Nieuwsbrief 13, 13 oktober 2020

MuziekopleidersAkkoord | NOW 3.0 | lancering werktuig PPO | introductie nieuwe leden
 
2020.10.07_MuziekopleidersAkkoord
MuziekopleidersAkkoord ondertekend

Op woensdag 7 oktober 2020 is in aanwezigheid van koningin Máxima het MuziekopleidersAkkoord door alle conservatoria en pabo’s van Nederland ondertekend. Daarin legden zij een samenwerking van twaalf jaar vast. Met dit akkoord - een initiatief van LOBO, Netwerk Muziek, Netwerk Muziekdocenten Pabo, Opleiders Overleg Docent Muziek en de stichting Méér Muziek in de Klas - werken de instituten toe naar duurzaam en kwalitatief goed muziekonderwijs in de lerarenopleidingen, waardoor de leerkrachten en vakleerkrachten van de toekomst goed toegerust en gemotiveerd zijn om muziekonderwijs aan te bieden in het primair onderwijs. De ondertekening vond vanwege de aangescherpte coronamaatregelen met een zeer beperkt aantal mensen plaats in TivoliVredenburg in Utrecht. Een livestream zorgde ervoor dat alle betrokkenen dit evenement konden volgen. Cultuurconnectie is medeondertekenaar en borgt daarmee de voortdurende aandacht voor kunst- en cultuuronderwijs in den brede en de inbedding van binnenschools muziekonderwijs.

Lees meer...
rijksoverheidlogo vierkant
NOW 3.0 van start met inspanningsverplichting

De NOW 3.0 biedt werkgevers en het personeel dat bij hen in dienst is voor langere tijd zekerheid over de tegemoetkoming in de loonkosten die zij kunnen verwachten. Tegelijkertijd komt er binnen de NOW meer ruimte voor werkgevers om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid en om te herstructureren. Lees de Kamerbrief van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud 3, vaststellingsproces NOW 1 en wijzigingsregeling NOW 1 en 2.

Lees meer...
VNG
VNG over gevolgen aangescherpte coronamaatregelen

Het kabinet heeft de coronamaatregelen aangescherpt met het doel een nieuwe lockdown te voorkomen. Wat betekenen deze aangescherpte maatregelen voor gemeenten? In een ledenbrief van 2 oktober jongstleden schetst de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de gevolgen ervan en gaat daarbij in op: ventilatie van scholen, Tozo-regeling, cultuur-, sport-, buurt- en dorpshuizen en jeugdorganisaties en de uitdagingen bij kinderopvang.

Lees meer...
COVID-19_Banner_MKBNL_VNONCW
MKB: 'voorkom een tweede lockdown'

"Trek alles uit de kast om een tweede lockdown te voorkomen!" Die oproep doen ondernemingsorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW aan iedereen in Nederland. En vooral ook aan alle bedrijven in hun achterban. De ondernemersorganisaties zijn uitermate verontrust over het oplopende aantal COVID-19 besmettingen en vrezen de gevolgen daarvan. Daarom roepen ze alle branches en bedrijven op om alle sectorprotocollen die tijdens de eerste golf zijn ontwikkeld strikt na te leven en de aandacht hiervoor niet te laten verslappen. Cultuurconnectie is via de Federatie Cultuur ook aangesloten bij MKB Nederland en onderschrijft deze oproep. Tegelijk zien wij bij onze leden reeds een enorme betrokkenheid en zorgvuldigheid in de gezamenlijke zorg voor het inperken van het coronavirus.

Lees meer...
PPO_werktuig
Werktuig PPO officieel gelanceerd

Na maanden van voorbereiding is het zover: werkenden in de culturele en creatieve sectoren kunnen vanaf nu een beroep doen op PPO, het werktuig voor permanente professionele ontwikkeling. PPO staat open voor aanvragen van zowel werknemers in loondienst als zelfstandigen en zzp’ers voor het mede financieren van hun professionele ontwikkeling. Op 8 oktober 2020 lanceerde minister Ingrid van Engelshoven van OCW officieel de uitvoering van het programma via een digitaal gesprek met een groep aanvragers. Jan Brands heeft als directeur van Cultuurconnectie vanuit het Platform ACCT het PPO-instrument ontworpen en een belangrijke rol gespeeld bij het verwerven van de middelen.

Lees meer...
Logo_Kindermuziekweek_1200x900
Kindermuziekweek 2021

De Kindermuziekweek laat ieder kind in Nederland het plezier ervaren van live muziek, in welk genre dan ook. Met workshops, concerten, proeflessen en sing-ins op scholen, in bibliotheken, cultuurhuizen, theaters en concertzalen. Na een succesvolle eerste editie in 2019, vond in 2020 de Kindermuziekweek geheel online plaats. In 2021 hoopt de organisatie de Kindermuziekweek in een vorm te brengen, waarin live muziek weer mogelijk is in combinatie met online content. De Kindermuziekweek vindt in 2021 plaats van 9 tot en met 18 april. Klik op onderstaande link voor meer informatie of aanmelden.

Lees meer...
FCP_campagne_TVspot_800x600
Nationale campagne voor cultuurparticipatie

Binnenkort wordt een bijzondere campagne gestart door het Fonds Cultuurparticipatie (FCP) en die maken zij samen met cultuurmakers. Het doel van de campagne is om de cultuurparticipatie tijdens de coronacrisis te ondersteunen en mensen te inspireren.Via sociale media zijn alle cultuurmakers zoals dansers, trommelspelers, trompettisten, zangeressen, pottenbakkers of ambachtspersonen gezocht en gevonden. Behalve een nationale campagne wordt er voor clubs, verenigingen, kunstencentra en dansscholen ook een website ingericht en komen er ondersteunende communicatiehulpmiddelen beschikbaar.

Praatplaat_culturele_instellingen_800x600
LKCA: integraal samenwerken tegen eenzaamheid

Om eenzaamheid aan te pakken is samenwerking nodig van mensen en organisaties met een diversiteit aan kennis en ervaring. Daarom werken steeds meer professionals uit cultuur, zorg, welzijn en gemeente met elkaar samen. Een geheel vernieuwd kennisdossier over samenwerking en de effecten van kunst en cultuur bij eenzaamheid staat sinds 1 oktober, dat was de start van de landelijke Week tegen Eenzaamheid 2020, online op op de website van het Landelijk Kennisinsituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

Lees meer...
 
Certificering
 
Logo_CBCT_4x4

Onlangs ontving het volgende lid van Cultuurconnectie het certificaat 'Kwaliteit in Beeld':

Cultuurconnectie feliciteert directeur Hans Bijloo én zijn medewerkers met het behalen van het certificaat 'Kwaliteit in Beeld'.

Een overzicht van alle gecertificeerde organisaties kunt u vinden op de website van de CBCT. Voor meer informatie over kwaliteitszorg kunt u terecht bij Jan-Willem Kluën of kijk op www.cultuurconnectie.nl/certificering.

 
Ledennieuws
 
VU_Oss_50jaar_800x800
Nieuw lid: Volksuniversiteit Oss

Cultuurconnectie verwelkomt Volksuniversiteit Oss tijdens een bijzonder feestelijk jubileumjaar. Volksuniversiteit Oss viert dit jaar namelijk haar 50-jarig bestaan!

Logo_Digital_Playground_800x800
Nieuw lid: Digital Playground

Al ruim 20 jaar is Digital Playground dé plek in Rotterdam waar kinderen en jongeren creatief aan de slag gaan met digitale media. Wij zijn dan ook blij hen te mogen begroeten als nieuw lid van Cultuurconnectie.

Digital Playground zet in op workshops en lesprogramma’s waar kunst, cultuur en maatschappelijke onderwerpen centraal staan.

Logo_Ritmiek800x800
Nieuw lid: Ritmiek Dans en Muziek

Ritmiek Dans en Muziek, inmiddels al 10 jaar actief in de cultuureducatie, is onlangs lid geworden van onze branchevereniging en stelt zich graag aan u voor. 

Logo_Home_Of_Talents_800x800
Fusie Muziekschool Hof van Twente

Ons lid Muziekschool Hof van Twente is gefuseerd met het Creatieve Centrum van de Reggehof in Goor en gaat nu verder onder de naam Home Of Talents. Clemens Postmus is directeur van de nieuwe fusieorganisatie. Uitgangspunt bij Home Of Talents is dat iedereen, hoe jong of wijs in jaren ook, een creatief talent bezit. Zij hebben de ambitie leerlingen van ieder niveau kennis te laten maken met alle mogelijkheden van culturele vorming en zo de ontwikkeling van talent te stimuleren. 

 
Agenda
 
Netwerken
19 november
Ledencongres en Algemene Ledenvergadering Cultuurconnectie

Alle leden van Cultuurconnectie worden uitgenodigd om op 19 november 2020 deel te nemen aan het najaarscongres van Cultuurconnectie.