over de gevolgen van een eventuele ‘tweede golf’ in uw bedrijf? Om u zo goed mogelijk door deze ingewikkelde tijd heen te loodsen, organiseert onze preferred supplier ArboNed op 17 september 2020 het gratis webinar 'Houd uw werknemers overeind tijdens de coronacrisis'. Pascale Bongers, bedrijfsmaatschappelijk werker bij ArboNed, praat u om 12.00 uur in een half uur bij. Tijdens en tot een half uur na het webinar beantwoordt een panel van experts via de chat vragen van kijkers.

Lees meer...
Willem Ultee neemt afscheid

Jarenlang heeft Willem Ultee onze leden geadviseerd ten aanzien van functiewaardering conform het loongebouw uit de CAO Kunsteducatie, eerst vanuit Atos, later vanuit zijn eigen bedrijf. 1 januari 2021 gaat hij met pensioen, tot die tijd kan hij nog benaderd worden. Wij willen Willem bij deze hartelijk danken voor al zijn belangrijke werk voor onze branche en wensen hem het allerbeste.

Creatief met laaggeletterdheid?

LKCA is op zoek naar praktijkvoorbeelden waar kunst en cultuur gericht worden ingezet om laaggeletterdheid aan te pakken. Laaggeletterdheid kan namelijk op verschillende manieren een drempel vormen om deel te nemen aan de maatschappij. Kent u zo’n voorbeeld? Laat het weten door een bericht te sturen naar: claudiamarinelli@lkca.nl

 
Ledennieuws
 
Logo_Huis73
Babel heet voortaan Huis73

Babel, de organisatie voor de bibliotheken, amateurkunst en cultuureducatie in
’s-Hertogenbosch en omstreken, en lid van Cultuurconnectie, heet per 1 september 2020: Huis73. De naam verandert, maar de missie niet. Huis73 staat voor Huis voor bibliotheek en cultuur. Een plek waar iedereen welkom is en zich thuis voelt.

 
Agenda
 
Logo_VU_klein
8 oktober
LDOV-COV

Het eerstvolgende Directeuren- en Coördinatorenoverleg (LDOV-COV) is ingepland op donderdag 8 oktober 2020.

Netwerken
18 + 19 november
Ledencongres en Algemene Ledenvergadering Cultuurconnectie

Op 18 en 19 november vindt de ALV en het najaarscongres 2020 van Cultuurconnectie plaats.