Nieuwsbrief 12, 22 september 2020

Prinsjesdag 2020 | Cultuur Opstart Lening | nieuwe leden | MuziekopleidersAkkoord
 
Prinsjesdag_2020
Prinsjesdag 2020

Op dinsdag 15 september jongstleden presenteerde de overheid tijdens Prinsjesdag 2020 de miljoenennota voor het komende begrotingsjaar. De Koning sprak in de Troonrede de woorden: “Met de aanvulling van bijna een half miljard euro aan de culturele sector onderstreept de regering het grote maatschappelijke belang van deze sector.” Daarbij gaat begrijpelijkerwijs veel aandacht uit naar de podiumkunsten, die vanwege sluitingen als gevolg van de coronamaatregelen veel inkomsten mislopen. Cultuurconnectie blijft zich echter binnen de taskforce en andere gremia hard inzetten om óók de belangen van kunst- en cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk te onderstrepen. Meer informatie over de miljoenennota vindt u in het verslag op de website van Kunsten '92.

Lees meer...
Prinsjesdag: een fiscale analyse

Het kabinet heeft zijn plannen voor het komende jaar officieel bekendgemaakt. Onze preferred supplier Mazars heeft een aantal (fiscale) voorstellen uit het belastingpakket voor u op een rij gezet. De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2021 in werking treden, tenzij anders vermeld. De volgende onderwerpen/maatregelen zijn voor u uitgelicht: internationaal, mkb-bedrijven, btw & douane, loonheffingen en (vermogende) particulieren.

Lees meer...
Logo_UWV_800x600
Gevolg lagere loonsom voor NOW

Als u middelen uit de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) ontvangt, bent u verplicht om uw loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden in de periode waarvoor u de tegemoetkoming krijgt. Is uw loonsom toch lager geworden? Dan heeft dit gevolgen voor de definitieve tegemoetkoming. Uw loonsom kan bijvoorbeeld lager uitvallen omdat er werknemers uit dienst zijn gegaan, met pensioen zijn gegaan of omdat u contracten niet heeft verlengd.

Lees meer...
Handreiking_gelijke_beloning
Handreiking gelijke beloning van mannen en vrouwen

Met de digitale handreiking Gelijke beloning van mannen en vrouwen is de eerdere checklist uit 2009 herzien. In deze herziene handreiking biedt de Stichting van de Arbeid handvatten aan verschillende doelgroepen in het bedrijfsleven om na te gaan of sprake is van gelijke beloning voor arbeid van gelijke waarde. De handreiking is op 21 september 2020 ook aan SZW-staatssecretaris Van ’t Wout aangeboden.

Lees meer...
Logo_C+O
Cultuur Opstart Lening

Op zoek naar een passende financieringsoplossing voor het nieuwe culturele seizoen? Dan is de Cultuur Opstart Lening mogelijk een interessante optie. De Cultuur Opstart Lening is onderdeel van het steunpakket van € 300 miljoen dat het ministerie van OCW in mei beschikbaar heeft gesteld voor de cultuursector in het kader van de coronapandemie. Wat de lening interessant maakt en wanneer organisaties in aanmerking komen, leest u in het achterliggende artikel.

Lees meer...
Muziekopleidersakkoord_4x3
Ondertekening op 7 oktober 2020

Eerder berichtte Cultuurconnectie u al over de ondertekening van het MuziekopleidersAkkoord op woensdag 7 oktober 2020. De informatiepagina op de website van Meer Muziek in de Klas met onder andere de programma-gegevens is inmiddels bijgewerkt met nieuwe informatie. Doe vooral ook mee met de jeugdfotoactie op social media (zie hiernaast). Wilt u weten waar het MuziekopleidersAkkoord naartoe werkt? Bekijk dan deze korte animatie of klik op de onderstaande link voor de volledige informatie.

Lees meer...
Muziekopleidersakkoord_Fotoactie_4x3
Muzikale jeugdfoto-actie social media

Om onder een breed publiek aandacht te vragen voor het belang van muziekonderwijs voor het opgroeiende kind, wordt heel Nederland opgeroepen om op 7 oktober aanstaande een muzikale jeugdfoto (video mag ook) te posten op sociale media: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter (of allemaal) onder vermelding van ‘IK BEN VOOR #meermuziekindeklas’. U kunt uw foto ook al eerder uploaden via onderstaande link. Deze wordt dan opgenomen in een collage die tijdens de bijeenkomst wordt getoond.

Lees meer...
WIEG en de impact op pensioen

Het toepasselijke acroniem ‘WIEG’ staat voor Wet Invoering Extra Geboorteverlof. Deze wet is ingevoerd om het geboorteverlof voor partners uit te breiden. Dit geeft uw werknemer de mogelijkheid om meer tijd door te brengen met het pasgeboren kindje. Dit kan echter gevolgen hebben voor het pensioen. U leest er alles over in de factsheet die preferred supplier Concordia de Keizer beschikbaar stelde.

Lees meer...
 
Ledennieuws
 
Nieuwe leden

Recent hebben de volgende organisaties zich als lid bij Cultuurconnectie aangesloten. Cultuurconnectie heet hen van harte welkom binnen de branchevereniging:

In een volgende nieuwsbrief stellen deze organisaties zich nader aan u voor.

 
Agenda
 
Logo_VU_klein
8 oktober
LDOV-COV

Het eerstvolgende Directeuren- en Coördinatorenoverleg (LDOV-COV) is ingepland op donderdag 8 oktober 2020.

Netwerken
19 november
Ledencongres en Algemene Ledenvergadering Cultuurconnectie

Alle leden worden uitgenodigd op 19 november om deel te nemen aan het najaarscongres van Cultuurconnectie. Houdt alvast deze datum vrij.