MuziekopleidersAkkoord

Ondertekening op 7 oktober 2020

Op 20 juni 2019 maakte Méér Muziek in de klas samen met het ministerie van OCW en het FCP bekend dat alle pabo’s deelnemen aan de regeling Professionalisering muziekonderwijs pabo’s. De opleidingsinstituten hebben besloten een langetermijnsamenwerking aan te gaan; een essentiële stap op weg naar muziekonderwijs voor álle basisschoolkinderen in Nederland! Dit wordt op woensdag 7 oktober 2020 bezegeld met het MuziekopleidersAkkoord.

Bekijk de animatie

De samenwerking behelst dat alle pabo’s werken aan de kwaliteit van het muziekonderwijs, waardoor er een nieuwe generatie leerkrachten op weg is. Dat doen de pabo’s in samenwerking met de conservatoria en het onderwijs. Om ervoor te zorgen dat deze ontwikkeling blijvend is (de regeling kent een looptijd van drie jaar), wordt de samenwerking op 7 oktober 2020 vastgelegd in het MuziekopleidersAkkoord.

Manifest

Aan het MuziekopleidersAkkoord ligt een manifest met onderlegger ten grondslag. Om het Akkoord nog krachtiger te maken, is een breed scala aan landelijke partijen gevraagd mee te tekenen: van het onderwijs tot aan het bedrijfsleven en alle muziekgerelateerde partijen ertussenin. Ook Cultuurconnectie is medeondertekenaar van het MuziekopleidersAkkoord.

"De langetermijnsamenwerking tussen de pabo’s en conservatoria is een essentiële stap in de richting van structureel muziekonderwijs voor alle kinderen in Nederland. Deze stap wordt nog krachtiger als vele partijen die ondersteunen; daarmee bouwen we samen een ijzersterke toren. Ik ben daarom erg trots dat CultuurConnectie, als brancheorganisatie voor cultuureducatie, het MuziekopleidersAkkoord medeondertekent."

Jantien Westerveld, directeur Meer Muziek in de Klas

Campagne: post je muzikale jeugdfoto

De initiatiefnemers willen het MuziekopleidersAkkoord zichtbaar maken bij een groot publiek. Daarom wordt een ludieke campagne opgetuigd, waarbij alle netwerk in de branche cultuureducatie gevraagd worden om op 7 oktober aanstaande een muzikale jeugdfoto te posten op sociale media met de hashtag #meermuziekindeklas. Graag zamelen we ook nu al muzikale jeugdfoto’s in, want daarmee vormen we die dag uiteindelijk een spectaculair slotakkoord. In de bijgevoegde leaflet ‘Vier het MuziekopleidersAkkoord mee’ en op de website van Méér Muziek in de Klas lees je er meer over. Meteen een foto insturen kan ook door middel van dit formulier.

Inhoudelijk programma voor alle doelgroepen

Op 7 oktober wordt er tevens een gevarieerd online programma aangeboden, met voor elk wat wils: voor pabo- en conservatoriumstudenten, leerkrachten, vakleerkrachten, schoolleiders en -bestuurders, managers en beleidsbepalers. Binnenkort komt het gehele programma online op de website van Méér Muziek in de Klas.