Nieuwsbrief 16, 18 december 2020

Dank! | Een mooi, cultureel en bovenal gezond 2021!
 
Jan Brands overloop LBW 400 breed x 200 hoog

Beste branchegenoten, beste lezers,

Wat hebben we een bijzonder jaar achter de rug! Het waren rare en ook zware tijden. Of het nou om jouw eigen gezondheid of die van jouw naasten ging. Of je nou voor of tegen maatregelen was. Of je nou veel te veel werk kreeg of helemaal geen werk meer had. Het was een verwarrend, onzeker en soms onveilig jaar. Maar het was ook een periode van bemoediging, behulpzaamheid, innovatie en saamhorigheid. En hoewel er licht aan het eind van de corona-tunnel gloort, wordt er de laatste weken van dit jaar en de eerste van het nieuwe jaar toch nog een stevig beroep op jullie aanpassings- en doorzettingsvermogen gedaan. Maar wel in de wetenschap en het volle vertrouwen dat er betere tijden aanbreken.

Terugkijkend op afgelopen jaar wil ik graag mijn bewondering en dank aan jullie uitspreken.

Lees meer...
zorgverzekeringen
Profiteer juist nu van collectieve zorgverzekeringen

Het einde van het jaar is in zicht. Dat betekent dat men weer gaat nadenken over de zorgverzekering, ook de medewerkers, zzp’ers en vrijwilligers van Cultuurconnectie-leden. Cultuurconnectie heeft met twee verzekeraars voor 2021 opnieuw collectieve afspraken gemaakt voor haar leden: VGZ en Zilveren Kruis. Laat medewerkers, vrijwilligers, bestuurders en zzp’ers juist nu in moeilijke tijden (en met stijgende zorgpremies) gebruik maken van de collectiviteitskorting van Cultuurconnectie. Ook leden, als werkgever, profiteren van de extra afspraken die zijn gemaakt. In de ledenbrief van 24 november 2020 leest u als lid alles hierover.

risico diagram
RI&E Kunsteducatie nu inclusief corona-module

Op verzoek van de sociale partners in de branche Kunsteducatie heeft het OAK gezorgd voor de actualisering van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) inclusief een corona-module. Deze aanpassing is branche-erkend door het Steunpunt RI&E. De RI&E wordt aan leden van Cultuurconnectie kosteloos door het OAK aangeboden. 

Meer informatie hierover kunnen leden teruglezen in de Ledenbrief van 14 december 2020. Op Ledennet staat meer uitleg en een korte handleiding voor de RI&E.

Judith Nienke Annemieke
Versterking Cultuurconnectie-team

Cultuurconnectie heeft het afgelopen jaar niet stil gezeten en zal dat ook in het nieuwe jaar niet doen. Daarom is het team onlangs versterkt met Nienke de Bruijn voor de tijdelijke waarneming van Anne Marie ’t Hart en per 1 januari 2021 komt Annemieke Schuit als secretaresse/management assistent het kantoorteam voltijds versterken. Daar tegenover staat het vertrek van bureaucoördinator Judith van de Crommert, die heeft aangegeven per 1 februari 2021 Cultuurconnectie te verlaten. De nieuwe teamleden stellen zich graag aan u voor.

Lees meer...
stemlokalen dec 2020
Kunstencentrum of volksuniversiteit als stemlokaal?

MKB-Nederland heeft Cultuurconnectie gevraagd of onze leden mogelijk geschikte ruimtes ter beschikking willen stellen als stemlokaal voor de verkiezingen van de Tweede Kamers op 17 maart 2021. Minister Ollongren heeft MKB-Nederland en VNO-NCW namelijk gevraagd mee te helpen bij het vinden van geschikte stemlocaties. Cultuurconnectie helpt graag mee. Het vinden van voldoende stemlokalen is vanwege corona dit keer namelijk erg lastig. Is uw kunstencentrum, muziekschool of volksuniversiteit geschikt en beschikbaar als stemlokaal?

Lees meer...
CC_Prettige_Feestdagen
Een mooi, cultureel en bovenal gezond 2021!

Het bestuur en de medewerkers van Cultuurconnectie wensen alle leden van onze branchevereniging, onze samenwerkingspartners en onze relaties een rustig en liefdevol einde van het jaar, een goede jaarwisseling en een mooi, cultureel en bovenal gezond 2021!

In de periode vanaf 19 december tot en met 24 december is het bureau van Cultuurconnectie beperkt bereikbaar en van 25 december 2020 tot en met 3 januari 2021 is het bureau van Cultuurconnectie gesloten.

 
Certificering
 
Logo_CBCT_4x4

Onlangs ontving het volgende lid van Cultuurconnectie het certificaat 'Kwaliteit in Beeld':

Stadkamer (Zwolle)

Cultuurconnectie feliciteert directeur Astrid Vrolijk - De Mooij én haar medewerkers met het behalen van het certificaat 'Kwaliteit in Beeld'.

Een overzicht van alle gecertificeerde organisaties kunt u vinden op de website van de CBCT. Voor meer informatie over kwaliteitszorg kunt u terecht bij Jan-Willem Kluën of kijk op www.cultuurconnectie.nl/certificering.

 
Ledennieuws
 
Rozet logo
Rozet activiteiten online

Veel van de netwerkdocenten/cursusleiders, alsook de zzp’ers verbonden aan Rozet in Arnhem, hebben de laatste maanden het online lesgeven ontdekt en steeds meer cursisten gaan online. “Met dank aan de Cultuurconnectie, Stichting tot Steun aan het Volksuniversiteitswerk en het OAK konden we bijna 100 docenten een jaar lang kosteloos een professionele Zoom-licentie aanbieden.” Om cursisten en docenten te ondersteunen heeft Rozet de diverse activiteiten ontwikkeld.

CHV_Circle_of_Talent
Kunst & Co tekent convenant Circle of Talent Brabant

Vijf kunstencentra in Brabant hebben in 2019 reeds de handen ineen geslagen voor een gezamenlijke missie. Kunst & Co en De Pul treden nu met Xpress, Circle of Talent Uden als zesde partner toe tot de Circle of Talent Brabant. Om hun samenwerking te bevestigen, tekenden de directeuren Janneke van Summeren (Kunst & Co), Gijs de Louw (De Pul) en Barbara Brouwer (Phoenix Cultuur, CHV Academy, Circle of Talent Meierijstad) op maandag 30 november 2020 het convenant Circle of Talent Brabant 2020. 

 
Agenda
 
Logo_VU_4x4
Landelijk Directeuren- en Coördinatorenoverleg Volksuniversiteiten (LDOV/COV)

Het eerstvolgende LDOV-COV zal plaatsvinden op donderdag 3 maart 2020 om 11:00 uur. Houd alvast de datum vrij in uw agenda.

CAO_KE_Bibliotheken
Cao-bijeenkomst in 2021

Partijen zijn in overleg om in het begin van het volgende jaar een geschikte datum vast te stellen voor een cao-bijeenkomst. Nadere informatie hierover volgt later.