2e reeks Inclusief Leiderschap van start gegaan

Op maandag 3 februari 2020 startte de Academie voor Cultuurmanagement, in samenwerking met het Actieplan Cultuur & Creatief Inclusief, met inmiddels al de tweede reeks van het programma 'Inclusief Leiderschap' speciaal bedoeld voor directeuren, managers, bestuurders en toezichthouders in de culturele en creatieve sector. In drie bijeenkomsten komen persoonlijk leiderschap, blinde vlekken en een sterke tribe aan bod. Het blijkt dat het onderwerp Inclusie en Diversiteit onder de leden van Cultuurconnectie leeft, want velen hebben de weg naar dit programma al gevonden.

In de eerste bijeenkomst werd onder de bezielende leiding van Rachid Berragiy (begonnen bij de politie en nu expert op het gebied van multicultureel vakmanschap) en Martin van Engel (werkzaam voor het Van Gogh Museum) stil gestaan bij het referentiekader dat bepaalt hoe de deelnemers de wereld zien. Er is inzicht geboden in de eigen culturele bagage en bewustwording van de waardensystemen. En in de sociale en professionele identiteit: je wordt beïnvloed door de groepen waartoe je behoort en de organisatie waarin je je beweegt. Iedereen wil erkend worden als individu. Je familie, werk, afkomst of nationaliteit, geaardheid, beroepsgroep, cultuur, of religie: ze geven betekenis aan je leven en je kunt er moed en inspiratie uit putten.

"Kijk hoe snel Nederland aan het veranderen is. Blijven jullie overeind als sector of is het einde verhaal? Leiderschap is het bespreken van beladen zaken - in vredestijd. Dat doet een beetje pijn, maar dat geeft niet. En leiderschap is ook gewoon dóen en proberen."

Rachid Berragiy

Er is gesproken over een individugerichte en groepsgerichte cultuur. Nederland is de afgelopen 20 jaar snel veranderd van een groepsgerichte naar een individugerichte cultuur. De vraag hoe ver de culturele sector eigenlijk is kwam aan bod en of de sector in staat en bereid is om te veranderen. Is diversiteit in onze sector een social issue, een business issue of is er al multicultureel vakmanschap? De conclusie is dat er nog veel werk aan de winkel is, omdat we nog ergens tussen social en business issue in zitten.