Nieuwsbrief 14, 3 november 2020

Houd de culturele sector open | MBO Card gaat door | Workshops voor Cultuurconnectie-leden
 
COVID-19_composite_13
Houd de culturele sector open

Op 3 november 2020 zal het kabinet naar verwachting weer verdergaande maatregelen in de bestrijding van het coronavirus aankondigen. Daarin is, naar het zich laat aanzien, ook een lockdown van veel culturele voorzieningen te verwachten. Samen met alle betrokken partijen in de Taskforce culturele en creatieve sector roepen we het kabinet op om culturele organisaties open te houden voor bezoekers uit de regio waar deze organisaties zich bevinden. Wij willen het lokale publiek een lichtpunt blijven bieden in een buitengewoon zware tijd, een basisvoorziening met grote impact op het welzijn en de mentale fitheid van ons allen.

Lees meer...
Logo_Zoom
Veel belangstelling voor Zoomplatform Cultuureducatie

Vorige week ontvingen alle Cultuurconnectie-leden een uitnodiging om hun docenten aan te melden voor een gratis Zoom-licentie. Mede namens de Stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK) kan Cultuurconnectie haar leden voor het cursusjaar 2020-2021 het kosteloos gebruik van het online platform Zoom aanbieden.

Niet alleen krijgen leden licenties voor de docenten, wij bieden ook ondersteuning bij de implementatie, support en training voor de eigen Admin (administrator). Sindsdien stromen de aanmeldingen binnen.

Lees meer...
Exact live laptop
Workshops voor Cultuurconnectie-leden

Het coronavirus laat nagenoeg alles anders dan normaal verlopen in 2020. Informatiebijeenkomsten en workshops zijn geschrapt, terwijl er informatie genoeg is om over te dragen en onderling kennis over uit te wisselen. Ook de partners en preferred suppliers van Cultuurconnectie hebben genoeg waardevolle inhoudelijke kennis die zij en wij, juist in deze andere tijden, graag met onze leden delen. Onze leden ontvingen gisteren (2-11-2020) hierover een ledenbrief met een uitnodiging voor 9 Inhoudelijke workshops.

In het verlengde hiervan vermelden we graag ook nog het online evenement dat deze week plaats heeft: Exact Live. Deelname aan dit evenement, dat wordt georganiseerd door onze preferred supplier Exact, is gratis. Schrijf u gratis in voor Exact Live via het aanmeldformulier

Lees meer...
MBO-card
MBO Card gaat door, motie Tweede Kamer aangenomen

De MBO Card blijft behouden. Op 27 oktober 2020 heeft de Tweede Kamer een motie van CDA, VVD, D66, PvdA en GroenLinks hierover aangenomen. Minister van Engelshoven van OCW besloot eerder om de subsidie voor de MBO Card te beëindigen, maar kwam daar in het begrotingsdebat van 15 oktober jongsteleden onder druk van de Kamer op terug.

Begin juli kondigde de minister in een Kamerbrief aan de subsidie op de MBO Card stop te zetten, omdat ze zich niet vast wilde leggen op de systematiek van de MBO Card. Met deze beslissing legde ze een positief advies van organisatieadviesbureau Berenschot naast zich neer. Berenschot onderzocht de MBO Card in opdracht van het ministerie en concludeerde juist dat het versterken van de MBO Card wenselijk is, door daar een budget van € 5 per leerling aan te koppelen zoals dat ook voor leeftijdsgenoten op havo en vwo wordt gedaan. Deze middelbare schoolleerlingen hebben daardoor vorig schooljaar meer dan 1,1 miljoen culturele activiteiten kunnen ondernemen

Lees meer...
Factsheet Concordia de Keizer schadelastbeheersing  2
Goed functionerende, gezonde werknemers

Goed functionerende, gezonde werknemers: dat wil iedere werkgever wel. De meeste organisaties werken hier dan ook gericht aan. Preferred supplier Concordia de Keizer heeft de succesformule voor schadelastbeheersing op het gebied van verzuim en duurzame inzetbaarheid verwerkt in een heldere factsheet. 


Lees meer...
Logo_Mazars okt 2020
De coronacrisis en de gevolgen voor loonheffingen

De impact van het coronavirus is groot, heel groot. De culturele sector wordt hard geraakt. Er worden steeds aanvullende steunmaatregelen aangekondigd.

Eén van de wijzigingen betreft voor de vaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2021 een beperking.


Lees meer...
 
Certificering
 
Logo_CBCT_4x4

Onlangs ontvingen de volgende leden van Cultuurconnectie het certificaat 'Kwaliteit in Beeld':

Huis73 ('s-Hertogenbosch)
Stichting voor kunstzinnige vorming It Toanhûs (Joure)

Cultuurconnectie feliciteert de directeuren Nan van Schendel en Emily Diepeveen én hun medewerkers met het behalen van het certificaat 'Kwaliteit in Beeld'.

Een overzicht van alle gecertificeerde organisaties kunt u vinden op de website van de CBCT. Voor meer informatie over kwaliteitszorg kunt u terecht bij Jan-Willem Kluën of kijk op www.cultuurconnectie.nl/certificering.

 
Ledennieuws
 
Jeugdtheaterschool TIJ logo
Nieuw lid: Jeugdtheaterschool TIJ

Cultuurconnectie verwelkomt Jeugdtheaterschool TIJ uit Amsterdam als nieuw lid. TIJ levert al ruim 15 jaar een bijdrage aan de culturele vorming van kinderen en jongeren in Amsterdam. Met de binnen- en buitenschoolse cultuureducatie laten ze kinderen en jongeren kennismaken met kunst en cultuur. Zij prikkelen leerlingen om een eigen kijk op theater te ontwikkelen en begrip voor elkaar te verbreden.

 
Agenda
 
Netwerken
19 november
Ledencongres en Algemene Ledenvergadering Cultuurconnectie

Alle leden van Cultuurconnectie worden uitgenodigd om op 19 november 2020 deel te nemen aan het najaarscongres van Cultuurconnectie.